BP POLSKA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000332835
Numer REGON: 120957966
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-07-07
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/27801/21/725]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-07-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBP POLSKA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-07-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-07-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2009-07-07 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica PAWIA nr domu 9 kod pocztowy 31-154 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.05.2009, NOTARIUSZ ZYGMUNT TRUSZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. NOTARIUSZ PROF. DR HAB. EDWARD DROZD, NOTARIUSZ DR ZYGMUNT TRUSZKIEWICZ UL. RTM. DUNIN-WĄSOWICZA 8/5. 30-112 KRAKÓW, REPERTORIUM A NR 3332/2009.2009-07-07 do dziś
211.07.2012., REP A.NR 4095/2012, NOTARIUSZ ZYGMUNT TRUSZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA UL. RTM.DUNIN-WĄSOWICZA NR 8/5 W KRAKOWIE, ZMIANA W PKT 6 § 15, PKT 8 § 6 UMOWY SPÓŁKI.2012-09-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-07-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-07-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBP EUROPA SE2010-09-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000.000 ZŁ2010-09-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-09-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego8000000,00 ZŁ2009-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-07-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEN WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ SPÓLKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2012-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZEWSKI2021-09-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIĄŻEWSKA2018-09-28 do dziś
2. ImionaBARBARA ELŻBIETA2018-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-09-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁAWIK2009-07-07 do dziś
2. ImionaTADEUSZ LUDWIK2009-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-07-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-07-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIRCHNER2009-07-07 do dziś
2. ImionaULRICH HELMUT-KARL2009-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-07-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-07 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-07-07 do dziś
356 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2009-07-07 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-07-07 do dziś
581 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2009-07-07 do dziś
645 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-07-07 do dziś
747 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2009-07-07 do dziś
847 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-07-07 do dziś
947 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-07 do dziś
1082 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2010 okres 07.07.2009-31.12.20092010-08-12 do dziś
2data złożenia 14.09.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-09-29 do dziś
3data złożenia 03.08.2012 okres ROK 20112012-09-10 do dziś
4data złożenia 30.09.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-04 do dziś
5data złożenia 06.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
6data złożenia 03.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-01 do dziś
7data złożenia 30.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
8data złożenia 19.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
9data złożenia 04.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-06 do dziś
10data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
11data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
12data złożenia 20.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta107.07.2009-31.12.20092010-08-12 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-10-04 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-01 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-06 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego107.07.2009-31.12.20092010-08-12 do dziś
201.01.2010-31.12.20102011-09-29 do dziś
3ROK 20112012-09-10 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-10-04 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-01 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-06 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu107.07.2009-31.12.20092010-08-12 do dziś
201.01.2010-31.12.20102011-09-29 do dziś
3ROK 20112012-09-10 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-10-04 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-01 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów