„ARTEO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DESIGN SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-21 godz. 11:54:12
Numer KRS: 0000328976
Numer REGON: 017391088
Numer NIP: 5242406033
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-05-05
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/351574/21/610]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2009-05-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTEO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DESIGN SPÓŁKA KOMANDYTOWA2009-05-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-05-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-06-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PALISADOWA nr domu 20/22 kod pocztowy 01-940 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z DNIA 09.02.2009 R. ZAWARTEJ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZED NOTARIUSZEM LECHEM ZAKRZEWSKIM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE UL. MARYMONCKA 69A NR REPERTORIUM A 195/2009.2009-05-05 do dziś
222.05.2013R., NOTARIUSZ JULITA SOBCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁOMIANKACH PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 114, REP. A NR 1996/2013, PAR. 22013-06-28 do dziś
319.12.2017 ROK. REP. A NR 4950/2017, NOTARIUSZ JULITA SOBCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁOMIANKACH ZMIANA: PAR. 6, 7, 8.2018-03-16 do dziś
427.01.2020R., REP. A NR 466/2020, NOTARIUSZ GABRIELA MARZINEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁOMIANKACH - POPRZEZ NADANIE UMOWIE SPÓŁKI NOWEGO JEDNOLITEGO BRZMIENIA2020-03-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-05-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2009-05-05 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA DOKONANEGO W TRYBIE ART. 551 KSH SPÓŁKI „ARTEO” TOMASZ KACPRZAK SPÓŁKA JAWNA, NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PODJĘTEJ W DNIU 09.02.2009 R. W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO PRZED NOTARIUSZEM LECHEM ZAKRZEWSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE UL. MARYMONCKA 69A.2009-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„ARTEO” TOMASZ KACPRZAK SPÓŁKA JAWNA2009-05-05 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2009-05-05 do dziś
3. Numer w rejestrze0000250658 2009-05-05 do dziś
5. Numer REGON0173910882009-05-05 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACPRZAK2009-05-05 do dziś
2. ImionaTOMASZ MAREK2009-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2009-05-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-05-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2009-05-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100.000 ZŁ2009-05-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100.000 ZŁ2009-05-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2009-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100.000 ZŁ2009-05-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2009-05-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ARTEO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1415393102009-05-05 do dziś
4. Numer KRS0000307669 2009-05-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2009-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ARTEO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 SPÓŁKA JAWNA2020-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3851228682020-03-06 do dziś
4. Numer KRS0000819915 2020-03-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-03-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ2020-03-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego300.000 ZŁ2020-03-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ARTEO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA JAWNA2020-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3851278832020-03-06 do dziś
4. Numer KRS0000819942 2020-03-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-03-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ2020-03-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego300.000 ZŁ2020-03-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ARTEO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3 SPÓŁKA JAWNA2020-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3850941032020-03-06 do dziś
4. Numer KRS0000819328 2020-03-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-03-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ2020-03-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego150.000 ZŁ2020-03-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-05-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY POPRZEZ PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI „ARTEO” SPÓŁKA Z O.O. -TOMASZA KACPRZAKA2009-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„ARTEO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1415393102009-05-05 do dziś
4. Numer KRS0000307669 2009-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2018-03-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy117 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2020-03-06 do dziś
218 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2020-03-06 do dziś
322 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2020-03-06 do dziś
424 PRODUKCJA METALI2020-03-06 do dziś
527 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2020-03-06 do dziś
631 0 PRODUKCJA MEBLI2020-03-06 do dziś
743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-03-06 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-03-06 do dziś
949 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2020-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-17 do dziś
2data złożenia 05.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-12 do dziś
3data złożenia 02.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-24 do dziś
4data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-25 do dziś
5data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
6data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
7data złożenia 12.07.2015 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
8data złożenia 03.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
9data złożenia 14.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-14 do dziś
10data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
11data złożenia 26.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-26 do dziś
12data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2009-31.12.20092010-08-17 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-14 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-26 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009-31.12.20092010-08-17 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-12 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-08-24 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-07-25 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-14 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-26 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów