EMSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000330301
Numer REGON: 220799719
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-05-25
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-07-13
Sygnatura akt[RDF/405486/22/64]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-05-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-05-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-05-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina PRUSZCZ GDAŃSKI miejscowość PRUSZCZ GDAŃSKI2009-05-25 do dziś
2. Adresmiejscowość PRUSZCZ GDAŃSKI ulica PRZEMYSŁOWA nr domu 3 nr lokalu 214 kod pocztowy 83-000 poczta PRUSZCZ GDAŃSKI kraj POLSKA 2009-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.04.2009, NOT. IWONA GOWKIELEWICZ-KOTLARZ, KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETA MACIĄG -NOTARIUSZ, IWONA GOWKIELEWICZ-KOTLARZ -NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 81-386 GDYNIA, UL. BEMA 15/2, REP. A NR 2398/20092009-05-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-05-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-05-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICIŃSKI2009-05-25 do dziś
2. ImionaARTUR2009-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 PLN2009-05-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-05-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-05-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2009-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICIŃSKI2009-05-25 do dziś
2. ImionaARTUR2009-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-05-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2021-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.11.2012 okres 2009 R.2012-12-17 do dziś
2data złożenia 12.11.2012 okres 2011 R.2012-12-17 do dziś
3data złożenia 26.10.2012 okres 2010 ROK2012-12-18 do dziś
4data złożenia 10.07.2013 okres 20122013-09-02 do dziś
5data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
6data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
7data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
8data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
9data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
10data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
11data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
12data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
13data złożenia 13.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12009 R.2012-12-17 do dziś
22011 R.2012-12-17 do dziś
32010 ROK2012-12-18 do dziś
420122013-09-02 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12009 R.2012-12-17 do dziś
22011 R.2012-12-17 do dziś
32010 ROK2012-12-18 do dziś
420122013-09-02 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów