FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA EVA&PETER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000333733
Numer REGON: 241274529
Numer NIP: 9542681426
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-08-05
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-12-05
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/66360/22/705]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-08-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 241274529 NIP 95426814262009-10-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA EVA&PETER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-08-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-08-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-11-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WSPÓLNA nr domu 50A nr lokalu 35 kod pocztowy 00-514 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-23.12.2008 ROKU NOTARIUSZ HALINA FERENC-TOMIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU UL. DWORCOWA 22/2, REPERTORIUM A NR 17646/2008 -07.01.2009 ROKU NOTARIUSZ HALINA FERENC-TOMIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU UL. DWORCOWA 22/2, REPERTORIUM A NR 42/2009 ZMIANA TREŚCI PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI2009-08-05 do dziś
231.08.2011 R. REP. A NR 11724/2011, NOTARIUSZ ŁUKASZ ROZTOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. MARIACKIEJ 37/2; ZMIANA PAR. 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2011-11-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-08-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-08-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASZOWSKI2011-11-02 do dziś
2. ImionaKAROL2011-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250 000,00 ZŁ2011-11-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-11-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 ZŁ2009-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-08-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, W WYNIKU KTÓRYCH NASTĘPUJE ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000,00 ZŁOTYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, W WYNIKU KTÓRYCH NASTĘPUJE ZACIĄGNIĘCIE LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000,00 ZŁOTYCH KONIECZNE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH (POWTARZAJĄCYCH SIĘ) WYŻEJ WYMIENIONĄ WARTOŚĆ OKREŚLA SUMA ŚWIADCZEŃ ZA JEDEN ROK, A JEŻELI ŚWIADCZENIA TRWAJĄ KRÓCEJ NIŻ ROK -ZA CAŁY CZAS ICH TRWANIA.2009-08-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy103 RYBACTWO2009-08-05 do dziś
229 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-08-05 do dziś
330 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2009-08-05 do dziś
438 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2009-08-05 do dziś
541 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-08-05 do dziś
642 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-08-05 do dziś
743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2009-08-05 do dziś
845 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2009-08-05 do dziś
946 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-08-05 do dziś
1046 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2009-08-05 do dziś
1146 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-08-05 do dziś
1208 POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2009-08-05 do dziś
1346 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-08-05 do dziś
1446 71 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2009-08-05 do dziś
1546 72 SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2009-08-05 do dziś
1646 73 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-08-05 do dziś
1746 74 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2009-08-05 do dziś
1846 75 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-08-05 do dziś
1946 76 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2009-08-05 do dziś
2046 77 SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2009-08-05 do dziś
2146 61 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2009-08-05 do dziś
2246 49 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-08-05 do dziś
2309 9 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2009-08-05 do dziś
2446 69 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2009-08-05 do dziś
2545 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-08-05 do dziś
2695 29 NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2009-08-05 do dziś
2755 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-08-05 do dziś
2856 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-08-05 do dziś
2949 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2009-08-05 do dziś
3052 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2009-08-05 do dziś
3146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-08-05 do dziś
3247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-08-05 do dziś
3355 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2009-08-05 do dziś
3415 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2009-08-05 do dziś
3579 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2009-08-05 do dziś
3664 1 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2009-08-05 do dziś
3768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-08-05 do dziś
3877 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2009-08-05 do dziś
3962 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2009-08-05 do dziś
4073 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-08-05 do dziś
4170 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-08-05 do dziś
4274 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-08-05 do dziś
4371 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-08-05 do dziś
4473 12 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW2009-08-05 do dziś
4512 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-08-05 do dziś
4637 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2009-08-05 do dziś
4785 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU2009-08-05 do dziś
4893 13 DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2009-08-05 do dziś
4996 04 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2009-08-05 do dziś
5073 1 REKLAMA2009-08-05 do dziś
5116 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2009-08-05 do dziś
5222 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2009-08-05 do dziś
5323 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2009-08-05 do dziś
5425 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2009-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 -31.12.20092010-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów