HEWALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-16 godz. 19:39:16
Numer KRS: 0000333516
Numer REGON: 241271577
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-07-28
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-09-21
Sygnatura akt[RDF/331555/21/990]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-07-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEWALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-07-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-07-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina CZECHOWICE-DZIEDZICE miejscowość CZECHOWICE-DZIEDZICE2009-07-28 do dziś
2. Adresmiejscowość CZECHOWICE-DZIEDZICE ulica SŁOWACKIEGO nr domu 33 kod pocztowy 43-502 poczta CZECHOWICE-DZIEDZICE kraj POLSKA 2009-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.06.2009 R. NOTARIUSZ MARIA TOKARZEWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH PRZY UL. NARUTOWICZA 79 REP. A NR 2863/20092009-07-28 do dziś
226.10.2012 R. REP. A NR 4708/2012, NOTARIUSZ MARIA TOKARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH, UL. NARUTOWICZA 79, ZMIENIONO: PAR. 12 UST. 32013-03-12 do dziś
330.12.2015R., REPERTORIUM A NR 6348/2015, NOTARIUSZ MARIA TOKARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH PRZY UL. NARUTOWICZA 79. ZMIENIONO: § 52016-03-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-07-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-07-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIBA2009-07-28 do dziś
2. ImionaLESZEK ZBIGNIEW2009-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000,00 ZŁ2009-07-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-07-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2009-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZAD2009-07-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE, W INNYM PRZYPADKU SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.2013-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIBA2009-07-28 do dziś
2. ImionaLESZEK ZBIGNIEW2009-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-07-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSKIBA2013-03-12 do dziś
2. ImionaKORNEL2013-03-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-03-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-03-12 do dziś
21. NazwiskoSKIBA GÓRNIAKOWSKA2018-07-22 do dziś
2. ImionaJADWIGA2016-03-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-03-16 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2016-03-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-07-28 do dziś
228 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-07-28 do dziś
325 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2009-07-28 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-07-28 do dziś
546 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2009-07-28 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-07-28 do dziś
727 52 Z PRODUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2016-03-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2016-03-16 do dziś
263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2016-03-16 do dziś
371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.08.2010 okres ZA ROK 20092010-08-31 do dziś
2data złożenia 15.06.2011 okres ZA 2010 ROK2011-07-08 do dziś
3data złożenia 06.06.2012 okres ZA ROK 20112012-06-21 do dziś
4data złożenia 11.06.2013 okres ZA ROK 20122013-07-26 do dziś
5data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
6data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
7data złożenia 25.05.0216 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
8data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
9data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
10data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
11data złożenia 14.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-14 do dziś
12data złożenia 21.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20092010-08-31 do dziś
2ZA 2010 ROK2011-07-08 do dziś
3ZA ROK 20112012-06-21 do dziś
4ZA ROK 20122013-07-26 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-14 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA ROK 20092010-08-31 do dziś
2ZA 2010 ROK2011-07-08 do dziś
3ZA ROK 20112012-06-21 do dziś
4ZA ROK 20122013-07-26 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-14 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów