BOLERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000331940
Numer REGON: 340611370
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-07-08
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-03-18
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/2184/22/423]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-07-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-07-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-07-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2009-07-08 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica GDAŃSKA nr domu 4A kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2009-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.04.2009 ROKU, NOTARIUSZ DANUTA WRÓBEL, KANCELARIA W TORUNIU, REPERTORIUM A, NR 2174/20092009-07-08 do dziś
220.12.2011 REP. A NR 11109/2011 NOTARIUSZ -DANUTA WRÓBEL KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA WRÓBEL, 87-100 TORUŃ, UL. SZCZYTNA 2/1 ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI/2012-01-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-07-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-07-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBER2009-07-08 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2009-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2550,00 ZŁ2009-07-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-07-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBER2009-07-08 do dziś
2. ImionaIWONA MAŁGORZATA2009-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2450,00 ZŁ2009-07-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-07-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-07-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2009-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBER2009-07-08 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2009-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-07-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-07-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBER2009-07-08 do dziś
2. ImionaIWONA MAŁGORZATA2009-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-07-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2012-01-20 do dziś
214 11 Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ2012-01-20 do dziś
314 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ2012-01-20 do dziś
414 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2012-01-20 do dziś
514 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2012-01-20 do dziś
614 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH2012-01-20 do dziś
714 31 Z PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH2012-01-20 do dziś
814 39 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ2012-01-20 do dziś
946 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2012-01-20 do dziś
1014 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY2022-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.01.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-02-19 do dziś
2data złożenia 10.01.2013 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-02-19 do dziś
3data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
4data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-22 do dziś
5data złożenia 15.11.2021 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-11-15 do dziś
6data złożenia 15.11.2021 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-11-15 do dziś
7data złożenia 15.11.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-11-15 do dziś
8data złożenia 18.11.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-11-18 do dziś
9data złożenia 18.11.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-18 do dziś
10data złożenia 18.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-02-19 do dziś
201.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-02-19 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-22 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-11-15 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-11-15 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-11-15 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-11-18 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-18 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-02-19 do dziś
201.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-02-19 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-22 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-11-15 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-11-15 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-11-15 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-11-18 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-18 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-02-242022-03-18 do dziś