AQUA SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000326916
Numer REGON: 004798058
Numer NIP: 7810020713
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-04-07
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2023-06-26
Sygnatura akt[RDF/506269/23/799]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2009-04-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 004798058 NIP 78100207132009-07-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA SPÓŁKA AKCYJNA2009-04-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-04-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2009-04-07 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica KANCLERSKA nr domu 28 kod pocztowy 60-327 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2009-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 10 LUTEGO 2009 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ ADAMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU UL. F.NOWOWIEJSKIEGO 59/2, REPERTORIUM A NR 1758/2009 -PRZYJĘTO STATUT2009-04-07 do dziś
231.05.2010 R. REP. A NR 6147/2010 NOTARIUSZ ANDRZEJ ADAMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR KOWANDY NOTARIUSZ ANDRZEJ ADAMSKI NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU UL. F. NOWOWIEJSKIEGO 59/2 NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: PAR. 9, PAR. 14 UST. 1, PAR. 16, PAR. 18 UST. 2, PAR. 20 UST. 1, PAR. 20 UST. 5, PAR. 22 UST. 1, PAR. 22 UST. 2, PAR. 23, PAR. 24, PAR. 25 UST. 2, PAR. 26 UST. 2, PAR. 28 PKT 9, PAR. 29 UST. 1, PAR. 36 UST. 1 LIT G, PAR. 37 UST. 1, PAR. 37 UST. 9, NUMERY USUNIĘTYCH PARAGRAFÓW: PAR. 22 UST. 3, PAR. 29 UST. OD 10 DO 17.2010-07-06 do dziś
331.05.2010 R. REP. A NR 6147/2010, NOTARIUSZ ANDRZEJ ADAMSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ S.C. P.KOWANDY A.ADAMSKI W POZNANIU, UL. F.NOWIEJSKIEGO 59/2, ZMIANA PAR. 10 I PAR. 11 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI2010-07-08 do dziś
430.06.2010 R. REPERTORIUM A NR 7453/2010, NOTARIUSZ PIOTR KOWANDY Z KANCELARII NOTARIALNEJ S.C. P. KOWANDY A. ADAMSKI W POZNANIU, UL. F. NOWOWIEJSKIEGO 59/2, 61-734 POZNAŃ ORAZ 20.07.2010 R. -REPERTORIUM A NR 8241/2010, NOTARIUSZ PIOTR KOWANDY Z KANCELARII NOTARIALNEJ S.C. P. KOWANDY A. ADAMSKI W POZNANIU, UL. F. NOWOWIEJSKIEGO 59/2, 61-734 POZNAŃ ORAZ ZMIANA PAR. 10 STATUTU SPÓŁKI 30.06.2010 R. REPERTORIUM A NR 7453/2010, NOTARIUSZ PIOTR KOWANDY Z KANCELARII NOTARIALNEJ S.C. P. KOWANDY A. ADAMSKI W POZNANIU, UL. F. NOWOWIEJSKIEGO 59/2, 61-734 POZNAŃ ZMIANA PAR. 11 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI2010-08-16 do dziś
5AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 27.06.2011 R., REP. A NR 6715/2011, NOTARIUSZ PIOTR KOWANDY, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO 59/2, DODANE: § 29 PKT 102011-08-09 do dziś
625.07.2012 R., REP. A NR 8371/2012, NOTARIUSZ ANDRZEJ ADAMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR KOWANDY, ANDRZEJ ADAMSKI S.C. W POZNANIU PRZY UL. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO 59/2 ZMIENIONO § 72012-09-21 do dziś
718 CZERWCA 2013 R., REP. A NR 5236/2013, NOTARIUSZ ANDRZEJ ADAMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO 59/2. ZMIENIONO § 29 UST. 5.2013-09-19 do dziś
8AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 02.12.2013 ROKU, REP. A NR 10379/2013, NOTARIUSZ ANDRZEJ ADAMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO 59/2, ZMIENIONO: § 7, § 10, § 11.2014-01-14 do dziś
9AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 05.02.2014 R., REP. A NR 948/2014, NOTARIUSZ ANDRZEJ ADAMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO 59/2 ZMIENIONO § 38 STATUTU SPÓŁKI2014-05-05 do dziś
10AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 23.06.2014, REPERTORIUM A NUMER 5190/2014, NOTARIUSZ ANDRZEJ ADAMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO 59/2 ZMIENIONO: § 10, § 112014-10-03 do dziś
1119.08.2020 R., REP. A NR 5756/2020, NOTARIUSZ ANDRZEJ ADAMSKI, UL. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO 59/2 W POZNANIU, ZMIENIONO: § 32 PKT 9, § 33 PKT 2 STATUTU2020-10-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-04-07 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2009-04-07 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2009-04-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2009-04-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA AQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU PODJĘTA W DNIU 10 LUTEGO 2009 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI AQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (REPERTORIUM A NR 1753/2009, NOTARIUSZ ANDRZEJ ADAMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. F. NOWOWIEJSKIEGO 59/2.2009-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-04-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2009-04-07 do dziś
3. Numer w rejestrze0000082241 2009-04-07 do dziś
5. Numer REGON0047980582009-04-07 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego857550,00 ZŁ2014-10-03 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji8575502014-11-19 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2009-04-07 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego857550,00 ZŁ2014-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2009-04-07 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-04-07 do dziś
23. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2010-07-08 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2010-07-08 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002010-07-08 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2010-07-08 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2010-08-16 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii900002010-08-16 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2010-08-16 do dziś
51. Nazwa serii akcjiSERIA E2014-01-14 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii6983202014-01-14 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-01-14 do dziś
61. Nazwa serii akcjiSERIA B2014-10-03 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii192302014-10-03 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2009-04-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-04-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA I PODPISUJĄ W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2014-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASICKI2010-03-01 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2010-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2010-07-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIKOWSKI2009-11-25 do dziś
2. ImionaJÓZEF ANDRZEJ2009-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-11-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-11-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWARCZEWSKI2009-04-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ JAN2009-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-08-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2009-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKRASICKI2021-10-08 do dziś
2. ImionaRYSZARD MARIAN2021-10-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-08 do dziś
21. NazwiskoZIEMSKI2020-10-22 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2020-10-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-22 do dziś
31. NazwiskoBEDNARSKI2012-09-21 do dziś
2. ImionaPIOTR2012-09-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-09-21 do dziś
41. NazwiskoWALKOWIAK2010-07-06 do dziś
2. ImionaMARIA2010-07-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-07-06 do dziś
51. NazwiskoWALKOWIAK2010-07-06 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ BOGDAN2010-07-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2009-04-07 do dziś
274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-04-07 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-04-07 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-09-21 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-09-21 do dziś
642 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2012-09-21 do dziś
742 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2012-09-21 do dziś
842 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2012-09-21 do dziś
942 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2012-09-21 do dziś
1071 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-02 do dziś
2data złożenia 21.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-16 do dziś
3data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-09 do dziś
4data złożenia 13.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-21 do dziś
5data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-19 do dziś
6data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
7data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-26 do dziś
8data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
9data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
10data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
11data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
12data złożenia 31.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
13data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
14data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
15data złożenia 26.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-16 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-09 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-21 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-09-19 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-26 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-02 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-16 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-09 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-21 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-09-19 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-26 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-02 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-16 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-09 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-21 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-09-19 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-26 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2014-01-14 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁEK NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ - AQUA DUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ - AQUA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ WYDANE WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE). UCHWAŁA W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZOSTAŁA PODJĘTA W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ AQUA SPÓŁKA AKCYJNA PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI AQUA SPÓŁKA AKCYJNA - UCHWAŁA NR 3 Z DNIA 02 GRUDNIA 2013 ROKU. UCHWAŁA W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZOSTAŁA PODJĘTA W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ AQUA DUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI AQUA DUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 02 GRUDNIA 2013 ROKU.2014-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów