BOŚ LEASING - EKO PROFIT SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000336182
Numer REGON: 141989830
Numer NIP: 5252462903
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-09-02
Ostatni wpis Nr wpisu58Data dokonania wpisu2022-06-14
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/22116/22/992]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2009-09-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOŚ LEASING - EKO PROFIT SPÓŁKA AKCYJNA2019-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-09-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-09-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ŻELAZNA nr domu 32 kod pocztowy 00-832 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-07-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejLEASING@BOSBANK.PL2021-09-13 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BOSLEASINGEKOPROFIT.PL2021-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBOŚ LEASING - EKO PROFIT SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W JAKTOROWIE2020-12-23 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRODZISKI gmina JAKTORÓW miejscowość JAKTORÓW2020-12-23 do dziś
3. Adresmiejscowość JAKTORÓW ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 2 kod pocztowy 96-313 poczta JAKTORÓW kraj POLSKA 2020-12-23 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.08.2009 R., NOTARIUSZ DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SZAREJ 14 LOK.15, REPERTORIUM A 6216/20092009-09-02 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.04.2011 R., REP. A NR 2805/2011, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BARBARĘ WRÓBLEWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY AL.SOLIDARNOŚCI 530 LOK. 24 § 62011-07-08 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.11.2011 ROKU, REP. A NR 11887/2011 ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.11.2011 ROKU REP. A NR 11375/2011, SPORZĄDZONE PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO LIDIĘ WOJEWÓDZKĄ-CICHEWICZ, ZASTĘPCĘ KRZYSZTOFA BORAWSKIEGO NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY NOWY ŚWIAT NR 41A LOK. 89/91 ZMIENIONO § 62012-01-23 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 LISTOPADA 2012 ROKU, REP. A NR 34536/2012, SPORZĄDZONY PRZEZ DANIELA KUPRYJAŃCZYKA - NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE ZMIENIONO § 62012-11-30 do dziś
519.12.2013 R., REP. A NR 27693/2013, DANIEL KUPRYJAŃCZYK - NOTARIUSZ W WARSZAWIE; ZMIENIONO §6.2014-01-14 do dziś
631.03.2015R., REP. A NR 3450/2015, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK. KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ MAREK HRYMAK NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA, UL. CHMIELNA 73B LOK. LU10, 00-801 WARSZAWA. §10 Z INDEKSZEM GÓRNYM 1.2015-05-28 do dziś
730.12.2016 ROKU, REP.A NR 16819/2016, NOTARIUSZ MAREK HRYMAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO §5, §12, §14, §20 ORAZ §25 PKT.4. DODANO PKT 5 I 6 W §252017-03-02 do dziś
828.06.2018R., REP. A NR 9983/2018, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANIE: § 10 (2), ZMIANA: § 11, § 14, § 16, § 20, § 252018-10-12 do dziś
926.09.2018 R., REP. A NR 15262/2018, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §62018-11-29 do dziś
1014.03.2019 R., REP. A NR 3753/2019, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §20 PKT 4, §20 PKT 5, §25 UST. 5 PKT 5, §25 UST. 5 PKT 6, §122019-04-05 do dziś
1129.03.2019 R., REP. A NR 4982/2019, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §6 UST. 1 I 2 STATUTU SPÓŁKI2019-08-06 do dziś
1213.08.2019 R., REP. A NR 13603/2019, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §12019-09-10 do dziś
1309.02.2022 R., REP. A NR 2718/2022, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §12 UST. 1, §20 PKT 4, DODANO: PKT 17 I 18 W §20 STATUTU SPÓŁKI.2022-03-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-09-02 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2009-09-02 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2009-09-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA2013-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0062394982013-01-31 do dziś
4. Numer KRS0000015525 2013-01-31 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2013-01-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego37127800,00 ZŁ2019-08-06 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji371278002019-08-06 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2014-01-14 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego37127800,00 ZŁ2019-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII A2009-09-02 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10000002009-09-02 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-09-02 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2011-07-08 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10000002011-07-08 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-07-08 do dziś
31. Nazwa serii akcjiSERIA C2012-01-23 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii30000002012-01-23 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-01-23 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2012-11-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii35000002012-11-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-11-30 do dziś
51. Nazwa serii akcjiSERIA E2014-01-14 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii20000002014-01-14 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-01-14 do dziś
61. Nazwa serii akcjiF2018-11-29 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii16278002018-11-29 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-11-29 do dziś
71. Nazwa serii akcjiG2019-08-06 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii250000002019-08-06 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-08-06 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2009-09-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-09-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM ZACIĄGANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 100.000,00 ZŁ BRUTTO, WYMAGANE JEST PODJĘCIE JEDNOMYŚLNEJ UCHWAŁY ZARZĄDU.2022-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRAB2022-06-09 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ADAM2022-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU (OD DNIA 25.02.2022 R. DO DNIA 25.05.2022 R.)2022-06-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRODKIEWICZ RYŻEK2022-03-10 do dziś
2. ImionaANITA2022-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-03-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOKOŃSKI2018-10-12 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KRZYSZTOF2018-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-02-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-12 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBODZENTA2016-04-13 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2016-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-04-13 do dziś
PREZES ZARZĄDU2016-05-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2009-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLIPSKI2022-06-14 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2022-06-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-06-14 do dziś
21. NazwiskoPYRA2016-04-13 do dziś
2. ImionaERYK ZBIGNIEW2016-05-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-04-13 do dziś
31. NazwiskoMICHALSKI2021-11-05 do dziś
2. ImionaMARCIN SEBASTIAN2021-11-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-05 do dziś
41. NazwiskoGRAB2019-09-10 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2019-09-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-10 do dziś
51. NazwiskoMALANOWSKA2021-09-13 do dziś
2. ImionaMONIKA2021-09-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 91 Z LEASING FINANSOWY2017-03-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-03-02 do dziś
264 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2017-03-02 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-03-02 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-03-02 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-03-02 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-03-02 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-03-02 do dziś
877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-03-02 do dziś
977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2017-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.04.2010 okres 12.08.2009-31.12.20092010-04-29 do dziś
2data złożenia 13.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-08 do dziś
3data złożenia 02.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-06 do dziś
4data złożenia 29.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-05 do dziś
5data złożenia 08.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
6data złożenia 13.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-29 do dziś
7data złożenia 27.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
8data złożenia 02.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
9data złożenia 30.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
10data złożenia 29.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-29 do dziś
11data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
12data złożenia 09.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-09 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta112.08.2009-31.12.20092010-04-29 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-08 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-06 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-04-05 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-29 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-29 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego112.08.2009-31.12.20092010-04-29 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-08 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-06 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-04-05 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-29 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-29 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu112.08.2009-31.12.20092010-04-29 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-08 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-06 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-04-05 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-29 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-29 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2018-11-29 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE ZGODNIE Z ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH - ŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ BOŚ CAPITAL SP. Z O.O. NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ BOŚ EKO PROFIT S.A., W ZAMIAN ZA WYDANIE WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ, NA PODSTAWIE UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BOŚ CAPITAL SP. Z O.O. Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2018 R. ORAZ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BOŚ EKO PROFIT S.A. Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2018 R., REP. A NR. 15262/20182018-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów