BUDMALBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-09-16 godz. 23:37:28
Numer KRS: 0000330073
Numer REGON: 301090190
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-05-26
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-06-04
Sygnatura akt[RDF/295960/21/320]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-05-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3010901902009-05-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMALBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-05-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-05-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina SOŚNIE miejscowość SOŚNIE2009-05-26 do dziś
2. Adresmiejscowość SOŚNIE ulica WIELKOPOLSKA nr domu 51 kod pocztowy 63-435 poczta SOŚNIE kraj POLSKA 2009-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 08.05.2009 R. REP. A NR 3343/2009, NOTARIUSZ KLAUDIA KUBIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU.2009-05-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-05-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-05-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILEWSKA2010-10-28 do dziś
2. ImionaMALWINA MARIA2009-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ2009-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-05-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁAŚ2013-11-13 do dziś
2. ImionaMAREK2013-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ2013-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2009-05-26 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-05-26 do dziś
346 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2009-05-26 do dziś
446 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2009-05-26 do dziś
546 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2009-05-26 do dziś
646 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-05-26 do dziś
746 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2009-05-26 do dziś
846 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-05-26 do dziś
946 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2009-05-26 do dziś
1046 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-05-26 do dziś
1146 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2009-05-26 do dziś
1281 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW2009-05-26 do dziś
1346 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2009-05-26 do dziś
1446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-05-26 do dziś
1547 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB, SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-26 do dziś
1647 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-26 do dziś
1747 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2009-05-26 do dziś
1847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-05-26 do dziś
1949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-05-26 do dziś
2068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-05-26 do dziś
2168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-05-26 do dziś
2273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-05-26 do dziś
2323 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2009-05-26 do dziś
2473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-05-26 do dziś
2577 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2009-05-26 do dziś
2681 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-05-26 do dziś
2781 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2009-05-26 do dziś
2882 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2009-05-26 do dziś
2910 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2009-05-26 do dziś
3016 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2009-05-26 do dziś
3117 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2009-05-26 do dziś
3223 63 Z PRODUKCJA Z MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2009-05-26 do dziś
3341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-05-26 do dziś
3443 31 Z TYNKOWANIE2009-05-26 do dziś
3543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-05-26 do dziś
3643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2009-05-26 do dziś
3743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2009-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.10.2010 okres 01.01.2009R. -31.12.2009R.2010-10-28 do dziś
2data złożenia 30.09.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-10 do dziś
3data złożenia 02.10.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-11 do dziś
4data złożenia 01.10.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-09 do dziś
5data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
6data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
7data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
8data złożenia 08.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-29 do dziś
9data złożenia 05.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-05 do dziś
10data złożenia 13.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-13 do dziś
11data złożenia 04.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009R. -31.12.2009R.2010-10-28 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-10 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-11 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-09 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-29 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-05 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-13 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009R. -31.12.2009R.2010-10-28 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-10 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-11 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-09 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-29 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji30.11.2019R. UCHWAŁA NR 1/11/2019 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZ ARKADIUSZA FRAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, REP. A NR 9612/2019,2020-05-21 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SAMODZIELNIE2020-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoGOŁAŚ2020-05-21 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW JAN2020-05-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności30.11.2019R. UCHWAŁA NR 1/11/2019 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZ ARKADIUSZA FRAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, REP. A NR 9612/2019,2020-05-21 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów