ACEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000336623
Numer REGON: 192474855
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-09-08
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-05-31
Sygnatura akt[RDF/384630/22/227]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-09-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 192474855 NIP 58327147062009-09-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaACEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 15493 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY GDAŃSK PÓŁNOC W GDAŃSKU2009-09-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-09-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2009-09-08 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica TWARDA nr domu 6C kod pocztowy 80-871 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2009-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1PODSTAWA DOKONANIA WPISU DO RHB: UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO W DNIU 30.10.2000 R. PRZED NOTARIUSZEM MARIĄ PASZKIEWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU PRZY UL.SZEROKIEJ 29/2 REP.A NR 6724/2000 R. NIEZAREJESTROWANE ZMIANY UMOWY SPÓLKI: PROTOKÓŁ Z NZW SPÓŁKI SPORZĄDZONY W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO W DNIU 15.07.2009 R. PRZED NOTARIUSZEM MARIĄ PASZKIEWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU PRZY UL.SZEROKIEJ 29/2 REP.A NR 2071/2009 R.(ZMIANY: §§ 1, 3, 5 UST. 1, 6, 7, 8 UST. 3, 12 UST. 3, 12 UST. 4, 12 UST. 6, 15 UST. 2, 15 UST. 6, NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI).2009-09-08 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM - Z DNIA 16 GRUDNIA 2013 ROKU - REPERTORIUM A NR 6451/2013 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA BARTOSZA PILARCZYKA, KANCELARIA NOTARIALNA, ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 723/3, 81-853 SOPOT, ZMIENIONO § 1, § 3, § 5, § 6, § 11, § 13, § 14 ORAZ § 20 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ ZASTĄPIENIE JEGO DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA NOWYM.2014-02-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-09-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-09-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCISKOWSKI2009-09-08 do dziś
2. ImionaJAKUB WITOLD2009-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały340 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 17.000,00 ZŁ2014-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCISKOWSKI2014-02-21 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2014-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały240 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 12.000,00 ZŁ2014-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCISKOWSKA2014-02-21 do dziś
2. ImionaEWA2014-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały230 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 11.500,00 ZŁ2014-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-21 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCISKOWSKI2014-02-21 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2014-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały190 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 9.500,00 ZŁ2014-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2014-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-09-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2009-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCISKOWSKI2014-02-21 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2014-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-02-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCISKOWSKI2009-09-08 do dziś
2. ImionaJAKUB WITOLD2009-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-09-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO2014-02-21 do dziś
227 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2014-02-21 do dziś
327 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2014-02-21 do dziś
433 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2014-02-21 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-02-21 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2014-02-21 do dziś
743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-02-21 do dziś
852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-02-21 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-02-21 do dziś
1046 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2020-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.09.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-02 do dziś
2data złożenia 10.09.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.20102012-10-03 do dziś
3data złożenia 16.11.2012 okres 01.01.2009 - 31.12.20092012-12-31 do dziś
4data złożenia 07.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-03-15 do dziś
5data złożenia 11.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-28 do dziś
6data złożenia 19.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
7data złożenia 17.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
8data złożenia 23.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
9data złożenia 22.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
10data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
11data złożenia 25.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
12data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
13data złożenia 31.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 - 31.12.20112012-10-02 do dziś
201.01.2010 - 31.12.20102012-10-03 do dziś
301.01.2009 - 31.12.20092012-12-31 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-03-15 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-28 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 - 31.12.20112012-10-02 do dziś
201.01.2010 - 31.12.20102012-10-03 do dziś
301.01.2009 - 31.12.20092012-12-31 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-03-15 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-28 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów