SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOBRY DOM” W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000338100
Numer REGON: 330018585
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-09-28
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-12-13
Sygnatura akt[RDF/461949/22/370]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2009-09-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 330018585 NIP 66911421762009-09-28 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOBRY DOM” W LIKWIDACJI2009-09-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze 117 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KOSZALINIE,2009-09-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-09-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. KOSZALIN gmina M. KOSZALIN miejscowość KOSZALIN2009-09-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KOSZALIN ulica DOBRA nr domu 1 kod pocztowy 75-375 poczta KOSZALIN kraj POLSKA 2009-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118 LIPCA 1991 ROKU.2009-09-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2009-09-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-09-28 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.12.2011 okres 2010 ROK2012-01-19 do dziś
2data złożenia 06.03.2012 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2012-03-09 do dziś
3data złożenia 07.12.2012 okres 2011 R.2012-12-12 do dziś
4data złożenia 29.03.2013 okres 2012 ROK2013-05-20 do dziś
5data złożenia 24.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-27 do dziś
6data złożenia 18.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-20 do dziś
7data złożenia 12.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-16 do dziś
8data złożenia 23.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
9data złożenia 17.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-17 do dziś
10data złożenia 29.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-29 do dziś
11data złożenia 11.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-11 do dziś
12data złożenia 23.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-23 do dziś
13data złożenia 13.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 R.-31.12.2009 R.2012-03-09 do dziś
22011 R.2012-12-12 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-27 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-20 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-16 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-17 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-29 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-11 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-23 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji05.04.2009 R. UCHWAŁA NR 4 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW2009-09-28 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2009-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAŃSKI2009-09-28 do dziś
2. ImionaRYSZARD JAN2009-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów