IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000327690
Numer REGON: 141745498
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-04-28
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-02-16
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/3596/23/24]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-04-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2023-02-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-04-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-03-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻWIRKI I WIGURY nr domu 16A kod pocztowy 02-092 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-09-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.02.2009 R., NOTARIUSZ MACIEJ BIWEJNIS, M. BIWEJNIS & P. ORŁOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA S.C., UL. CHŁODNA 15,00-891 WARSZAWA, REP. A NR 2033/20092009-04-28 do dziś
226.02.2014 R., REP. A NR 2495/2014, NOTARIUSZ MARCIN ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 26B; ZMIANA § 2.2014-03-17 do dziś
331.08.2018 R., REP. A NR 1661/2018, NOTARIUSZ KRZYSZTOF BUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §7 UST. 1 I 2 §9 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2018-10-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-04-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-04-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENCZEWSKI2009-04-28 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MACIEJ2009-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 850 ZŁOTYCH2018-10-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-04-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĄCZYŃSKI2009-04-28 do dziś
2. ImionaPIOTR2009-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 850 ZŁOTYCH2018-10-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-04-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSTKOWSKI2009-04-28 do dziś
2. ImionaKAMIL KAROL2009-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550 ZŁOTYCH2018-10-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-04-28 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKOWSKI2014-03-17 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW PAWEŁ2014-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 850 ZŁOTYCH2018-10-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-03-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5100,00 ZŁ2018-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-03-05 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-03-05 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-03-05 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-03-05 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-03-05 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-03-05 do dziś
758 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2015-03-05 do dziś
858 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2015-03-05 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.09.2010 okres 01.03.2009 -28.02.20102010-10-18 do dziś
2data złożenia 07.09.2011 okres 01.03.2010 -28.02.20112011-09-13 do dziś
3data złożenia 07.09.2012 okres 01.03.2011 - 29.02.20122012-10-01 do dziś
4data złożenia 18.07.2013 okres 01.03.2012 - 29.02.20132013-09-09 do dziś
5data złożenia 10.09.2014 okres OD 01.03.2013 DO 28.02.20142014-11-05 do dziś
6data złożenia 14.09.2015 okres OD 01.03.2014 DO 28.02.20152015-09-28 do dziś
7data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.03.2015 DO 29.02.20162016-06-17 do dziś
8data złożenia 15.09.2017 okres OD 01.03.2016 DO 28.02.20172017-09-27 do dziś
9data złożenia 04.09.2018 okres OD 01.03.2017 DO 28.02.20182018-09-04 do dziś
10data złożenia 26.07.2019 okres OD 01.03.2018 DO 28.02.20192019-07-26 do dziś
11data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.03.2019 DO 29.02.20202020-09-30 do dziś
12data złożenia 29.11.2021 okres OD 01.03.2020 DO 28.02.20212021-11-29 do dziś
13data złożenia 14.07.2022 okres OD 01.03.2021 DO 28.02.20222022-07-14 do dziś
14data złożenia 07.02.2023 okres OD 01.03.2022 DO 10.01.20232023-02-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.03.2009 -28.02.20102010-10-18 do dziś
201.03.2010 -28.02.20112011-09-13 do dziś
301.03.2011 - 29.02.20122012-10-01 do dziś
401.03.2012 - 29.02.20132013-09-09 do dziś
5OD 01.03.2013 DO 28.02.20142014-11-05 do dziś
6OD 01.03.2014 DO 28.02.20152015-09-28 do dziś
7OD 01.03.2015 DO 29.02.20162016-06-17 do dziś
8OD 01.03.2016 DO 28.02.20172017-09-27 do dziś
9OD 01.03.2017 DO 28.02.20182018-09-04 do dziś
10OD 01.03.2018 DO 28.02.20192019-07-26 do dziś
11OD 01.03.2019 DO 29.02.20202020-09-30 do dziś
12OD 01.03.2020 DO 28.02.20212021-11-29 do dziś
13OD 01.03.2021 DO 28.02.20222022-07-14 do dziś
14OD 01.03.2022 DO 10.01.20232023-02-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.03.2009 -28.02.20102010-10-18 do dziś
201.03.2010 -28.02.20112011-09-13 do dziś
301.03.2011 - 29.02.20122012-10-01 do dziś
401.03.2012 - 29.02.20132013-09-09 do dziś
5OD 01.03.2013 DO 28.02.20142014-11-05 do dziś
6OD 01.03.2014 DO 28.02.20152015-09-28 do dziś
7OD 01.03.2015 DO 29.02.20162016-06-17 do dziś
8OD 01.03.2017 DO 28.02.20182018-09-04 do dziś
9OD 01.03.2018 DO 28.02.20192019-07-26 do dziś
10OD 01.03.2019 DO 29.02.20202020-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji11.01.2023R. REP. 17/2023, NOTARIUSZ KRZYSZTOF BUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE , 11.01.20232023-02-16 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDWÓCH LIKWIDATORÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2023-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoROSTKOWSKI2023-02-16 do dziś
2. ImionaKAMIL KAROL2023-02-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-16 do dziś
21. NazwiskoLENCZEWSKI2023-02-16 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MACIEJ2023-02-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-16 do dziś
31. NazwiskoWITKOWSKI2023-02-16 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW PAWEŁ2023-02-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności11.01.2023R. REP. 17/2023, NOTARIUSZ KRZYSZTOF BUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE , 11.01.20232023-02-16 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2023-02-16 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów