A-TRYBUT OPTYMALIZACJA ZATRUDNIENIA - POLSKI HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-02-26 godz. 10:56:20
Numer KRS: 0000328688
Numer REGON: 141704482
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2015-05-27
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/6264/15/174]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-04-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141704482 NIP 52135126142012-05-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-TRYBUT OPTYMALIZACJA ZATRUDNIENIA -POLSKI HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2015-05-27 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE kraj POLSKA 2015-05-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejP.NIEWIAROWSKI@A-TRYBUT.EU2012-09-05 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.A-TRYBUT.EU2012-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 14 STYCZNIA 2009 R., REP. A NR 197/2009, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA MAŁGORZATA JANIK-RYMARCZYK, KATARZYNA WALOTEK W KATOWICACH, UL. DAMROTA 16-18, NOTARIUSZ MAŁGORZATA JANIK-RYMARCZYK ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 20 MARCA 2009 R. REP. A NR 2782/2009, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA MAŁGORZATA JANIK-RYMARCZYK, KATARZYNA WALOTEK W KATOWICACH, UL. DAMROTA 16-18, NOTARIUSZ MAŁGORZATA JANIK-RYMARCZYK ZMIANA § 2 PKT 2 ORAZ § 62009-04-30 do dziś
220.02.2012 R., REP. A NR 1221/2012, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA KOTA Z KANCELARII NOTARIALNEJ JOANNA GREGUŁA, TOMASZ KOT, JOANNA GĄGAŁA -ZAJĄC NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. TOPOLOWA 11, 31-505 KRAKÓW ZMIENIONO § § 2, 18, 21 UMOWY SPÓŁKI2012-05-29 do dziś
312.06.2012 R., REP. A NR 4498/2012 NOTARIUSZ JOANNA ZAJĄC, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIENIONO § 3 I § 14 UMOWY SPÓŁKI2012-09-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-04-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIŚKIEWICZ2014-07-07 do dziś
2. ImionaCEZARY2014-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały765 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.250,00 ZŁ2014-07-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIWARSKI2014-07-07 do dziś
2. ImionaPIOTR JERZY2014-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały735 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.750,00 ZŁ2014-07-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego75000,00 ZŁ2010-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIAZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z INNYCH UMÓW NIŻ UMOWY HANDLOWE NA JEDNORAZOWĄ LUB ŁĄCZNĄ KWOTĘ POWYŻEJ 100.000 ZŁ WYMAGANE JEST DZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2009-04-30 do dziś
256 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2009-04-30 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-04-30 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-04-30 do dziś
562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2009-04-30 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-04-30 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-04-30 do dziś
863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-04-30 do dziś
963 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2009-04-30 do dziś
1063 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-04-30 do dziś
1164 91 Z LEASING FINANSOWY2009-04-30 do dziś
1258 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2009-04-30 do dziś
1364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2009-04-30 do dziś
1464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-04-30 do dziś
1566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-04-30 do dziś
1666 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2009-04-30 do dziś
1766 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2009-04-30 do dziś
1866 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2009-04-30 do dziś
1966 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2009-04-30 do dziś
2070 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2009-04-30 do dziś
2170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-04-30 do dziś
2271 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2009-04-30 do dziś
2358 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2009-04-30 do dziś
2471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-04-30 do dziś
2571 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2009-04-30 do dziś
2671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-04-30 do dziś
2796 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2009-04-30 do dziś
2896 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2009-04-30 do dziś
2972 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2009-04-30 do dziś
3072 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2009-04-30 do dziś
3172 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2009-04-30 do dziś
3273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-04-30 do dziś
3373 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2009-04-30 do dziś
3458 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-04-30 do dziś
3573 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2009-04-30 do dziś
3673 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2009-04-30 do dziś
3773 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2009-04-30 do dziś
3873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-04-30 do dziś
3974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-04-30 do dziś
4074 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2009-04-30 do dziś
4174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-04-30 do dziś
4277 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-04-30 do dziś
4377 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-04-30 do dziś
4477 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2009-04-30 do dziś
4558 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2009-04-30 do dziś
4677 22 Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP.2009-04-30 do dziś
4777 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2009-04-30 do dziś
4877 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2009-04-30 do dziś
4977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2009-04-30 do dziś
5077 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2009-04-30 do dziś
5177 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2009-04-30 do dziś
5278 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2009-04-30 do dziś
5378 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2009-04-30 do dziś
5478 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2009-04-30 do dziś
5579 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2009-04-30 do dziś
5659 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2009-04-30 do dziś
5779 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2009-04-30 do dziś
5879 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2009-04-30 do dziś
5979 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2009-04-30 do dziś
6079 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2009-04-30 do dziś
6179 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-04-30 do dziś
6282 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2009-04-30 do dziś
6382 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2009-04-30 do dziś
6482 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2009-04-30 do dziś
6582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-04-30 do dziś
6682 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2009-04-30 do dziś
6759 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2009-04-30 do dziś
6882 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2009-04-30 do dziś
6982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-04-30 do dziś
7085 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2009-04-30 do dziś
7185 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2009-04-30 do dziś
7285 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU2009-04-30 do dziś
7385 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2009-04-30 do dziś
7485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-04-30 do dziś
7585 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2009-04-30 do dziś
7686 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2009-04-30 do dziś
7786 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2009-04-30 do dziś
7859 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2009-04-30 do dziś
7986 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2009-04-30 do dziś
8086 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-04-30 do dziś
8187 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2009-04-30 do dziś
8287 20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI2009-04-30 do dziś
8387 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2009-04-30 do dziś
8487 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2009-04-30 do dziś
8588 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2009-04-30 do dziś
8688 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2009-04-30 do dziś
8788 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-04-30 do dziś
8890 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2009-04-30 do dziś
8956 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2009-04-30 do dziś
9090 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2009-04-30 do dziś
9190 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2009-04-30 do dziś
9290 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2009-04-30 do dziś
9393 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2009-04-30 do dziś
9493 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2009-04-30 do dziś
9593 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2009-04-30 do dziś
9693 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2009-04-30 do dziś
9793 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-04-30 do dziś
9896 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2009-04-30 do dziś
9996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-22 do dziś
2data złożenia 21.05.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-05-29 do dziś
3data złożenia 20.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-09-22 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102012-05-29 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-09-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 -31.12.20092010-09-22 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102012-05-29 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów