ARTPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000335818
Numer REGON: 120982674
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-08-28
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2019-07-11
Sygnatura akt[RDF/155894/19/82]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-08-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-08-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-08-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2009-08-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ALBATROSÓW nr domu 1 kod pocztowy 30-716 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2014-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuARTPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-08-28 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat SOSNOWIEC gmina SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC2009-08-28 do dziś
3. Adresmiejscowość SOSNOWIEC ulica SOBIESKIEGO nr domu 64A kod pocztowy 41-200 poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA 2009-08-28 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.07.2009 NOTARIUSZ JAKUB BIERNAT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 3767/20092009-08-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-08-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-08-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTABAK SCHABIK2009-08-28 do dziś
2. ImionaRENATA ELŻBIETA2009-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 100 ZŁ KAŻDY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH2009-08-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-08-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHABIK2009-08-28 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2009-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały900 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 100 ZŁ KAŻDY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000,00 ZŁOTYCH2009-08-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-08-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2009-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport190000,00 ZŁ2009-08-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-08-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE2009-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHABIK2009-08-28 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2009-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-08-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2009-08-28 do dziś
217 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2009-08-28 do dziś
318 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2009-08-28 do dziś
418 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2009-08-28 do dziś
518 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2009-08-28 do dziś
661 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2009-08-28 do dziś
761 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2009-08-28 do dziś
861 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2009-08-28 do dziś
961 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2009-08-28 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-08-28 do dziś
1162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-08-28 do dziś
1258 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2009-08-28 do dziś
1362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-08-28 do dziś
1463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-08-28 do dziś
1563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-08-28 do dziś
1633 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-08-28 do dziś
1795 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2009-08-28 do dziś
1873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-08-28 do dziś
1973 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2009-08-28 do dziś
2073 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2009-08-28 do dziś
2173 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2009-08-28 do dziś
2273 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2009-08-28 do dziś
2358 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2009-08-28 do dziś
2482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-08-28 do dziś
2582 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2009-08-28 do dziś
2690 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2009-08-28 do dziś
2790 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2009-08-28 do dziś
2890 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2009-08-28 do dziś
2946 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2009-08-28 do dziś
3047 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-08-28 do dziś
3147 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-08-28 do dziś
3247 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-08-28 do dziś
3347 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-08-28 do dziś
3458 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2009-08-28 do dziś
3547 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-08-28 do dziś
3646 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-08-28 do dziś
3746 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2009-08-28 do dziś
3846 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2009-08-28 do dziś
3946 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2009-08-28 do dziś
4046 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2009-08-28 do dziś
4158 13 Z WYDAWANIE GAZET2009-08-28 do dziś
4258 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2009-08-28 do dziś
4358 14 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-08-28 do dziś
4459 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2009-08-28 do dziś
4518 11 Z DRUKOWANIE GAZET2009-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2011 okres 16.07.2009 R. -31.12.2010 R.2011-09-28 do dziś
2data złożenia 15.02.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-02-24 do dziś
3data złożenia 15.02.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-02-24 do dziś
4data złożenia 15.02.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-02-24 do dziś
5data złożenia 15.02.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-24 do dziś
6data złożenia 28.09.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-03 do dziś
7data złożenia 22.05.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-23 do dziś
8data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-13 do dziś
9data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-02-24 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-02-24 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-02-24 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-24 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-03 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-23 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-13 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu116.07.2009 R. -31.12.2010 R.2011-09-28 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-02-24 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-02-24 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-02-24 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-24 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-03 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów