„BOMAG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000330763
Numer REGON: 241176465
Numer NIP: 5732773069
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-06-03
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-02-26
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/193/20/195]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-06-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 2411764652009-06-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOMAG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-06-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-06-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2009-06-03 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica PAWIA nr domu 21 kod pocztowy 42-200 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2013-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„BOMAG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ LEGIONOWO2011-02-03 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina LEGIONOWO miejscowość LEGIONOWO2011-02-03 do dziś
3. Adresmiejscowość LEGIONOWO ulica PIŁSUDSKIEGO nr domu 3 kod pocztowy 05-120 poczta LEGIONOWO kraj POLSKA 2011-02-03 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.05.2009 R., NOTARIUSZ MARIA ŚWIERCZEK KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. DĄBROWSKIEGO 26/1, REP. A NR 1380/20092009-06-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-06-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-06-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANAS2009-06-03 do dziś
2. ImionaNARCYZ MARIAN2009-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ2011-02-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-02-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2009-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-06-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu-W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU 1 (JEDNO) OSOBOWEGO (PREZES ZARZĄD) SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ NIEGO SAMEGO. -W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST W STOSUNKU DO POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2009-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŚWIERZEWSKA2009-06-03 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2009-06-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-06-03 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2009-06-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2009-06-03 do dziś
222 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-06-03 do dziś
364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2009-06-03 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-06-03 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-06-03 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-06-03 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-06-03 do dziś
869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-06-03 do dziś
970 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-06-03 do dziś
1070 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2009-06-03 do dziś
1170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-06-03 do dziś
1271 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2009-06-03 do dziś
1322 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-06-03 do dziś
1471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-06-03 do dziś
1571 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2009-06-03 do dziś
1671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-06-03 do dziś
1772 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2009-06-03 do dziś
1872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2009-06-03 do dziś
1972 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2009-06-03 do dziś
2073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-06-03 do dziś
2173 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2009-06-03 do dziś
2273 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2009-06-03 do dziś
2373 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2009-06-03 do dziś
2420 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2009-06-03 do dziś
2573 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2009-06-03 do dziś
2673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-06-03 do dziś
2774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-06-03 do dziś
2874 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2009-06-03 do dziś
2974 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2009-06-03 do dziś
3074 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-06-03 do dziś
3177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-06-03 do dziś
3277 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-06-03 do dziś
3377 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2009-06-03 do dziś
3478 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2009-06-03 do dziś
3520 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2009-06-03 do dziś
3678 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2009-06-03 do dziś
3778 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2009-06-03 do dziś
3879 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2009-06-03 do dziś
3979 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-06-03 do dziś
4080 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2009-06-03 do dziś
4180 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2009-06-03 do dziś
4280 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2009-06-03 do dziś
4381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2009-06-03 do dziś
4481 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-06-03 do dziś
4581 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-06-03 do dziś
4624 51 Z ODLEWNICTWO ŻELIWA2009-06-03 do dziś
4781 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2009-06-03 do dziś
4881 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2009-06-03 do dziś
4982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2009-06-03 do dziś
5082 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2009-06-03 do dziś
5182 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2009-06-03 do dziś
5282 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-06-03 do dziś
5382 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2009-06-03 do dziś
5482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-06-03 do dziś
5585 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2009-06-03 do dziś
5685 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2009-06-03 do dziś
5724 52 Z ODLEWNICTWO STALIWA2009-06-03 do dziś
5885 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2009-06-03 do dziś
5985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-06-03 do dziś
6085 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2009-06-03 do dziś
6192 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2009-06-03 do dziś
6296 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-06-03 do dziś
6324 53 Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH2009-06-03 do dziś
6424 54 A ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI2009-06-03 do dziś
6524 54 B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-06-03 do dziś
6625 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2009-06-03 do dziś
6715 12 Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH2009-06-03 do dziś
6825 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2009-06-03 do dziś
6925 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2009-06-03 do dziś
7025 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2009-06-03 do dziś
7131 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2009-06-03 do dziś
7241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-06-03 do dziś
7341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-06-03 do dziś
7443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-06-03 do dziś
7543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-06-03 do dziś
7643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-06-03 do dziś
7743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-06-03 do dziś
7816 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2009-06-03 do dziś
7943 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-06-03 do dziś
8043 31 Z TYNKOWANIE2009-06-03 do dziś
8143 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-06-03 do dziś
8243 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2009-06-03 do dziś
8343 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2009-06-03 do dziś
8443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-06-03 do dziś
8543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2009-06-03 do dziś
8643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-06-03 do dziś
8746 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2009-06-03 do dziś
8846 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-06-03 do dziś
8916 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2009-06-03 do dziś
9046 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2009-06-03 do dziś
9146 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2009-06-03 do dziś
9246 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2009-06-03 do dziś
9346 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2009-06-03 do dziś
9446 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-06-03 do dziś
9546 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2009-06-03 do dziś
9646 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2009-06-03 do dziś
9746 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2009-06-03 do dziś
9846 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2009-06-03 do dziś
9946 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2009-06-03 do dziś
10017 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2009-06-03 do dziś
10146 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2009-06-03 do dziś
10246 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2009-06-03 do dziś
10346 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2009-06-03 do dziś
10446 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2009-06-03 do dziś
10546 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2009-06-03 do dziś
10646 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-06-03 do dziś
10746 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2009-06-03 do dziś
10846 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2009-06-03 do dziś
10946 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2009-06-03 do dziś
11046 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-06-03 do dziś
11118 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2009-06-03 do dziś
11246 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2009-06-03 do dziś
11346 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2009-06-03 do dziś
11446 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-06-03 do dziś
11546 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2009-06-03 do dziś
11646 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2009-06-03 do dziś
11746 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2009-06-03 do dziś
11846 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2009-06-03 do dziś
11946 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-06-03 do dziś
12046 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2009-06-03 do dziś
12146 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2009-06-03 do dziś
12220 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH2009-06-03 do dziś
12346 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2009-06-03 do dziś
12446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-06-03 do dziś
12546 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2009-06-03 do dziś
12646 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-06-03 do dziś
12746 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2009-06-03 do dziś
12846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-06-03 do dziś
12947 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-06-03 do dziś
13047 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-03 do dziś
13147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-03 do dziś
13247 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-03 do dziś
13320 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH2009-06-03 do dziś
13449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-06-03 do dziś
13549 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2009-06-03 do dziś
13652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-06-03 do dziś
13753 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA OBJĘTA OBOWIĄZKIEM ŚWIADCZENIA USŁUG POWSZECHNYCH (OPERATORA PUBLICZNEGO)2009-06-03 do dziś
13853 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2009-06-03 do dziś
13955 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-06-03 do dziś
14055 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2009-06-03 do dziś
14155 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2009-06-03 do dziś
14255 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2009-06-03 do dziś
14356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-06-03 do dziś
14420 20 Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH2009-06-03 do dziś
14556 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-06-03 do dziś
14656 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2009-06-03 do dziś
14756 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2009-06-03 do dziś
14856 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2009-06-03 do dziś
14958 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2009-06-03 do dziś
15058 13 Z WYDAWANIE GAZET2009-06-03 do dziś
15158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-06-03 do dziś
15263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-06-03 do dziś
15363 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2009-06-03 do dziś
15463 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.04.2010 okres 2009 ROK2010-04-28 do dziś
2data złożenia 06.06.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-06-25 do dziś
3data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12009 ROK2010-04-28 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112013-06-25 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12009 ROK2010-04-28 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112013-06-25 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów