ENDOMED-IKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000336572
Numer REGON: 340637748
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-09-08
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[RDF/339984/21/713]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-09-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENDOMED-IKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-09-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-09-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2009-09-08 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica SZUBIŃSKA nr domu 32 kod pocztowy 85-915 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2013-10-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejENDOMED-IKAR@IKAR.BYDGOSZCZ.PL2013-10-02 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ENDOMED-IKAR.BYDGOSZCZ.PL2013-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.08.2009 R. NOTARIUSZ DOROTA FABIAŃCZYK-SZAJGIN, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY UL. ŚNIADECKICH 4/4, REPERTORIUM A NR 5947/20092009-09-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-09-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-09-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWICZ2009-09-08 do dziś
2. ImionaMACIEJ ANDRZEJ2009-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2009-09-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-09-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWICZ2013-10-02 do dziś
2. ImionaANNA MAŁGORZATA2013-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ2013-10-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-09-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2009-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWICZ2013-10-02 do dziś
2. ImionaANNA MAŁGORZATA2013-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-10-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBOROWICZ2013-10-02 do dziś
2. ImionaMACIEJ ANDRZEJ2013-10-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-10-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryROKURA SAMOISTNA2013-10-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2009-09-08 do dziś
249 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2009-09-08 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-09-08 do dziś
455 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2009-09-08 do dziś
558 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2009-09-08 do dziś
658 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2009-09-08 do dziś
758 13 Z WYDAWANIE GAZET2009-09-08 do dziś
858 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2009-09-08 do dziś
958 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-09-08 do dziś
1058 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2009-09-08 do dziś
1158 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2009-09-08 do dziś
1218 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-09-08 do dziś
1359 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2009-09-08 do dziś
1459 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2009-09-08 do dziś
1559 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2009-09-08 do dziś
1659 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2009-09-08 do dziś
1762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-09-08 do dziś
1862 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-09-08 do dziś
1962 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2009-09-08 do dziś
2062 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-09-08 do dziś
2163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-09-08 do dziś
2263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-09-08 do dziś
2321 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2009-09-08 do dziś
2463 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-09-08 do dziś
2570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2009-09-08 do dziś
2670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-09-08 do dziś
2771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-09-08 do dziś
2872 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2009-09-08 do dziś
2972 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2009-09-08 do dziś
3072 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2009-09-08 do dziś
3173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-09-08 do dziś
3273 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2009-09-08 do dziś
3373 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2009-09-08 do dziś
3421 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2009-09-08 do dziś
3573 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2009-09-08 do dziś
3673 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2009-09-08 do dziś
3773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-09-08 do dziś
3874 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2009-09-08 do dziś
3974 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2009-09-08 do dziś
4074 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-09-08 do dziś
4177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-09-08 do dziś
4277 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-09-08 do dziś
4377 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2009-09-08 do dziś
4478 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2009-09-08 do dziś
4532 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2009-09-08 do dziś
4685 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2009-09-08 do dziś
4785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-09-08 do dziś
4885 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2009-09-08 do dziś
4986 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2009-09-08 do dziś
5086 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2009-09-08 do dziś
5186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2009-09-08 do dziś
5286 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2009-09-08 do dziś
5386 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2009-09-08 do dziś
5486 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2009-09-08 do dziś
5586 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2009-09-08 do dziś
5647 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-09-08 do dziś
5786 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2009-09-08 do dziś
5886 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-09-08 do dziś
5994 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2009-09-08 do dziś
6047 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-09-08 do dziś
6147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-09-08 do dziś
6247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.09.2013 okres 08.09.2009 R. - 31.12.2010 R.2013-10-02 do dziś
2data złożenia 10.09.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-10-02 do dziś
3data złożenia 10.09.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-02 do dziś
4data złożenia 19.12.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-23 do dziś
5data złożenia 19.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-23 do dziś
6data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
7data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
9data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
13data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego108.09.2009 R. - 31.12.2010 R.2013-10-02 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-10-02 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-02 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-23 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-23 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-30 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu108.09.2009 R. - 31.12.2010 R.2013-10-02 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-10-02 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-02 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-23 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-23 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-30 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów