SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA W GLINOJECKU

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000332134
Numer REGON: 000952640
Numer NIP: 5660010378
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-06-24
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-08-23
Sygnatura akt[RDF/415382/22/982]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2009-06-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000952640 NIP 56600103782009-06-24 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W GLINOJECKU2009-06-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze RS I 282 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CIECHANOWIE2009-06-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-06-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat CIECHANOWSKI gmina GLINOJECK miejscowość GLINOJECK2009-06-24 do dziś
2. Adresmiejscowość GLINOJECK ulica PŁOCKA nr domu 14 nr lokalu 28 kod pocztowy 06-450 poczta GLINOJECK kraj POLSKA 2009-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116.02.1982 R. ZMIANY UCHWALONE W DNIU 24.07.2008 R., ZMIENIONE OD PAR. 1 DO PAR. 120, DODANE OD PAR. 121 DO PAR. 1942009-06-24 do dziś
222.06.2018 R. ZMIENIONE PARAGRAFY OD § 1 DO § 158, ZMIENIONE TYTUŁY 1,2,3,4,5,6,7,8 ZMIENIONE PODTYTUŁY 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 SKREŚLONE PARAGRAFY OD § 159 DO § 194 SKREŚLONE TYTUŁY - TYTUŁ 9 SKREŚLONE PODTYTUŁY 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6,5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1, 7.1 , 7.2 7.3, 8.1 8.2, 8.3, 8.4 8.5., 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 9.42018-12-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2009-06-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-06-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSTATUT SPÓŁDZIELNI STANOWI, IŻ OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE, CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2009-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDYMKOWSKA2009-06-24 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2009-06-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-06-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-06-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-06-24 do dziś
21. NazwiskoDĄBROWSKA2009-06-24 do dziś
2. ImionaBARBARA2009-06-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-06-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2009-06-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-06-24 do dziś
31. NazwiskoKOPACZ2009-06-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ TOMASZ2009-06-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-06-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2009-06-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2009-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEŻEWSKA2017-11-13 do dziś
2. ImionaZOFIA DANUTA2017-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁOŃSKI2011-09-27 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW ANDRZEJ2011-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILEWSKA2015-12-14 do dziś
2. ImionaALINA2015-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBASIŃSKA2015-03-31 do dziś
2. ImionaTERESA2015-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-31 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKA2015-03-31 do dziś
2. ImionaAGATA2015-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-31 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaGADOMSKA2015-03-31 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2015-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-31 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAZULA2015-03-31 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MARIANNA2015-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-31 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIESEŃ2015-03-31 do dziś
2. ImionaROMAN BERNARD2015-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-12-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-12-12 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-12-12 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-12-12 do dziś
493 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2018-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.10.2009 okres 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2009-11-30 do dziś
2data złożenia 19.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-01 do dziś
3data złożenia 19.08.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-09-27 do dziś
4data złożenia 17.09.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-09-26 do dziś
5data złożenia 19.08.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-24 do dziś
6data złożenia 07.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
7data złożenia 04.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-14 do dziś
8data złożenia 22.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
9data złożenia 08.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
10data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
11data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
12data złożenia 08.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
13data złożenia 22.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
14data złożenia 23.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 R. 31.12.2008 R.2009-11-30 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-01 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-09-27 do dziś
401.01.2011-31.12.20112012-09-26 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-09-24 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-14 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2009-11-30 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-01 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-09-27 do dziś
401.01.2011-31.12.20112012-09-26 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-09-24 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-14 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-23 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów