INTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000329334
Numer REGON: 301101194
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-05-15
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-10-17
Sygnatura akt[RDF/451661/22/127]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-05-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-05-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-05-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2009-05-15 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica MIROSŁAWIECKA nr domu 5 kod pocztowy 60-182 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2009-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.05.2009 R., AKT NOTARIALNY -UMOWA SPÓŁKI REP. A NR 2056/2009 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 3/4 PRZED ASESOREM NOTARIALNYM KATARZYNĄ MIKOŁAJCZAK, UPOWAŻNIONYM ZASTĘPCĄ NOTARIUSZ URSZULI STERLING2009-05-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-05-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-05-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERKAWSKA2009-05-15 do dziś
2. ImionaANNA DOMINIKA2009-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500 ZŁ2009-05-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-05-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWASZKIEWICZ2009-05-15 do dziś
2. ImionaMAREK2009-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.500 ZŁ2009-05-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-05-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-05-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuGDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, GDY ZARZĄD JEST DWU LUB TRZYOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM2009-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERKAWSKA2009-05-15 do dziś
2. ImionaANNA DOMINIKA2009-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-05-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 2 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-05-15 do dziś
246 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2009-05-15 do dziś
346 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-05-15 do dziś
447 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-15 do dziś
547 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-15 do dziś
647 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2009-05-15 do dziś
747 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-15 do dziś
847 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-15 do dziś
947 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-15 do dziś
1047 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-15 do dziś
1147 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2009-05-15 do dziś
1245 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-05-15 do dziś
1347 99 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPÓW, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-05-15 do dziś
1449 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI2009-05-15 do dziś
1549 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2009-05-15 do dziś
1652 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2009-05-15 do dziś
1752 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2009-05-15 do dziś
1853 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2009-05-15 do dziś
1977 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-05-15 do dziś
2077 2 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2009-05-15 do dziś
2177 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2009-05-15 do dziś
2282 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2009-05-15 do dziś
2345 4 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2009-05-15 do dziś
2482 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-05-15 do dziś
2566 1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-05-15 do dziś
2664 1 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2009-05-15 do dziś
2774 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2009-05-15 do dziś
2874 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-05-15 do dziś
2973 1 REKLAMA2009-05-15 do dziś
3073 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-05-15 do dziś
3170 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-05-15 do dziś
3246 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2009-05-15 do dziś
3346 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2009-05-15 do dziś
3446 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-05-15 do dziś
3546 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-05-15 do dziś
3646 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2009-05-15 do dziś
3746 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2009-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.09.2017 okres OD 04.05.2009 DO 31.12.20092017-12-05 do dziś
2data złożenia 06.09.2017 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-12-05 do dziś
3data złożenia 06.09.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-12-05 do dziś
4data złożenia 06.09.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-12-05 do dziś
5data złożenia 06.09.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-12-05 do dziś
6data złożenia 06.09.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-05 do dziś
7data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-06-28 do dziś
8data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-28 do dziś
9data złożenia 13.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-13 do dziś
10data złożenia 23.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-23 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.05.2009 DO 31.12.20092017-12-05 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-12-05 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-12-05 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-12-05 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-12-05 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-05 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-06-28 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-28 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-13 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-23 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.05.2009 DO 31.12.20092017-12-05 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-12-05 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-12-05 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-12-05 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-12-05 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-05 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-06-28 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-28 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-13 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-23 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów