„BURLINGTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000331280
Numer REGON: 141938530
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-06-19
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-03-25
Sygnatura akt[RDF/193544/20/599]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2009-06-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141938530 NIP 52524571092010-06-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BURLINGTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA2009-06-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-06-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-11-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 2 nr lokalu 29 kod pocztowy 00-131 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.05.2009, NOTARIUSZ JOANNA ŻARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA MARZENA DMOCHOWSKA, JOANNA ŻARSKA SPÓŁKA CYWILNA, UL. FILTROWA 73 M. 9, 02-055 WARSZAWA, REP. A NR 3975/20092009-06-19 do dziś
216.03.2011, REP. A NR 2142/2011, NOTARIUSZ JOANNA ŻARSKA-NOWACZYŃSKA, UL. FILTROWA 73 LOK.9, 02-055 WARSZAWA § 3 PKT 1-32011-05-12 do dziś
319 GRUDNIA 2012 R., REPERTORIUM A NR 7515/2012, NOTARIUSZ JOANNA ŻARSKA-NOWACZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. FILTROWEJ 73 LOK.9, 02-055 WARSZAWA UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI2013-01-03 do dziś
409.03.2017R., REP. A NR 2890/2017, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 1 UST.4, § 2 UST.1, § 3 ORAZ § 8 UST.12017-03-31 do dziś
527.09.2018 R., REP. A NR 9183/2018, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 1 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI,2018-11-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-06-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURLINGTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1417787182009-06-19 do dziś
4. Numer KRS0000326970 2009-06-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2009-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSHARMAN2019-03-07 do dziś
2. ImionaJASON LEIGH2017-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-03-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-03-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-03-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-03-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej74.000,00 ZŁ.2017-03-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego74.000,00 ZŁ.2017-03-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego74.000,00 ZŁ.2017-03-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-03-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEUROPEAN CAPITAL HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1465166152017-03-31 do dziś
4. Numer KRS0000448664 2017-03-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-03-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20,00 ZŁ.2017-03-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego20,00 ZŁ.2017-03-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego20,00 ZŁ.2017-03-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-03-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-06-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu„BURLINGTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SP.K. JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE, TJ. BURLINGTON SP. Z O.O., KTÓRA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU BURLINGTON SP. Z O.O. WCHODZĄ: JASON LEIGH SHARMAN I STEVEN JOHN WOOD - CZŁONKOWIE ZARZĄDU.2017-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURLINGTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1417787182009-06-19 do dziś
4. Numer KRS0000326970 2009-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-03-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-03-31 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2017-03-31 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-03-31 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-03-31 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-03-31 do dziś
673 1 REKLAMA2017-03-31 do dziś
782 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2017-03-31 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-03-31 do dziś
971 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.05.2010 okres 29.05.2009 -31.12.20092010-06-11 do dziś
2data złożenia 07.04.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-05-12 do dziś
3data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-18 do dziś
4data złożenia 01.07.2013 okres OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-08-29 do dziś
5data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
6data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
7data złożenia 10.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-18 do dziś
8data złożenia 21.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-31 do dziś
9data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
10data złożenia 11.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-11 do dziś
11data złożenia 25.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego129.05.2009 -31.12.20092010-06-11 do dziś
201.01.2010-31.12.20102011-05-12 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-07-18 do dziś
4OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-08-29 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-18 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-31 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-11 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów