INTEGRALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000336387
Numer REGON: 141942951
Numer NIP: 7010202269
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-09-28
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2024-02-19
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/8692/24/879]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-09-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141942951 NIP 70102022692011-12-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-09-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-09-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-07-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 145B kod pocztowy 02-715 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuINTEGRALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W WARSZAWIE2015-07-02 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-07-02 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. OPACZEWSKA nr domu 14 nr lokalu 12A kod pocztowy 02-368 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-07-02 do dziś
21. Firma oddziałuINTEGRALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II ODDZIAŁ W WARSZAWIE2015-07-02 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-07-02 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻWIRKI I WIGURY nr domu 2B kod pocztowy 02-143 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-07-02 do dziś
31. Firma oddziałuINTEGRALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KRAKOWIE2015-07-02 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2015-07-02 do dziś
3. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. MOGILSKA nr domu 65 kod pocztowy 31-545 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2015-07-02 do dziś
41. Firma oddziałuINTEGRALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W SZCZECINIE2019-01-03 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2019-01-03 do dziś
3. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. POTULICKA nr domu 36 kod pocztowy 70-234 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2019-01-03 do dziś
51. Firma oddziałuINTEGRALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W BALICACH2019-01-03 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina ZABIERZÓW miejscowość BALICE2019-01-03 do dziś
3. Adresmiejscowość BALICE ulica UL. KPT. MIECZYSŁAWA MEDWECKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 32-083 poczta BALICE kraj POLSKA 2019-01-03 do dziś
61. Firma oddziałuINTEGRALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W GDAŃSKU2019-01-03 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2019-01-03 do dziś
3. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. SPADOCHRONIARZY nr domu 16 kod pocztowy 80-298 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2019-01-03 do dziś
71. Firma oddziałuINTEGRALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W ŚWIDNIKU2019-01-03 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNIK miejscowość ŚWIDNIK2019-01-03 do dziś
3. Adresmiejscowość ŚWIDNIK ulica UL. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 21-040 poczta ŚWIDNIK kraj POLSKA 2019-01-03 do dziś
81. Firma oddziałuINTEGRALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU2019-01-03 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-01-03 do dziś
3. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. GRANICZNA nr domu 190 kod pocztowy 54-530 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-01-03 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.02.2009, ANNA MARSZAŁEK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. RAKOWIECKA 41 M 14 REPERTORIUM A NR 311/20092009-09-28 do dziś
225.06.2013 R. NUMER REPERTORIUM: A NR 1605/2013 ANNA MARSZAŁEK, NOTARIUSZ PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE. ZMIANA W §7, W ZDANIU PIERWSZYM DODAJE SIĘ NOWE KOLEJNE PUNKTY OZNACZONE KOLEJNYMI NUMERAMI OD 18 DO 512013-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-09-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-09-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVIRU SPÓŁKA AKCYJNA W ORGANIZACJI2018-10-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ2018-10-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-10-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2015-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2009-09-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2009-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-09-28 do dziś
245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-09-30 do dziś
364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-09-30 do dziś
464 91 Z LEASING FINANSOWY2013-09-30 do dziś
564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-09-30 do dziś
666 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2013-09-30 do dziś
745 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-09-30 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-09-30 do dziś
966 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-09-30 do dziś
1063 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.11.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-12-30 do dziś
2data złożenia 29.11.2011 okres 01.08.2009 -31.12.20092011-12-30 do dziś
3data złożenia 01.02.2013 okres 01.01.2011-31.12.20112013-02-12 do dziś
4data złożenia 01.02.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-02-12 do dziś
5data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
6data złożenia 16.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
7data złożenia 17.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 -31.12.20102011-12-30 do dziś
201.08.2009 -31.12.20092011-12-30 do dziś
301.01.2011-31.12.20112013-02-12 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-02-12 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 -31.12.20102011-12-30 do dziś
201.08.2009 -31.12.20092011-12-30 do dziś
301.01.2011-31.12.20112013-02-12 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-02-12 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaREMBIŚ-ROSZKOWSKA2020-09-03 do dziś
2. ImionaKAMILA2020-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-03 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SYGNATURA AKT VIII GNC 1637/20, KURATOR USTANOWIONY NA PODSTAWIE ART. 69 § 1 KPC DO ZASTĘPOWANIA POZWANEGO INTEGRALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPRAWIE.2020-09-03 do dziś
6. Data powołania kuratora18.08.20202020-09-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaREK2020-09-18 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ANDRZEJ2020-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-18 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaSĄD REJONOWY LUBLIN - ZACHÓD W LUBLINIE VII WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, 02.03.2020R., SYGNATURA AKT VII NP 39/20, KURATOR USTANOWIONY NA PODSTAWIE ART. 69 § 1 KPC DO ZASTĘPOWANIA POZWANEGO INTEGRALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-18 do dziś
6. Data powołania kuratora02.03.20202020-09-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDROIK2020-10-02 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-10-02 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, VIII WYDZIAŁU GOSPODARCZEGO Z DNIA 08.07.2020 R., SYGN. AKT VIII GC 441/20 O USTANOWIENIU KURATORA NA PODSTAWIE ART. 69 § 1 KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO DO DOKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI ŁĄCZĄCYCH SIĘ ZE SPRAWĄ O ZAPŁATĘ, TOCZĄCĄ SIĘ PRZED SĄDEM REJONOWYM DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE O SYGN. VIII GC 441/20.2020-10-02 do dziś
6. Data powołania kuratora08.07.20202020-10-02 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIĘKA2021-12-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ JAN2021-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-28 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY, 29.06.2021 R., SYGNATURA AKT IX GNC 1663/21, KURATOR USTANOWIONY NA PODSTAWIE ART. 69 § 1 KPC DO ZASTĘPOWANIA POZWANEGO SPÓŁKI INTEGRALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2021-12-28 do dziś
6. Data powołania kuratora29.06.20212021-12-28 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDROIK2022-06-06 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2022-06-06 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE VIII WYDZIAŁU GOSPODARCZEGO Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2021 R., SYGN. AKT VIII GC 412/21; KURATOR USTANOWIONY NA PODSTAWIE ART. 69 §1 KPC DO DOKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI ŁĄCZĄCYCH SIĘ ZE SPRAWĄ O ZAPŁATĘ W SPRAWIE Z POWÓDZTWA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W WARSZAWIE2022-06-06 do dziś
6. Data powołania kuratora05.10.20212022-06-06 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĄKOL2022-07-27 do dziś
2. ImionaKONRAD2022-07-27 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaART.69 PAR. 1 K.P.C., NA PODSTAWI POSTANOWIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA KRAKOWA - ŚRÓDMIEŚCIE W KRAKOWIE, IV WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z DNIA 27 CZERWCA 2022 ROKU, ZOSTAŁ USTANOWIONY KURATOR PROCESOWY W SPRAWIE O SYGNATURZE I GNC 2321/20/S.2022-07-27 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIECHAŃSKA2023-02-07 do dziś
2. ImionaKATARZYNA OLGA2023-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-07 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE REFERENDARZA SĄDOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE Z DNIA 14 LISTOPADA 2022 R., SYGNATURA AKT XXVI GNC 378/22, KURATOR PROCESOWY USTANOWIONY NA PODSTAWIE ART. 69 § 1 K.P.C.2023-02-07 do dziś
6. Data powołania kuratora14.11.20222023-02-07 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIECHAŃSKA2023-05-19 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2023-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-19 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA Z DNIA 9 MARCA 2023 ROKU, SYGN. AKT I C 2832/21, KURATOR POWOŁANY NA PODSTAWIE ART. 69 §1 KPC2023-05-19 do dziś
6. Data powołania kuratora09.03.20232023-05-19 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBOZE2023-06-13 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MARCIN2023-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-13 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XV WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SYGN. AKT XV GNC 665/23, KURATOR POWOŁANY NA PODSTAWIE ART. 69 § 1 K.P.C. W CELU ZASTĘPOWANIA POZWANEGO W POSTĘPOWANIU O SYGN. AKT XV GNC 665/23;2023-06-13 do dziś
6. Data powołania kuratora12.05.20232023-06-13 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASZKOWSKI2023-07-20 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2023-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-20 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SYGN. AKT VIII GNC 6958/22, KURATOR USTANOWIONY NA PODSTAWIE ART. 69 K.P.C. DO REPREZENTOWANIA INTERESÓW POZWANEGO W POSTĘPOWANIU2023-07-20 do dziś
6. Data powołania kuratora04.07.20232023-07-20 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUBA2023-08-09 do dziś
2. ImionaDAMIAN2023-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-09 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE VIII WYDZIAŁU GOSPODARCZEGO Z DNIA 14 LIPCA 2023 R., SYGN. AKT VIII GNC 364/23; KURATOR USTANOWIONY NA PODSTAWIE ART. 69 §1 KPC DO REPREZENTOWANIA POZWANEJ INTEGRALES SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE Z POWÓDZTWA EOS I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY W WARSZAWIE , SYGN. AKT VIII GNC 364/23.2023-08-09 do dziś
6. Data powołania kuratora14.07.20232023-08-09 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁAŻEJEWICZ2023-09-25 do dziś
2. ImionaADAM2023-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-25 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z DNIA 15 CZERWCA 2023 R., SYGN. AKT VIII GNC 6262/22; KURATOR USTANOWIONY NA PODSTAWIE ART. 69 §1 KPC DO CZYNNOŚCI ŁĄCZĄCYCH SIĘ ZE SPRAWĄ O ZAPŁATĘ W SPRAWIE Z POWÓDZTWA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W WARSZAWIE2023-09-25 do dziś
6. Data powołania kuratora15.06.20232023-09-25 do dziś
131. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISOWSKA2023-12-22 do dziś
2. ImionaSYLWIA MARTA2023-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-12-22 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE REFERENDARZA SĄDOWEGO W SĄDZIE REJONOWYM DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE XV WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z DNIA 28 LISTOPADA 2023 R. SYGN. AKT XV GNC 7659/22. KURATOR USTANOWIONY NA PODSTAWIE ART. 69 K.P.C. DLA POZWANEJ INTEGRALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE O ZAPŁATĘ Z POWÓDZTWA EOS 1 NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY WIERZYTELNOŚCI2023-12-22 do dziś
6. Data powołania kuratora28.11.20232023-12-22 do dziś
141. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁAŻEJEWICZ2024-02-19 do dziś
2. ImionaADAM2024-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-02-19 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z 3 STYCZNIA 2024 R., SYGN. AKT VIII GNC 7293/22; KURATOR USTANOWIONY NA PODSTAWIE ART. 69 §1 KPC DO CZYNNOŚCI ŁĄCZĄCYCH SIĘ ZE SPRAWĄ O ZAPŁATĘ PRZECIWKO POZWANEJ INTEGRALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2024-02-19 do dziś
6. Data powołania kuratora03.01.20242024-02-19 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów