A.R.M. PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-18 godz. 16:02:01
Numer KRS: 0000334964
Numer REGON: 141952010
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-08-18
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2015-12-07
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/61720/15/478]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-08-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.R.M. PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-08-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-08-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-08-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica —— nr domu —— nr lokalu —— kod pocztowy —— poczta —— kraj POLSKA 2014-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 06.07.2009 PRZEZ NOTARIUSZA JOANNĘ GIERYSZEWSKĄ-SOBOLAK W JEJ KANCELARII PRZY UL. RAKOWIECKIEJ 41 M. 14 W WARSZAWIE, ZA REPERTORIUM A NR 1704/2009 -UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-08-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-08-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-08-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLINIEWICZ2009-08-18 do dziś
2. ImionaANNA2009-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 ZŁOTYCH2012-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-08-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚMIGASIEWICZ2009-08-18 do dziś
2. ImionaRAFAŁ KAZIMIERZ2009-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁOTYCH2009-08-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-08-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2009-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-08-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2009-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLINIEWICZ2012-01-13 do dziś
2. ImionaANNA2012-01-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-01-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2012-01-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 43 Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH2009-08-18 do dziś
225 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI2009-08-18 do dziś
329 10 B PRODUKCJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2009-08-18 do dziś
429 10 C PRODUKCJA AUTOBUSÓW2009-08-18 do dziś
529 10 D PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW2009-08-18 do dziś
629 10 E PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-08-18 do dziś
729 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2009-08-18 do dziś
830 11 Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH2009-08-18 do dziś
930 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-08-18 do dziś
1033 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2009-08-18 do dziś
1193 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-08-18 do dziś
1225 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2009-08-18 do dziś
1396 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2009-08-18 do dziś
1433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-08-18 do dziś
1533 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2009-08-18 do dziś
1633 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-08-18 do dziś
1733 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2009-08-18 do dziś
1833 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2009-08-18 do dziś
1933 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-08-18 do dziś
2045 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-08-18 do dziś
2145 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-08-18 do dziś
2245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-08-18 do dziś
2325 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2009-08-18 do dziś
2446 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2009-08-18 do dziś
2546 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2009-08-18 do dziś
2646 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2009-08-18 do dziś
2747 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-08-18 do dziś
2855 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-08-18 do dziś
2955 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2009-08-18 do dziś
3055 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2009-08-18 do dziś
3155 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2009-08-18 do dziś
3256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-08-18 do dziś
3356 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-08-18 do dziś
3425 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2009-08-18 do dziś
3556 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2009-08-18 do dziś
3656 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2009-08-18 do dziś
3756 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2009-08-18 do dziś
3858 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2009-08-18 do dziś
3958 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-08-18 do dziś
4061 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2009-08-18 do dziś
4161 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2009-08-18 do dziś
4270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2009-08-18 do dziś
4370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-08-18 do dziś
4472 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2009-08-18 do dziś
4525 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2009-08-18 do dziś
4673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-08-18 do dziś
4774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-08-18 do dziś
4877 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2009-08-18 do dziś
4982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-08-18 do dziś
5084 13 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA2009-08-18 do dziś
5185 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2009-08-18 do dziś
5285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-08-18 do dziś
5385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2009-08-18 do dziś
5486 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2009-08-18 do dziś
5586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-08-18 do dziś
5625 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2009-08-18 do dziś
5788 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2009-08-18 do dziś
5888 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2009-08-18 do dziś
5988 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-08-18 do dziś
6093 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2009-08-18 do dziś
6193 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2009-08-18 do dziś
6293 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2009-08-18 do dziś
6393 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2009-08-18 do dziś
6425 72 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW2009-08-18 do dziś
6525 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2009-08-18 do dziś
6625 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2009-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów