BOS SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000329542
Numer REGON: 120881980
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-05-18
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2016-08-10
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/17435/16/895]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-05-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 120881980 NIP 67623957212010-04-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOS SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2016-06-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-05-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2009-05-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica KOBIERZYŃSKA nr domu 158 nr lokalu 10 kod pocztowy 30-382 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2012-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.02.2009, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ ROBERT LUDŹMIERSKI, 31-042 KRAKÓW, RYNEK GŁÓWNY NR 6, REPERTORIUM A NUMER 969/20092009-05-18 do dziś
229-09-2009 R., REP. NR A 10934/2009, NOTARIUSZ EWA KNUPLERZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO, W § 16 DODANO PKT 32010-04-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-05-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-05-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEPLANO2009-05-18 do dziś
2. ImionaNEVIO GUEVARA2009-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ2009-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-05-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-05-18 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-05-18 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-05-18 do dziś
443 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2009-05-18 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-05-18 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-05-18 do dziś
743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-05-18 do dziś
843 31 Z TYNKOWANIE2009-05-18 do dziś
943 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-05-18 do dziś
1043 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2009-05-18 do dziś
1143 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2009-05-18 do dziś
1241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-05-18 do dziś
1343 39 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-05-18 do dziś
1443 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2009-05-18 do dziś
1543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-05-18 do dziś
1646 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2009-05-18 do dziś
1746 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-05-18 do dziś
1846 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-05-18 do dziś
1946 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-05-18 do dziś
2046 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH2009-05-18 do dziś
2168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-05-18 do dziś
2268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-05-18 do dziś
2342 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2009-05-18 do dziś
2477 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2009-05-18 do dziś
2577 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2009-05-18 do dziś
2677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2009-05-18 do dziś
2742 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2009-05-18 do dziś
2842 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2009-05-18 do dziś
2942 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2009-05-18 do dziś
3042 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2009-05-18 do dziś
3142 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2009-05-18 do dziś
3242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.03.2010 okres 2009 ROK2010-04-08 do dziś
2data złożenia 27.09.2011 okres 2010 ROK2011-10-03 do dziś
3data złożenia 30.04.2012 okres ROK 20112012-06-05 do dziś
4data złożenia 01.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
5data złożenia 01.06.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-10 do dziś
6data złożenia 01.06.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-08-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12009 ROK2010-04-08 do dziś
22010 ROK2011-10-03 do dziś
3ROK 20112012-06-05 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-10 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-08-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12009 ROK2010-04-08 do dziś
22010 ROK2011-10-03 do dziś
3ROK 20112012-06-05 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-10 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiAKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 8276/2016 Z DNIA 02.05.2016 R.,KANCELARIA NOTARIALNA KNUPLERZ&KNUPLERZ UL. GRZEGÓRZECKA 105/1, 31-559 KRAKÓW.2016-06-07 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR NEVIO GUEVARA DEPLANO UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA2016-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoDEPLANO2016-06-07 do dziś
2. ImionaNEVIO GUEVARA2016-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościAKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 8276/2016 Z DNIA 02.05.2016 R.,KANCELARIA NOTARIALNA KNUPLERZ&KNUPLERZ UL. GRZEGÓRZECKA 105/1, 31-559 KRAKÓW.2016-06-07 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2016-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów