EKOBILANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000330376
Numer REGON: 241207326
Numer NIP: 6342717023
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-05-27
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-10-18
Sygnatura akt[RDF/357375/21/237]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-05-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEKOBILANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-05-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2016-07-15 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. ZOFII NAŁKOWSKIEJ nr domu 5 nr lokalu 2 kod pocztowy 40-425 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2016-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.04.2009 R., NOT. DANUTA BAŃCZYK W KANCELARII NOTARIALNEJ W CHORZOWIE, UL. WOLNOŚCI 16/4, REP. A NR 3360/20092009-05-27 do dziś
217.01.2011 R., REPERTORIUM A NUMER 427/2011, KANCELARIA NOTARIALNA BOŻENA GÓRSKA-WOLNIK UL. GLIWICKA 6/4 40-079 KATOWICE 18.04.2011 R. REPERTORIUM A NR 3899/2011 KANCELARIA NOTARIALNA BOŻENA GÓRSKA WOLNIK UL. GLIWICKA 6/4, 40-079 KATOWICE ZMIENIONO PAR. 2 UST. 1 I UST. 2 UMOWY SPÓŁKI2011-04-29 do dziś
309.10.2012 R., REPERTORIUM A NUMER 4277/2012, NOTARIUSZ WOJCIECH KURZEJA, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE - ZMIENIONO PAR. 5, PAR. 17 UMOWY SPÓŁKI 31.10.2012 R., REPERTORIUM A NUMER 3404/2012, NOTARIUSZ TOMASZ BALAS, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH - ZMIENIONO PAR. 5 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI2012-11-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-05-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-05-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAUSNER2011-04-29 do dziś
2. ImionaJOANNA ELŻBIETA2011-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2015-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-04-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAZUBIŃSKI2012-11-06 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ ANDRZEJ2012-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2015-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-05-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2009-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAUSNER2011-04-29 do dziś
2. ImionaJOANNA ELŻBIETA2011-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-04-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGWIZDAK2017-06-01 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2017-06-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryKPROKURA SAMOISTNA2017-06-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2012-11-06 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2012-11-06 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-11-06 do dziś
443 31 Z TYNKOWANIE2012-11-06 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2012-11-06 do dziś
643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2012-11-06 do dziś
743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2012-11-06 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-11-06 do dziś
943 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2012-11-06 do dziś
1043 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-11-06 do dziś
1145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-11-06 do dziś
1246 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-11-06 do dziś
1346 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2012-11-06 do dziś
1446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2012-11-06 do dziś
1546 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2012-11-06 do dziś
1646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2012-11-06 do dziś
1746 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2012-11-06 do dziś
1846 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2012-11-06 do dziś
1949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-11-06 do dziś
2052 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2012-11-06 do dziś
2158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2012-11-06 do dziś
2258 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2012-11-06 do dziś
2358 13 Z WYDAWANIE GAZET2012-11-06 do dziś
2458 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2012-11-06 do dziś
2558 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-11-06 do dziś
2658 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2012-11-06 do dziś
2758 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2012-11-06 do dziś
2859 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2012-11-06 do dziś
2959 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2012-11-06 do dziś
3059 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2012-11-06 do dziś
3159 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2012-11-06 do dziś
3259 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2012-11-06 do dziś
3360 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH2012-11-06 do dziś
3460 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2012-11-06 do dziś
3561 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2012-11-06 do dziś
3661 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2012-11-06 do dziś
3761 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2012-11-06 do dziś
3861 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2012-11-06 do dziś
3962 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-11-06 do dziś
4062 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-11-06 do dziś
4162 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2012-11-06 do dziś
4262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2012-11-06 do dziś
4363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-11-06 do dziś
4463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-11-06 do dziś
4563 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2012-11-06 do dziś
4663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-11-06 do dziś
4764 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2012-11-06 do dziś
4864 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2012-11-06 do dziś
4964 91 Z LEASING FINANSOWY2012-11-06 do dziś
5064 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2012-11-06 do dziś
5164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-11-06 do dziś
5266 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2012-11-06 do dziś
5366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-11-06 do dziś
5466 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2012-11-06 do dziś
5566 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2012-11-06 do dziś
5666 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2012-11-06 do dziś
5766 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2012-11-06 do dziś
5868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-11-06 do dziś
5969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2012-11-06 do dziś
6070 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-11-06 do dziś
6170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2012-11-06 do dziś
6271 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2012-11-06 do dziś
6371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-11-06 do dziś
6471 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2012-11-06 do dziś
6571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-11-06 do dziś
6672 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2012-11-06 do dziś
6772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2012-11-06 do dziś
6872 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2012-11-06 do dziś
6973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-11-06 do dziś
7073 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2012-11-06 do dziś
7173 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2012-11-06 do dziś
7273 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2012-11-06 do dziś
7373 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2012-11-06 do dziś
7473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-11-06 do dziś
7574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2012-11-06 do dziś
7674 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2012-11-06 do dziś
7774 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2012-11-06 do dziś
7874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-11-06 do dziś
7975 00 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2012-11-06 do dziś
8082 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-11-06 do dziś
8185 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2012-11-06 do dziś
8285 20 Z SZKOŁY PODSTAWOWE2012-11-06 do dziś
8385 31 A GIMNAZJA2012-11-06 do dziś
8485 31 B LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE2012-11-06 do dziś
8585 31 C LICEA PROFILOWANE2012-11-06 do dziś
8685 32 A TECHNIKA2012-11-06 do dziś
8785 32 B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE2012-11-06 do dziś
8885 32 C SZKOŁY SPECJALNE PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY2012-11-06 do dziś
8985 41 Z SZKOŁY POLICEALNE2012-11-06 do dziś
9085 42 A ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI I KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH2012-11-06 do dziś
9185 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2012-11-06 do dziś
9285 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2012-11-06 do dziś
9385 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU2012-11-06 do dziś
9485 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2012-11-06 do dziś
9585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-11-06 do dziś
9685 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-11-06 do dziś
9795 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO2012-11-06 do dziś
9894 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2012-11-06 do dziś
9970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-11-06 do dziś
10018 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2012-11-06 do dziś
10133 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2012-11-06 do dziś
10233 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2012-11-06 do dziś
10333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-11-06 do dziś
10435 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-11-06 do dziś
10535 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-11-06 do dziś
10635 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-11-06 do dziś
10735 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2012-11-06 do dziś
10835 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2012-11-06 do dziś
10935 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2012-11-06 do dziś
11035 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2012-11-06 do dziś
11135 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2012-11-06 do dziś
11236 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2012-11-06 do dziś
11337 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2012-11-06 do dziś
11438 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2012-11-06 do dziś
11538 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2012-11-06 do dziś
11638 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2012-11-06 do dziś
11738 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2012-11-06 do dziś
11838 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2012-11-06 do dziś
11938 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2012-11-06 do dziś
12039 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2012-11-06 do dziś
12141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-11-06 do dziś
12241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-11-06 do dziś
12342 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2012-11-06 do dziś
12442 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2012-11-06 do dziś
12542 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2012-11-06 do dziś
12642 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2012-11-06 do dziś
12742 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2012-11-06 do dziś
12842 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2012-11-06 do dziś
12942 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-11-06 do dziś
13043 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-11-06 do dziś
13143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-11-06 do dziś
13243 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2012-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.08.2013 okres 27.04.2009 - 31.12.20092013-10-23 do dziś
2data złożenia 01.08.2013 okres 1.01.2010 - 31.12.20102013-10-23 do dziś
3data złożenia 01.08.2013 okres 1.01.2011 - 31.12.20112013-10-23 do dziś
4data złożenia 01.08.2013 okres 1.01.2012 - 31.12.20122013-10-23 do dziś
5data złożenia 04.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
6data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-15 do dziś
7data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
8data złożenia 19.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
9data złożenia 27.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
10data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
11data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
12data złożenia 18.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego127.04.2009 - 31.12.20092013-10-23 do dziś
21.01.2010 - 31.12.20102013-10-23 do dziś
31.01.2011 - 31.12.20112013-10-23 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-15 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu127.04.2009 - 31.12.20092013-10-23 do dziś
21.01.2010 - 31.12.20102013-10-23 do dziś
31.01.2011 - 31.12.20112013-10-23 do dziś
41.01.2012 - 31.12.20122013-10-23 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-15 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów