BPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000331068
Numer REGON: 241223526
Numer NIP: 6351798334
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-06-10
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-03-18
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/34661/21/243]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-06-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 241223526 NIP 63517983342011-02-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-06-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-06-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MIKOŁOWSKI gmina MIKOŁÓW miejscowość MIKOŁÓW2009-06-10 do dziś
2. Adresmiejscowość MIKOŁÓW ulica SOSNOWA nr domu 27A kod pocztowy 43-190 poczta MIKOŁÓW kraj POLSKA 2009-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 22.04.2009 R., NOTARIUSZ JACEK DAROWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ JACKA DAROWSKIEGO Z SIEDZIBĄ W TYCHACH PRZY UL. G. ROWECKIEGO NR 44, REPERTORIUM A NR 2602/20092009-06-10 do dziś
24.10.2021 R., REP. A NR 5860/2021, NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA TYMOTEUSZ GRAJNER W KATOWICACH, ZMIENIONO PAR. 19 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI, DODANO PAR. 19 UST. 9 UMOWY SPÓŁKI.2021-12-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-06-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-06-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁ2021-10-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELORZ2014-08-29 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ROBERT2014-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-08-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARCZYK2021-10-14 do dziś
2. ImionaMARCIN BOTWID2021-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2021-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2009-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-06-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 150000,00 ZŁ-SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 150000,00 ZŁ-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO INNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2009-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRIGAR KOJ2022-03-18 do dziś
2. ImionaMARZENA2022-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-03-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSZYK SULIGA2020-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-04-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARCZYK2017-04-13 do dziś
2. ImionaMARCIN BOTWID2017-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-04-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-13 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELORZ2009-06-10 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ROBERT2009-06-10 do dziś
KATARZYNA2020-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-06-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2009-06-10 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-06-10 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-06-10 do dziś
471 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2009-06-10 do dziś
533 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-06-10 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-06-10 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-06-10 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.06.2010 okres 27.04.2009-31.12.20092010-07-29 do dziś
2data złożenia 31.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-20 do dziś
3data złożenia 02.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-30 do dziś
4data złożenia 24.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-06 do dziś
5data złożenia 26.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
6data złożenia 09.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
7data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
8data złożenia 10.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
9data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
10data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
11data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
12data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
13data złożenia 15.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-15 do dziś
14data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego127.04.2009-31.12.20092010-07-29 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-06-20 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-30 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-06-06 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-15 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu127.04.2009-31.12.20092010-07-29 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-06-20 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-30 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-06-06 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów