ARTIS EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000328097
Numer REGON: 141665859
Numer NIP: 8381817043
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-10-11
Sygnatura akt[RDF/347168/21/882]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-04-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141665859 NIP 83818170432015-06-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTIS EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-04-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat ŻYRARDOWSKI gmina RADZIEJOWICE miejscowość RADZIEJOWICE-PARCEL2015-06-29 do dziś
2. Adresmiejscowość RADZIEJOWICE-PARCEL ulica UL. BOCZNA nr domu 18 kod pocztowy 96-325 poczta RADZIEJOWICE-PARCEL kraj POLSKA 2015-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121 LISTOPADA 2008 ROK, NOTARIUSZ ELŻBIETA MARIA BOŻYKOWSKA W ŻYRARDOWIE -REPERTORIUM A 9812/2008. 20 MARCA 2009 ROKU, NOTARIUSZ ELŻBIETA MARIA BOŻYKOWSKA W ŻYRARDOWIE REPERTORIUM A 1774/2009, ZMIANA PAR. 6, PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2009-04-23 do dziś
230.03.2015 R., REP. A NR 962/2015, NOTARIUSZ ROBERT PRZYBYSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZAMOŚCIU. ZMIANA § 4, § 6, § 17 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI2015-06-29 do dziś
325.11.2015 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA MARIA BOŻYKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻYRARDOWIE, REP. A NR 6474/2015. ZMIANA § 7 UST. 1, DODANO § 7 UST. 5.2016-01-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-04-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUSIEK2009-04-23 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW JACEK2009-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 727.500 ZŁOTYCH2016-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-04-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŃCZYŃSKI2009-04-23 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2009-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 727.500 ZŁOTYCH2016-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-04-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRIME STARINVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-29 do dziś
4. Numer KRS0000496389 2015-06-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 727.500 ZŁOTYCH2016-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-06-29 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYKSIŃSKA2015-06-29 do dziś
2. ImionaBARBARA2015-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9096 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 454.800 ZŁOTYCH2016-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-06-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2910000,00 ZŁ2016-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12850000,00 ZŁ2009-04-23 do dziś
210000,00 ZŁ2016-01-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-04-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW I DOKONYWANIA INNYCH CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2009-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUSIEK2009-04-23 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW JACEK2009-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-04-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-04-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYLWANOWICZ2009-04-23 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2009-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-04-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-04-23 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-04-23 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-04-23 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-04-23 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-04-23 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-04-23 do dziś
755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-06-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2015-06-29 do dziś
246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-06-29 do dziś
364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2015-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.10.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-25 do dziś
2data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-09-22 do dziś
3data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-21 do dziś
4data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-14 do dziś
5data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
6data złożenia 09.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
7data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-29 do dziś
8data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
9data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
10data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
11data złożenia 04.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-04 do dziś
12data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-10-25 do dziś
201.01.2010-31.12.20102011-09-22 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-08-21 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-08-14 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-29 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-04 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 -31.12.20092010-10-25 do dziś
201.01.2010-31.12.20102011-09-22 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-08-21 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-08-14 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-29 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-04 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE W INNĄ SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2016-12-14 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE DOKONANE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZEZ PRZENIESIENIE NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ ARTIS EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RADZIEJOWICACH-PARCEL CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH: ROCK LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ANDRESPOLU, „LAVINIA LX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ORAZ „LAVINIA LX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, NA PODSTAWIE PLANU POŁĄCZENIA UZGODNIONEGO PRZEZ ŁĄCZĄCE SIĘ SPÓŁKI DNIA 31.01.2016 ROKU ORAZ NA PODSTAWIE NASTĘPUJĄCYCH UCHWAŁ ZAPROTOKOŁOWANYCH PRZEZ NOTARIUSZ ELŻBIETĘ BOZYKOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŻYRARDOWIE PRZY UL. OKRZEI 31: 1) UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ARTIS EXPRESS SP. Z O. O. Z SIEDZIBA W RADZIEJOWICACH-PARCEL Z DNIA 27.07.2016 R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 3984/2016, 2) UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ROCK LAND SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W ANDRESPOLU Z DNIA 27.07.2016 R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 3988/2016, 3) UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ „LAVINIA LX” SP. Z O. O. Z SIEDZIBA W WARSZAWIE Z DNIA 27.07.2016 R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 3977/2016, 4) UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ „LAVINIA LX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 3981/2016.2016-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów