A DORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000327477
Numer REGON: 141792150
Numer NIP: 1231183900
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-04-06
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-07-13
Sygnatura akt[RDF/536962/23/650]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-04-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141792150 NIP 12311839002013-07-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA DORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-04-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-04-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-08-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 96 kod pocztowy 00-807 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-08-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejADORNFIRANY@WP.PL2018-09-13 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ADORNHOME.PL2018-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.02.2009 R. REPERTORIUM A NR 1405/2009, NOTARIUSZ AGNIESZKA PRZYBYSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2009-04-06 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PARAGRAF 3, PARAGRAF 6, PARAGRAF 7 PKT.4 PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.07.2018 R., NUMER REPETYTORIUM 4 NR 3612/2018, NOTARIUSZ WERONIKA KURPIEL. KANCELARIA NOTARIALNA IWONA JANAS WERONIKA KURPIEL NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W ŁAZACH2018-09-13 do dziś
302.08.2021R. REP. 2992/2021, NOTARIUSZ IWONA JANAS, KANCELARIA NOTARIALNA IWONA JANAS WERONIKA KURPIEL NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W ŁAZACH ZMIANA § 32021-08-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-04-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-04-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFAKIBABA2009-04-06 do dziś
2. ImionaHABEŞ2009-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁ2013-07-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFAKIBABA2013-07-11 do dziś
2. ImionaALI2013-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁ2013-07-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2009-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-04-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2009-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFAKIBABA2018-09-13 do dziś
2. ImionaALI2018-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-09-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFAKIBABA2009-04-06 do dziś
2. ImionaHABEŞ2009-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-04-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-04-06 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-04-06 do dziś
347 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-09-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2018-09-13 do dziś
233 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2018-09-13 do dziś
345 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2018-09-13 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2018-09-13 do dziś
553 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2018-09-13 do dziś
655 ZAKWATEROWANIE2018-09-13 do dziś
796 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2018-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2010 okres 15.06.2009-31.12.20092010-08-03 do dziś
2data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-07 do dziś
3data złożenia 20.06.2012 okres ROK OBROTOWY 20112012-07-11 do dziś
4data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-11 do dziś
5data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
6data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
7data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
8data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
9data złożenia 21.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
10data złożenia 12.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
11data złożenia 11.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
12data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
13data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
14data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.06.2009-31.12.20092010-08-03 do dziś
201.01.2010-31.12.20102011-07-07 do dziś
3ROK OBROTOWY 20112012-07-11 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-11 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.06.2009-31.12.20092010-08-03 do dziś
201.01.2010-31.12.20102011-07-07 do dziś
3ROK OBROTOWY 20112012-07-11 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-11 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów