ENDORFINA EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000326910
Numer REGON: 141796596
Numer NIP: 1132759426
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-31
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-01-10
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/64085/21/904]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-03-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141796596 NIP 11327594262013-01-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENDORFINA EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-03-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA nr domu 48 A kod pocztowy 01-242 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113 MARCA 2009, NOTARIUSZ ROBERT DOR, KANCELARIA NOTARIALNA ROBERT DOR ANDRZEJ MICOREK SPÓŁKA CYWILNA 00-024 WARSZAWA UL. NOWY ŚWIAT 53 REPERTORIUM A NR 1702/20092009-03-31 do dziś
221.06.2013R., REP. A NR 1424/2013, KRYSTYNA REK; KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. KRUCZEJ 23/31 LOK. 52/55; ZMIENIONO § 8, § 9, W § 20 DODANO NOWY PKT 152013-07-18 do dziś
331.07.2013, REP. A NR 1794/2013, KRYSTYNA REK ZASTĘPCA NOTARIUSZA ADAMA PALUCHA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ W WARSZAWIE PRZY UL. KRUCZEJ 23/31 LOK. 52/55, SPROSTOWANO § 9 UMOWY SPÓŁKI2013-08-22 do dziś
428.09.2017 R., REP. A NR 9252/2017, SYLWIA DOLEGA ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA W WARSZAWIE KRZYSZTOFA ŁASKIEGO, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY2017-10-09 do dziś
531.01.2020R., REP. A NR 530/2020, NOTARIUSZ RAFAŁ BRANDT, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 5 UST. 1-3 UMOWY SPÓŁKI2020-02-25 do dziś
629.09.2021 R., REP. A 3470/2021, NOTARIUSZ RAFAŁ BRANDT KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ BRANDT, JOANNA OKOŃSKA, SEBASTIAN CHABER S.C. UL. MOKOTOWSKA 46A LOK. 27, 00-543 WARSZAWA, ZMIENIONO PAR. 8 UST. 1, PAR. 12 UST. 3 LIT. J), PAR. 12 UST. 4 LIT D), PAR. 12 UST. 7, PAR. 13 UST. 4, PAR. 13 UST. 7 LIT K), PAR. 14 UST. 3, PAR. 15 UST.2, PAR. 15 UST. 3 PKT 7), PAR. 15 UST. 4,2022-01-10 do dziś
723.12.2021 R. , REP. A NR 5371/2021, RAFAŁ BRANDT, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ BRANDT, JOANNA OKOŃSKA, SEBASTIAN CHABER S.C., UL. MOKOTOWSKA 46 A LOK. 27, 00-543 WARSZAWA: DODANO: PAR. 5 UST 2A UCHYLONO: PAR. 12 UST. 3 LITERĘ K), PAR. 12 UST. 4 LITERY C) I D) ZMIENIONO PAR. 13 UST. 7 LITERA K), PAR. 15 UST. 1, PAR. 15 UST. 2, PAR. 15 UST. 3 PUNKT 7, PAR. 16 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI2022-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-03-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEDZION2009-03-31 do dziś
2. ImionaMACIEJ MARCIN2009-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały477 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.850 ZŁOTYCH2022-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-03-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUNIN2017-10-09 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MARIA2017-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały359 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.950 ZŁOTYCH2022-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2013-07-18 do dziś
71450,00 ZŁ2017-10-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport118800,00 ZŁ2017-10-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-03-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2009-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUNIN2017-10-09 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MARIA2017-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-10-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEDZION2009-03-31 do dziś
2. ImionaMACIEJ MARCIN2009-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-03-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-09-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy118 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2017-10-09 do dziś
218 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2017-10-09 do dziś
352 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2017-10-09 do dziś
456 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2017-10-09 do dziś
559 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2017-10-09 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2017-10-09 do dziś
770 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2017-10-09 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.01.2013 okres 01.04.2009 - 31.12.20092013-01-28 do dziś
2data złożenia 18.01.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-01-28 do dziś
3data złożenia 18.01.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-01-28 do dziś
4data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-18 do dziś
5data złożenia 03.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
6data złożenia 06.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
7data złożenia 11.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
8data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
9data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
10data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
11data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
12data złożenia 30.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.04.2009 - 31.12.20092013-01-28 do dziś
201.01.2010 - 31.12.20102013-01-28 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112013-01-28 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-07-18 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.04.2009 - 31.12.20092013-01-28 do dziś
201.01.2010 - 31.12.20102013-01-28 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112013-01-28 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-07-18 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów