KONSALNET HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000328271
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-04-22
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2010-09-01
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/27804/10/924]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-04-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141812148 NIP 70101773822009-06-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKONSALNET HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-11-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-04-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-04-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PRZASNYSKA nr domu 6A kod pocztowy 01-756 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 8 STYCZNIA 2009 R., REPERTORIUM A NR 65/2009, NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŚLISKA 3 LOK.1B2009-04-22 do dziś
210.11.2009 R., REP. A NR 4564/2009, NOTARTIUSZ AGNIESZKA MROCZKOWSKA-GOŁOWICZ, UL. WILCZA 28 LOK. 1, 00-544 WARSZAWA ZMIENIONO § 2 UST. 1 I 22009-11-20 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.05.2010, REP. A NR 1755/2010, NOTARIUSZ AGNIESZKA MROCZKOWSKA-GOŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. M. BOŁDOK, W. BOŁDOK, A. MROCZKOWSKA-GOŁOWICZ, UL. WILCZA 28. LOK. 1, 00-544 WARSZAWA ZMIENIONO § 2 UST. 1 I 2, § 3, § 9 UST. 5, § UST. 12, § 10, § 14 SKREŚLONO § 9 UST. 13 W CAŁYM TEKŚCIE UMOWY SPÓŁKI WYRAZY „AKT ZAŁOŻYCIELSKI” ZASTĄPIONO WYRAZEM „UMOWA” W ODPOWIEDNIEJ FORMIE GRAMATYCZNEJ.2010-06-21 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z 12.07.2010 R., REPERTORIUM A NR 2320/2010, NOTARIUSZ AGNIESZKA MROCZKOWSKA-GOŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. M. BOŁDOK, W. BOŁDOK, A. MROCZKOWSKA-GOŁOWICZ, 00-544 WARSZAWA, UL. WILCZA 28 LOK.1, ZMIENIONO § 4 UST. 1 I 2, § 8, USUNIĘTO: § 9 UST. 12 PKT Ł), DODANO § 9A.2010-07-30 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.08.2010 R., REP. A NR 2792/2010, NOTARIUSZ MARIA BOŁDOK, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA MARIA BOŁDOK -NOTARIUSZ, WIKTOR BOŁDOK NOTARIUSZ, AGNIESZKA MROCZKOWSKA-GOŁOWICZ NOTARIUSZ, UL. WILCZA 28 LOKAL 1, 00-544 WARSZAWA ZMIANA: § 4 UST. 1, § 4 UST. 2, § 10 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI2010-09-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-04-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-04-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCULMSTOCK INVESTMENTS LIMITED2009-04-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały68.297 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.148.500,00 ZŁOTYCH2010-09-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-09-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego34148500,00 ZŁ2010-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport132491000,00 ZŁ2010-09-01 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-04-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2010-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWICZ2010-07-30 do dziś
2. ImionaADAM MACIEJ2010-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-07-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-07-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANASZKIEWICZ2010-07-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ WOJCIECH2010-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2010-07-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-07-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYRZYNA2010-07-30 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2010-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2010-07-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-07-30 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPISKORZ2010-07-30 do dziś
2. ImionaWOJCIECH PIOTR2010-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2010-07-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2010-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPOGONOWSKI2010-07-30 do dziś
2. ImionaJACEK EDWARD2010-07-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-07-30 do dziś
21. NazwiskoBEDNARZ2010-07-30 do dziś
2. ImionaWIESŁAW ZBIGNIEW2010-07-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-07-30 do dziś
31. NazwiskoCALLET2010-07-30 do dziś
2. ImionaFABRICE TRISTAN2010-07-30 do dziś
41. NazwiskoCARBOL2010-07-30 do dziś
2. ImionaJACEK2010-07-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-07-30 do dziś
51. NazwiskoZIELIŃSKI2010-07-30 do dziś
2. ImionaRYSZARD2010-07-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 91 Z LEASING FINANSOWY2009-04-22 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-04-22 do dziś
394 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW2009-04-22 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2009-04-22 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-04-22 do dziś
664 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-04-22 do dziś
770 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-04-22 do dziś
866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-04-22 do dziś
963 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-04-22 do dziś
1073 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-04-22 do dziś
1170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-04-22 do dziś
1278 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2010-06-21 do dziś
1385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-06-21 do dziś
1485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-06-21 do dziś
1593 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2010-06-21 do dziś
1693 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-06-21 do dziś
1796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-06-21 do dziś
1833 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2010-06-21 do dziś
1933 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-06-21 do dziś
2046 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-06-21 do dziś
2146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-06-21 do dziś
2247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-06-21 do dziś
2378 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2010-06-21 do dziś
2450 30 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI2010-06-21 do dziś
2550 40 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW2010-06-21 do dziś
2652 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2010-06-21 do dziś
2755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-06-21 do dziś
2856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-06-21 do dziś
2958 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2010-06-21 do dziś
3062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-06-21 do dziś
3164 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-06-21 do dziś
3270 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-06-21 do dziś
3377 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2010-06-21 do dziś
3480 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2010-06-21 do dziś
3580 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2010-06-21 do dziś
3680 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2010-06-21 do dziś
3781 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-06-21 do dziś
3882 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2010-06-21 do dziś
3982 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-06-21 do dziś
4084 25 Z OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA2010-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2010 okres 02.04.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta102.04.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego102.04.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu102.04.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2010-07-30 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁEK ZOSTANIE DOKONANE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI KONSALNET S.A. NA KONSALNET HOLDING SP. Z O.O., W ZAMIAN ZA UDZIAŁY, KTÓRE KONSALNET HOLDING SP. Z O.O. WYDA AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI KONSALNET S.A. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 12.07.2010 R.2010-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów