HEWALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000335766
Numer REGON: 241298398
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-09-04
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2021-09-22
Sygnatura akt[RDF/331827/21/344]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2009-09-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEWALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2009-09-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-09-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-09-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina CZECHOWICE-DZIEDZICE miejscowość CZECHOWICE-DZIEDZICE2009-09-04 do dziś
2. Adresmiejscowość CZECHOWICE-DZIEDZICE ulica SŁOWACKIEGO nr domu 33 kod pocztowy 43-502 poczta CZECHOWICE-DZIEDZICE kraj POLSKA 2009-09-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 24 CZERWCA 2009 R. REPERTORIUM A NUMER 2867/2009 ZMIENIONA AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 10 LIPCA 2009 R. REPERTORIUM A NUMER 3281/2009 NOTARIUSZ MARIA TOKARZEWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH (43-502) PRZY UL. NARUTOWICZA 79- PAR. 82009-09-04 do dziś
202.02.2011 REPERTORIUM A NR 408/2011 NOTARIUSZ MARIA TOKARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH, UL. NARUTOWICZA 79; USUNIĘTO §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14, §15, §16, §17, §18, §19, DODANO: §1, §2, §3, §4, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14, §15.2011-04-14 do dziś
331.12.2011 R., REPERTORIUM A NR 6593/2011 NOTARIUSZ MARIA TOKARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH, UL. NARUTOWICZA 79; ZMIENIONO: § 2 UST. 1 PKT 3A, § 5 UST. 1 PKT 1, § 5 UST. 3, § 10 UST. 3 27.01.2012 R., REPERTORIUM A NR 385/2012 NOTARIUSZ MARIA TOKARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH, UL. NARUTOWICZA 79; -ZMIANA § 5 UST. 3 -NOWA TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI2012-02-10 do dziś
426.10.2012 R. REP. A NR 4714/2012, NOTARIUSZ MARIA TOKARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH, ZMIENIONO: PAR. 32012-11-26 do dziś
530.12.2015R., REPERTORIUM A NR 6353/2015, NOTARIUSZ MGR MARIA TOKARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZECHOWICACH -DZIEDZICACH UL. NARUTOWICZA 79 ZMIANA: § 3 UST. 1, § 10 UST. 32016-03-31 do dziś
616.01.2018R., REPERTORIUM A NR 287/2018, NOTARIUSZ MARIA TOKARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH ZMIENIONO: § 3 UST. 12018-03-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-09-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2009-09-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIBA2009-09-04 do dziś
2. ImionaLESZEK ZBIGNIEW2009-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-09-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-09-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-09-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-09-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2009-09-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej29.533.386, 45 ZŁ2012-02-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego29.533.386, 45 ZŁ2012-02-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2012-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego200.000,00 ZŁ2009-09-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2009-09-04 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego29.533.386, 45 ZŁ2012-02-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2012-02-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEWALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2412715772010-09-23 do dziś
4. Numer KRS0000333516 2010-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIBA GÓRNIAKOWSKA2017-10-31 do dziś
2. ImionaJADWIGA2011-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-10-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-10-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-10-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-04-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-04-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ (TYSIĄC ZŁOTYCH)2011-04-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000 ZŁ (TYSIĄC ZŁOTYCH)2011-04-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIBA2011-04-14 do dziś
2. ImionaKORNEL2011-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-10-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-10-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-10-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-04-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-04-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ (TYSIĄC ZŁOTYCH)2011-04-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000 ZŁ (TYSIĄC ZŁOTYCH)2011-04-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-09-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ -SPÓŁKA O FIRMIE HEWALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH, GDZIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, W INNYM PRZYPADKU SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA Z UWAGI NA JEDNOOSOBOWY ZARZĄDU JEST PREZES ZARZĄDU LESZEK SKIBA2010-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEWALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2412715772010-09-23 do dziś
4. Numer KRS0000333516 2010-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSKIBA2010-01-11 do dziś
2. ImionaKORNEL LESZEK2010-01-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-01-11 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2010-01-11 do dziś
21. NazwiskoSKIBA GÓRNIAKOWSKA2017-10-31 do dziś
2. ImionaJADWIGA2016-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-03-31 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2016-03-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-09-04 do dziś
228 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-09-04 do dziś
325 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2009-09-04 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-09-04 do dziś
546 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2009-09-04 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-09-04 do dziś
727 52 Z PRODUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2016-03-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2016-03-31 do dziś
263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2016-03-31 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.09.2010 okres ZA ROK 20092010-09-23 do dziś
2data złożenia 15.06.2011 okres ZA ROK 20102011-07-21 do dziś
3data złożenia 11.06.2012 okres 2011 ROK2012-06-25 do dziś
4data złożenia 11.06.2013 okres 2012 ROK2013-06-26 do dziś
5data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
6data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
7data złożenia 08.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
8data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
9data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
10data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
11data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
12data złożenia 22.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20092010-09-23 do dziś
2ZA ROK 20102011-07-21 do dziś
32011 ROK2012-06-25 do dziś
42012 ROK2013-06-26 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów