ENDHOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-10-19 godz. 18:19:46
Numer KRS: 0000331324
Numer REGON: 020993362
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-06-09
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[RDF/339191/21/85]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2009-06-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020993362 NIP 89717529072012-03-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENDHOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-02-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-06-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE2015-02-27 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE ulica UL. SOSNOWA nr domu 34 kod pocztowy 55-040 poczta BIELANY WROCŁAWSKIE kraj POLSKA 2015-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.06.2009 R. NOTARIUSZ WINICJUSZ MAREK WÓJCIKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY, RYNEK 23A, REPERTORIUM A NR 6974/20092009-06-09 do dziś
219.06.2009 R. NOTARIUSZ WINICJUSZ MAREK WÓJCIKIEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY PRZY UL. RYNEK NR 23A, REPERTORIUM 7592/2009 -ZMIANA § 8 PKT 1 PPKT 22009-09-10 do dziś
3PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REPERTORIUM A NUMER 12629/2011, Z DNIA 23.11.2011 R., W LOKALU WE WROCŁAWIU, PRZY PLACU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 17A/223 PRZED NOTARIUSZEM WINICJUSZEM MARKIEM WÓJCIKIEWICZEM, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŚWIDNICY, RYNEK 23 A. ZMIANA: § 2, § 7, § 9, § 10, § 13, § 15 UST. 2, § 16 ORAZ WYKREŚLONO TREŚĆ OD § 23 DO § 28.2012-02-02 do dziś
405.03.2012 R., NOTARIUSZ WINICJUSZ MAREK WÓJCIKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY, RYNEK 23 A, REPERTORIUM A NR 2273/2012 -ZMIENIONO: § 7, § 8, § 9 UST. 1, § 10 UST. 1 PKT 1, § 16 UST. 1 I UST. 2.2012-03-12 do dziś
514.05.2015 R. KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ GANDŻA, REPERTORIUM A NUMER 1574/2014. ZMIANA § 3 UMOWY.2015-02-27 do dziś
612.05.2015 R. REP. A NR 1457/2015 NOTARIUSZ PAWEŁ GANDŻA KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UCHYLONO § 11 UMOWY SPÓŁKI.2015-10-07 do dziś
7PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 18411/2015Z DNIA 30.10.2015 R. SPORZĄDZONY PRZEZ DOMINIKĘ GRODZIŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO: § 14 UST. 6, § 15 UST. 1 ORAZ DODANO W § 15 PO UST. 2, UST. 3.2015-11-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-06-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJEWSKI2009-06-09 do dziś
2. ImionaPIOTR ZYGMUNT2009-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2009-06-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-06-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2009-06-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.600, -ZŁ2009-06-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.600, -ZŁ2009-06-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2009-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.600, -ZŁ2009-06-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2009-06-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMULAK2009-06-09 do dziś
2. ImionaMARIUSZ KRZYSZTOF2009-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2009-06-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-06-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2009-06-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.500, -ZŁ2009-06-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.500, -ZŁ2009-06-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2009-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.500, -ZŁ2009-06-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2009-06-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIRYCZ2012-02-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ROMAN2012-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-02-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-02-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-02-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-02-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-02-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3.900 ZŁ2012-02-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.900 ZŁ2012-02-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.900 ZŁ2012-02-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-02-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHOWICZ2012-02-02 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA DOROTA2012-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-02-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-02-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-02-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-02-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-02-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej128.900 ZŁ2012-02-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.500.000 ZŁ2012-02-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2012-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.500.000 ZŁ2012-02-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-02-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2012-02-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MICHAŁ2012-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-02-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-02-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-02-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000 ZŁ2012-02-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000 ZŁ2012-02-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000 ZŁ2012-02-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-02-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENDHOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0217928492012-03-12 do dziś
4. Numer KRS0000406465 2012-03-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-06-09 do dziś
ENDHOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI2012-02-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ ENDHOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCEJ Z JEJ UMOWY SPÓŁKI SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ 1)KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 20.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) 2)A W POZOSTAŁYCH SPRAWACH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2012-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
13. Numer PESEL\REGON0217928492012-03-12 do dziś
4. Numer KRS0000406465 2012-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSKIRYCZ2012-02-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2012-02-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-02-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2012-02-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-06-09 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-06-09 do dziś
356 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2009-06-09 do dziś
496 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2009-06-09 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-06-09 do dziś
678 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2009-06-09 do dziś
779 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2009-06-09 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2009-06-09 do dziś
910 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2009-06-09 do dziś
1055 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-10 do dziś
2data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-09 do dziś
3data złożenia 09.11.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-23 do dziś
4data złożenia 09.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-23 do dziś
5data złożenia 13.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-13 do dziś
6data złożenia 24.03.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-03-25 do dziś
7data złożenia 24.03.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-03-25 do dziś
8data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-03-25 do dziś
9data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-03-25 do dziś
10data złożenia 23.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
11data złożenia 13.08.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-13 do dziś
12data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-10 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-09 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-23 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-13 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-23 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-23 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów