„INTEGRAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000329311
Numer REGON: 141834345
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-05-12
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2015-12-07
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/69393/15/92]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-05-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141834345 NIP 52426774992011-07-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTEGRAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-05-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-05-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-12-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŚWIERADOWSKA nr domu 47 kod pocztowy 02-662 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuINTEGRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ WOŁOMIN2010-02-11 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina WOŁOMIN miejscowość WOŁOMIN2010-02-11 do dziś
3. Adresmiejscowość WOŁOMIN ulica AL. ARMII KRAJOWEJ nr domu 110/112 kod pocztowy 05-200 poczta WOŁOMIN kraj POLSKA 2010-02-11 do dziś
21. Firma oddziałuINTEGRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ ZAWIERCIE2010-02-11 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ZAWIERCIAŃSKI gmina ZAWIERCIE miejscowość ZAWIERCIE2010-02-11 do dziś
3. Adresmiejscowość ZAWIERCIE ulica LEŚNA nr domu 20 kraj POLSKA 2010-02-11 do dziś
31. Firma oddziałuINTEGRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ SOKÓŁKA2010-02-11 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat SOKÓLSKI gmina SOKÓŁKA miejscowość SOKÓŁKA2010-02-11 do dziś
3. Adresmiejscowość SOKÓŁKA ulica MARIAŃSKA nr domu 25 kod pocztowy 16-100 poczta SOKÓŁKA kraj POLSKA 2010-02-11 do dziś
41. Firma oddziałuINTEGRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ CYBULICE K/NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO2010-02-11 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat NOWODWORSKI gmina NOWY DWÓR MAZOWIECKI miejscowość CYBULICE MAŁE2010-02-11 do dziś
3. Adresmiejscowość CYBULICE MAŁE ulica WIOSENNA nr domu 23 kod pocztowy 05-152 kraj POLSKA 2010-02-11 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.03.2009 R., REP. A NR 1439/2009, SPORZĄDZONY PRZED ANDRZEJEM JACEWICZEM NOTARIUSZEM W WARSZAWIE W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY ULICY REJTANA 4/12009-05-12 do dziś
221.01.2010 R., REP. A NR 64/2010, WŁADYSŁAW LEWANDOWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. CHOCIMSKIEJ 14 LOK. 314. ZMIANA § 6, § 8 PKT 2, § 182010-02-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-05-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-05-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAMAZANOV2015-12-07 do dziś
2. ImionaNAIM2015-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ2015-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-12-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2009-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-05-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT SAMODZIELNIE2010-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAMAZANOV2015-12-07 do dziś
2. ImionaNAIM2015-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2010-02-11 do dziś
264 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2010-02-11 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-02-11 do dziś
453 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2015-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-15 do dziś
2data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-08-28 do dziś
3data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-08-28 do dziś
4data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
5data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 -31.12.20102011-07-15 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-08-28 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-08-28 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 -31.12.20102011-07-15 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-08-28 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-08-28 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów