ARTEFE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-01-21 godz. 11:54:12
Numer KRS: 0000330377
Numer REGON: 356723524
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-05-27
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2017-04-27
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/4950/17/820]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2009-05-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEFE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI2017-02-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-05-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE2009-05-27 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica WOJSKA POLSKIEGO nr domu 10 nr lokalu 3 kod pocztowy 25-364 poczta KIELCE kraj POLSKA 2009-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.02.2009 R., REP. A NR 548/2009 ORAZ 15.05.2009 R., RER. A NR 1362/2009 NOTARIUSZ ANNA BŁESZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. WARSZAWSKA 28/12;2009-05-27 do dziś
214.01.2010 R. -REP. A 10/2010, NOTARIUSZ RAFAŁ TANZBIR, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 39/5 -ZMIANA STATUTU -ZMIENIONO § 3 UST. 1; DODANO § 3A.2010-05-19 do dziś
330.06.2011 R., REP. A 882/2011, NOTARIUSZ RAFAŁ TAZBIR, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 39/5 -ZMIANA STATUTU -ZMIENIONO: § 3 UST. 1; 01.07.2011 R., REP. A 906/2011, NOTARIUSZ RAFAŁ TAZBIR, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 39/5 -SPROSTOWANIE AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 30.06.2011 R., REP. A 882/2011.2011-11-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-05-27 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2009-05-27 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2009-05-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2009-05-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale27.02.2009 R., REP. A NR 548/2009 ORAZ 15.05.2009 R. REP. A NR 1362/2009 -NOTARIUSZ ANNA BŁESZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. WARSZAWSKA 28/12 -UCHWAŁA NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ARTEFE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI ARTEFE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ POD FIRMĄ: „ARTEFE SPÓŁKA AKCYJNA”.2009-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaARTEFE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-05-27 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2009-05-27 do dziś
3. Numer w rejestrze0000170843 2009-05-27 do dziś
5. Numer REGON3567235242009-05-27 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1012500,00 ZŁ2010-05-19 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego60000,00 ZŁ2010-05-19 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji50625002011-11-25 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0, 20 ZŁ2011-11-25 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1012500,00 ZŁ2010-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2009-05-27 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10000002011-11-25 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane20 000 000 (DWADZIEŚCIA MILIONÓW) AKCJI IMIENNYCH SERII A UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TAKI SPOSÓB, ŻE NA 1 (JEDNĄ) AKCJĘ PRZYPADAJĄ 2 (DWA) GŁOSY.2009-05-27 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2009-05-27 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii40000002011-11-25 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-05-27 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2010-05-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii625002011-11-25 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2010-05-19 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2009-05-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-05-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2009-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2009-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMOTOWIDŁO2011-10-24 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2011-10-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-10-24 do dziś
21. NazwiskoBANAŚKIEWICZ2011-10-24 do dziś
2. ImionaJACEK2011-10-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-10-24 do dziś
31. NazwiskoBARWIŃSKI2011-10-24 do dziś
2. ImionaNORBERT2011-10-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-10-24 do dziś
41. NazwiskoWIŚNIEWSKI2009-05-27 do dziś
2. ImionaMAREK2009-05-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy108 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2009-05-27 do dziś
218 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-05-27 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-05-27 do dziś
443 31 Z TYNKOWANIE2009-05-27 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-05-27 do dziś
643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2009-05-27 do dziś
743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2009-05-27 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-05-27 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-05-27 do dziś
1045 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-05-27 do dziś
1145 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-05-27 do dziś
1245 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-05-27 do dziś
1323 32 Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY2009-05-27 do dziś
1445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-05-27 do dziś
1546 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2009-05-27 do dziś
1646 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-05-27 do dziś
1746 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2009-05-27 do dziś
1846 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2009-05-27 do dziś
1946 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2009-05-27 do dziś
2046 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2009-05-27 do dziś
2146 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-05-27 do dziś
2246 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-05-27 do dziś
2346 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2009-05-27 do dziś
2423 41 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH2009-05-27 do dziś
2546 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2009-05-27 do dziś
2646 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2009-05-27 do dziś
2746 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2009-05-27 do dziś
2846 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-05-27 do dziś
2946 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2009-05-27 do dziś
3046 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2009-05-27 do dziś
3146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-05-27 do dziś
3247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-05-27 do dziś
3347 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-27 do dziś
3447 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-27 do dziś
3523 42 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH2009-05-27 do dziś
3647 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-27 do dziś
3747 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-27 do dziś
3847 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-27 do dziś
3947 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-27 do dziś
4047 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-27 do dziś
4147 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-27 do dziś
4247 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-27 do dziś
4347 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-27 do dziś
4447 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-27 do dziś
4547 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-27 do dziś
4623 43 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH2009-05-27 do dziś
4747 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-27 do dziś
4847 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-27 do dziś
4947 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2009-05-27 do dziś
5047 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-05-27 do dziś
5149 10 Z TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY2009-05-27 do dziś
5249 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2009-05-27 do dziś
5349 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2009-05-27 do dziś
5449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-05-27 do dziś
5549 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2009-05-27 do dziś
5652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-05-27 do dziś
5723 44 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH2009-05-27 do dziś
5852 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2009-05-27 do dziś
5955 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-05-27 do dziś
6055 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2009-05-27 do dziś
6155 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2009-05-27 do dziś
6255 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2009-05-27 do dziś
6356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-05-27 do dziś
6456 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2009-05-27 do dziś
6556 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2009-05-27 do dziś
6656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2009-05-27 do dziś
6758 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2009-05-27 do dziś
6823 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH2009-05-27 do dziś
6958 13 Z WYDAWANIE GAZET2009-05-27 do dziś
7058 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2009-05-27 do dziś
7158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-05-27 do dziś
7258 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2009-05-27 do dziś
7359 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2009-05-27 do dziś
7459 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2009-05-27 do dziś
7559 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2009-05-27 do dziś
7661 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2009-05-27 do dziś
7761 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2009-05-27 do dziś
7861 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2009-05-27 do dziś
7923 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2009-05-27 do dziś
8061 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2009-05-27 do dziś
8162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-05-27 do dziś
8262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-05-27 do dziś
8362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2009-05-27 do dziś
8462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-05-27 do dziś
8563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-05-27 do dziś
8663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-05-27 do dziś
8763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-05-27 do dziś
8864 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2009-05-27 do dziś
8964 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-05-27 do dziś
9023 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2009-05-27 do dziś
9164 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2009-05-27 do dziś
9264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-05-27 do dziś
9365 11 Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE2009-05-27 do dziś
9465 12 Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE2009-05-27 do dziś
9565 20 Z REASEKURACJA2009-05-27 do dziś
9665 30 Z FUNDUSZE EMERYTALNE2009-05-27 do dziś
9766 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-05-27 do dziś
9866 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2009-05-27 do dziś
9966 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2009-05-27 do dziś
10068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-05-27 do dziś
10123 91 Z PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH2009-05-27 do dziś
10268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-05-27 do dziś
10368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-05-27 do dziś
10468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-05-27 do dziś
10569 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2009-05-27 do dziś
10669 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-05-27 do dziś
10770 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-05-27 do dziś
10870 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2009-05-27 do dziś
10970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-05-27 do dziś
11071 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2009-05-27 do dziś
11171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-05-27 do dziś
11208 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2009-05-27 do dziś
11323 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-05-27 do dziś
11471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-05-27 do dziś
11572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2009-05-27 do dziś
11672 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2009-05-27 do dziś
11773 1 REKLAMA2009-05-27 do dziś
11873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-05-27 do dziś
11974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-05-27 do dziś
12074 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2009-05-27 do dziś
12174 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2009-05-27 do dziś
12274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-05-27 do dziś
12377 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-05-27 do dziś
12424 10 Z PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH2009-05-27 do dziś
12577 2 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2009-05-27 do dziś
12677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-05-27 do dziś
12777 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2009-05-27 do dziś
12878 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2009-05-27 do dziś
12978 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2009-05-27 do dziś
13078 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2009-05-27 do dziś
13179 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2009-05-27 do dziś
13279 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2009-05-27 do dziś
13379 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2009-05-27 do dziś
13479 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-05-27 do dziś
13524 20 Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI2009-05-27 do dziś
13680 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2009-05-27 do dziś
13780 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2009-05-27 do dziś
13880 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2009-05-27 do dziś
13981 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2009-05-27 do dziś
14081 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2009-05-27 do dziś
14181 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2009-05-27 do dziś
14282 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2009-05-27 do dziś
14382 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2009-05-27 do dziś
14482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-05-27 do dziś
14582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-05-27 do dziś
14624 31 Z PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO2009-05-27 do dziś
14785 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2009-05-27 do dziś
14885 20 Z SZKOŁY PODSTAWOWE2009-05-27 do dziś
14985 31 A GIMNAZJA2009-05-27 do dziś
15085 31 B LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE2009-05-27 do dziś
15185 31 C LICEA PROFILOWANE2009-05-27 do dziś
15285 32 A TECHNIKA2009-05-27 do dziś
15385 32 B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE2009-05-27 do dziś
15485 32 C SZKOŁY SPECJALNE PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY2009-05-27 do dziś
15585 41 Z SZKOŁY POLICEALNE2009-05-27 do dziś
15685 42 B SZKOŁY WYŻSZE2009-05-27 do dziś
15724 32 Z PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO2009-05-27 do dziś
15885 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2009-05-27 do dziś
15985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2009-05-27 do dziś
16090 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2009-05-27 do dziś
16190 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2009-05-27 do dziś
16290 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2009-05-27 do dziś
16392 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2009-05-27 do dziś
16493 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2009-05-27 do dziś
16593 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-05-27 do dziś
16694 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW2009-05-27 do dziś
16794 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2009-05-27 do dziś
16824 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO2009-05-27 do dziś
16994 20 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH2009-05-27 do dziś
17094 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-05-27 do dziś
17195 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2009-05-27 do dziś
17295 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2009-05-27 do dziś
17395 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO2009-05-27 do dziś
17495 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2009-05-27 do dziś
17595 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO2009-05-27 do dziś
17695 25 Z NAPRAWA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2009-05-27 do dziś
17795 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2009-05-27 do dziś
17896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-05-27 do dziś
17924 34 Z PRODUKCJA DRUTU2009-05-27 do dziś
18024 41 Z PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH2009-05-27 do dziś
18124 42 A PRODUKCJA ALUMINIUM HUTNICZEGO2009-05-27 do dziś
18224 42 B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM2009-05-27 do dziś
18316 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2009-05-27 do dziś
18424 43 Z PRODUKCJA OŁOWIU, CYNKU I CYNY2009-05-27 do dziś
18524 44 Z PRODUKCJA MIEDZI2009-05-27 do dziś
18624 45 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH2009-05-27 do dziś
18724 5 ODLEWNICTWO METALI2009-05-27 do dziś
18824 51 Z ODLEWNICTWO ŻELIWA2009-05-27 do dziś
18924 52 Z ODLEWNICTWO STALIWA2009-05-27 do dziś
19024 53 Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH2009-05-27 do dziś
19124 54 ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH2009-05-27 do dziś
19224 54 B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-05-27 do dziś
19325 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2009-05-27 do dziś
19417 12 Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY2009-05-27 do dziś
19525 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2009-05-27 do dziś
19625 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2009-05-27 do dziś
19725 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2009-05-27 do dziś
19825 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2009-05-27 do dziś
19925 6 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2009-05-27 do dziś
20025 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2009-05-27 do dziś
20125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2009-05-27 do dziś
20225 71 Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW2009-05-27 do dziś
20325 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2009-05-27 do dziś
20425 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2009-05-27 do dziś
20517 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2009-05-27 do dziś
20625 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI2009-05-27 do dziś
20725 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2009-05-27 do dziś
20825 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB2009-05-27 do dziś
20925 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-05-27 do dziś
21026 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2009-05-27 do dziś
21126 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH2009-05-27 do dziś
21226 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2009-05-27 do dziś
21326 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2009-05-27 do dziś
21426 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2009-05-27 do dziś
21527 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI2009-05-27 do dziś
21618 11 Z DRUKOWANIE GAZET2009-05-27 do dziś
21727 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO2009-05-27 do dziś
21827 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2009-05-27 do dziś
21927 5 PRODUKCJA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2009-05-27 do dziś
22027 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2009-05-27 do dziś
22128 23 Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2009-05-27 do dziś
22228 24 Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH2009-05-27 do dziś
22328 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-05-27 do dziś
22428 4 PRODUKCJA MASZYN I NARZĘDZI MECHANICZNYCH2009-05-27 do dziś
22528 41 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU2009-05-27 do dziś
22628 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH2009-05-27 do dziś
22718 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2009-05-27 do dziś
22828 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2009-05-27 do dziś
22928 91 Z PRODUKCJA MASZYN DLA METALURGII2009-05-27 do dziś
23028 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-05-27 do dziś
23129 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2009-05-27 do dziś
23229 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-05-27 do dziś
23331 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2009-05-27 do dziś
23431 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2009-05-27 do dziś
23531 03 Z PRODUKCJA MATERACÓW2009-05-27 do dziś
23631 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2009-05-27 do dziś
23732 12 Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH2009-05-27 do dziś
23818 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2009-05-27 do dziś
23932 20 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH2009-05-27 do dziś
24032 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO2009-05-27 do dziś
24132 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2009-05-27 do dziś
24232 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2009-05-27 do dziś
24332 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-05-27 do dziś
24433 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2009-05-27 do dziś
24533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-05-27 do dziś
24633 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2009-05-27 do dziś
24733 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-05-27 do dziś
24833 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-05-27 do dziś
24918 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2009-05-27 do dziś
25041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-05-27 do dziś
25141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-05-27 do dziś
25242 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2009-05-27 do dziś
25342 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2009-05-27 do dziś
25442 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2009-05-27 do dziś
25542 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-05-27 do dziś
25643 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-05-27 do dziś
25743 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-05-27 do dziś
25843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-05-27 do dziś
25943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-08-03 do dziś
2data złożenia 01.07.2011 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-09-07 do dziś
3data złożenia 01.07.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
4data złożenia 08.07.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-08-22 do dziś
5data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-08-03 do dziś
2OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-09-07 do dziś
3OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
4OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-08-22 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-08-03 do dziś
2OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-09-07 do dziś
3OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
4OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-08-22 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-08-03 do dziś
2OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-09-07 do dziś
3OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
4OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-08-22 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W KIELCACH Z DNIA 07.12.2016 R., SYGN. AKT KI.X NS-REJ. KRS 13844/16 O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I USTANOWIENIU LIKWIDATORA2017-02-03 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2017-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALANA2017-02-03 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2017-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W KIELCACH Z DNIA 07.12.2016 R., SYGN. AKT KI.X NS-REJ.KRS 13844/16 O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I USTANOWIENIU LIKWIDATORA2017-02-03 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2017-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów