„BORO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000332336
Numer REGON: 141945843
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-07-14
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2022-02-24
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/5254/22/774]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-07-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141945843 NIP 12311885182010-09-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BORO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-07-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-07-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość WÓLKA KOSOWSKA2009-07-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA 2022-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„BORO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W PŁOŃSKU2010-09-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOŃSKI gmina PŁOŃSK miejscowość PŁOŃSK2010-09-24 do dziś
3. Adresmiejscowość PŁOŃSK ulica WIECZORKÓW nr domu 7 nr lokalu I PIĘTRO kod pocztowy 09-100 poczta PŁOŃSK kraj POLSKA 2010-09-24 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.05.2009 R. KANCELARIA NOTARIALNA, RYSZARD DOMŻAŁ NOTARIUSZ, 05-090 RASZYN, UL. ALEJA KRAKOWSKA 29 REPERTORIUM A NR 4485/20092009-07-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-07-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-07-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZOU2009-07-14 do dziś
2. ImionaMENGJING2009-07-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 210.000 ZŁ2009-07-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-07-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLOU2009-07-14 do dziś
2. ImionaJIAZUO2009-07-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000 ZŁ2009-07-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-07-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2009-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-07-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2009-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZOU2009-07-14 do dziś
2. ImionaMENGJING2009-07-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-07-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-07-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLOU2009-07-14 do dziś
2. ImionaJIAZUO2009-07-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-07-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2009-07-14 do dziś
246 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2009-07-14 do dziś
346 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-07-14 do dziś
447 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-07-14 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-14 do dziś
647 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-14 do dziś
747 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-14 do dziś
847 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-14 do dziś
947 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-14 do dziś
1047 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-14 do dziś
1147 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-14 do dziś
1246 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2009-07-14 do dziś
1347 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-14 do dziś
1447 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-14 do dziś
1547 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-14 do dziś
1647 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-14 do dziś
1747 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2009-07-14 do dziś
1847 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2009-07-14 do dziś
1947 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-07-14 do dziś
2055 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2009-07-14 do dziś
2156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-07-14 do dziś
2256 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2009-07-14 do dziś
2346 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2009-07-14 do dziś
2449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-07-14 do dziś
2546 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-07-14 do dziś
2646 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2009-07-14 do dziś
2746 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-07-14 do dziś
2846 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2009-07-14 do dziś
2946 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2009-07-14 do dziś
3046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-24 do dziś
2data złożenia 17.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
3data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
4data złożenia 27.06.2013 okres 01.07.2009 - 31.12.20092013-07-15 do dziś
5data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
6data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
7data złożenia 28.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-14 do dziś
8data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 -31.12.20102011-08-24 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
401.07.2009 - 31.12.20092013-07-15 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-14 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 -31.12.20102011-08-24 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
401.07.2009 - 31.12.20092013-07-15 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-14 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów