BOWLING ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000333031
Numer REGON: 241234837
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-07-10
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-06-23
Sygnatura akt[RDF/301808/21/649]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-07-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOWLING ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-07-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-07-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2009-07-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica KOSÓW nr domu 4 kod pocztowy 40-541 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2009-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 6661/2009 Z DNIA 23.06.2009 R., SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 6/4, PRZED NOTARIUSZEM BOŻENĄ GÓRSKĄ-WOLNIK.2009-07-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-07-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-07-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERZ2009-07-10 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ADAM2009-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35 000 ZŁ2009-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-07-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERZ2009-07-10 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW FRANCISZEK2009-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15 000 ZŁ2009-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-07-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2009-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-07-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2009-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERZ2009-07-10 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ADAM2009-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-07-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-07-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERZ2009-07-10 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW FRANCISZEK2009-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-07-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2009-07-10 do dziś
243 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2009-07-10 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-07-10 do dziś
446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2009-07-10 do dziś
546 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2009-07-10 do dziś
646 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2009-07-10 do dziś
746 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2009-07-10 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-07-10 do dziś
947 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-10 do dziś
1047 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-10 do dziś
1147 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-10 do dziś
1214 39 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ2009-07-10 do dziś
1347 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-10 do dziś
1447 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-10 do dziś
1547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-10 do dziś
1647 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-10 do dziś
1747 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-10 do dziś
1847 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-10 do dziś
1947 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-10 do dziś
2047 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2009-07-10 do dziś
2147 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2009-07-10 do dziś
2247 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2009-07-10 do dziś
2341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-07-10 do dziś
2447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-07-10 do dziś
2547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-07-10 do dziś
2649 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2009-07-10 do dziś
2755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-07-10 do dziś
2855 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2009-07-10 do dziś
2955 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2009-07-10 do dziś
3055 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2009-07-10 do dziś
3156 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-07-10 do dziś
3258 13 Z WYDAWANIE GAZET2009-07-10 do dziś
3358 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-07-10 do dziś
3441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-07-10 do dziś
3563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-07-10 do dziś
3663 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2009-07-10 do dziś
3763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-07-10 do dziś
3868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-07-10 do dziś
3968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-07-10 do dziś
4068 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-07-10 do dziś
4168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-07-10 do dziś
4273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-07-10 do dziś
4374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-07-10 do dziś
4479 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2009-07-10 do dziś
4543 31 Z TYNKOWANIE2009-07-10 do dziś
4679 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2009-07-10 do dziś
4779 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2009-07-10 do dziś
4879 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2009-07-10 do dziś
4979 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-07-10 do dziś
5093 11 DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2009-07-10 do dziś
5193 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2009-07-10 do dziś
5293 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2009-07-10 do dziś
5393 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-07-10 do dziś
5496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-07-10 do dziś
5543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-07-10 do dziś
5643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2009-07-10 do dziś
5743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2009-07-10 do dziś
5843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.04.2010 okres 01.07.2009 -31.12.20092010-04-26 do dziś
2data złożenia 07.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
3data złożenia 19.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
4data złożenia 29.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-09 do dziś
5data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
6data złożenia 02.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
7data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
8data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
9data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
10data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
11data złożenia 17.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
12data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20092010-04-26 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-04-09 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA ROK 20092010-04-26 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-04-09 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów