TRYBUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000334108
Numer REGON: 340620156
Numer NIP: 8762416074
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-07-28
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-06-09
Sygnatura akt[RDF/496105/23/763]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-07-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 340620156 NIP 87624160742010-11-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTRYBUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-07-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2015-11-16 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA nr domu 45 nr lokalu 7 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2015-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.07.2009; REP. A NR 2307/2009; NOTARIUSZ KRYSTIAN BUSZMAN; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU2009-07-28 do dziś
203.11.2015R., REP. A NR 5426/2015, NOTARIUSZ KRYSTIAN BUSZMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU PRZY UL. PLAC MARIANA RAPACKIEGO NR 2. ZMIENIONO §1, §2 UST.1, §3 UST.1, §5, §6 UST. 3, §14 UST. 2.2015-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-07-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-07-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORZEŁ2015-11-16 do dziś
2. ImionaMAREK2015-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ2015-11-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORZEŁ2015-11-16 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2015-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2015-11-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2009-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-07-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2009-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaORZEŁ2015-11-16 do dziś
2. ImionaMAREK2015-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-11-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoORZEŁ2015-11-16 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2015-11-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-11-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-11-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-11-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2015-11-16 do dziś
270 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-11-16 do dziś
362 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2015-11-16 do dziś
463 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2015-11-16 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-11-16 do dziś
682 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-11-16 do dziś
785 EDUKACJA2015-11-16 do dziś
873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-11-16 do dziś
958 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.11.2010 okres 01.08.2009-31.12.20092010-11-26 do dziś
2data złożenia 17.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-07 do dziś
3data złożenia 18.09.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-27 do dziś
4data złożenia 19.12.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-08 do dziś
5data złożenia 19.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-08 do dziś
6data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
7data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
8data złożenia 02.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
9data złożenia 31.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-31 do dziś
10data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
11data złożenia 11.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
12data złożenia 04.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-04 do dziś
13data złożenia 16.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-16 do dziś
14data złożenia 09.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.08.2009-31.12.20092010-11-26 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-07 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-27 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-08 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-08 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-31 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-04 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-16 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.08.2009-31.12.20092010-11-26 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-07 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-27 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-08 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-08 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów