FIRMA DŹWIGOWA - URBANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000327777
Numer REGON: 120894734
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-07-13
Sygnatura akt[RDF/405844/22/703]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-04-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA DŹWIGOWA URBANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-04-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-04-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-10-11 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. SMĘTNA nr domu 9 nr lokalu 19 kod pocztowy 31-343 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.03.2009, MARIOLA JONCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. KMIECEJ NR 26/1 REPERTORIUM A NR 461/20092009-04-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-04-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBANEK2009-04-09 do dziś
2. ImionaMAREK2009-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.000,00 ZŁ2013-05-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-04-09 do dziś
2
2. ImionaEWA JADWIGA2009-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000,00 ZŁ2013-05-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-04-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLECHARCZYK2009-04-09 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2009-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000 PLN2022-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-04-09 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBANEK2013-05-14 do dziś
2. ImionaJAKUB2013-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000,00 ZŁ2013-05-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-14 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGANDZEL2022-03-18 do dziś
2. ImionaEWA JADWIGA2022-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000,00 ZŁ2022-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2009-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-04-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2009-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBANEK2009-04-09 do dziś
2. ImionaMAREK2009-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-04-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-04-09 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-04-09 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-04-09 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-04-09 do dziś
533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-04-09 do dziś
677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-04-09 do dziś
728 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW2009-04-09 do dziś
843 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-04-09 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-04-09 do dziś
1077 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2022-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.10.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-26 do dziś
2data złożenia 14.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-11-15 do dziś
3data złożenia 30.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-06 do dziś
4data złożenia 22.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
5data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
6data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-19 do dziś
7data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
8data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
10data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
11data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
12data złożenia 13.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 -31.12.20102011-10-26 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-11-15 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-06 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-19 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 -31.12.20102011-10-26 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-11-15 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-06 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-19 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów