GRUPA TV TELEWIZJE INTERNETOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ URODA TV SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000337217
Numer REGON: 142023548
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-09-17
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2013-04-15
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/15555/13/487]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2009-09-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA TV TELEWIZJE INTERNETOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ URODA TV SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI2013-04-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-09-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-09-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 29 nr lokalu I PIĘTRO kod pocztowy 00-867 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.07.2009 R. ALINA CYTRYŃSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE REP. A NR 4315/20092009-09-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-09-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYFFEL2009-09-17 do dziś
2. ImionaNORBERT RAFAŁ2009-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-09-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2009-09-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2009-09-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-09-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2009-09-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50 ZŁOTYCH2009-09-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50 ZŁOTYCH2009-09-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2009-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50 ZŁOTYCH2009-09-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2009-09-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁACIŃSKA JUŹKÓW2009-09-17 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2009-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-09-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2009-09-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2009-09-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-09-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2009-09-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50 ZŁOTYCH2009-09-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50 ZŁOTYCH2009-09-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2009-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50 ZŁOTYCH2009-09-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2009-09-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOCZEŃ2009-09-17 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW FELIKS2009-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-09-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2009-09-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2009-09-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-09-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2009-09-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50 ZŁOTYCH2009-09-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50 ZŁOTYCH2009-09-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2009-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50 ZŁOTYCH2009-09-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2009-09-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKI2009-09-17 do dziś
2. ImionaWITOLD ANDRZEJ2009-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-09-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2009-09-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2009-09-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-09-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2009-09-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50 ZŁOTYCH2009-09-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50 ZŁOTYCH2009-09-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2009-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50 ZŁOTYCH2009-09-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2009-09-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„GRUPA TV TELEWIZJE INTERNETOWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1418518462009-09-17 do dziś
4. Numer KRS0000329113 2009-09-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2009-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIRMUNTT2009-09-17 do dziś
2. ImionaALEKSANDER PIOTR2009-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-09-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2009-09-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2009-09-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-09-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2009-09-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50 ZŁOTYCH2009-09-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50 ZŁOTYCH2009-09-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2009-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50 ZŁOTYCH2009-09-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2009-09-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJAWORSKI2009-09-17 do dziś
2. ImionaWITOLD ANDRZEJ2009-09-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-09-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryODDZIELNA2009-09-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-09-17 do dziś
273 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2009-09-17 do dziś
377 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-09-17 do dziś
482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-09-17 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-09-17 do dziś
673 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2009-09-17 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-09-17 do dziś
863 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2009-09-17 do dziś
959 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2009-09-17 do dziś
1059 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2009-09-17 do dziś
1159 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2009-09-17 do dziś
1273 1 REKLAMA2009-09-17 do dziś
1373 12 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW2009-09-17 do dziś
1473 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2009-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.03.2013 okres 17.09.2009 - 31.12.20102013-04-15 do dziś
2data złożenia 22.03.2013 okres 01.01.2011 - 03.02.20112013-04-15 do dziś
3data złożenia 22.03.2013 okres 04.02.2011 - 31.12.20112013-04-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego117.09.2009 - 31.12.20102013-04-15 do dziś
201.01.2011 - 03.02.20112013-04-15 do dziś
304.02.2011 - 31.12.20112013-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji04.02.2011 UCHWAŁA NR 1/2011 WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIAZANIU SPÓŁKI2013-04-15 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ, JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2013-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKI2013-04-15 do dziś
2. ImionaWITOLD ANDRZEJ2013-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności04.02.2011 UCHWAŁA NR 1/2011 WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIAZANIU SPÓŁKI PODJĘTA PRZED NOTARIUSZEM MARZENĄ AMBROZIAK W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. WSPÓLNEJ 27A LOK.51 W WARSZAWIE, W DNIU 04 LUTEGO 2011 ROKU, NUMER REPERTORIUM A 191/20112013-04-15 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2013-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów