BURSAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000326535
Numer REGON: 060459980
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/248630/20/670]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-03-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 060459980 NIP 71231589662015-05-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURSAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-03-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2009-03-27 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica BURSAKI nr domu 14 kod pocztowy 20-150 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2009-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117-03-2009 R. NOTARIUSZ PIOTR GRZEGORZ BANDERSKI; KANCELARIA NOTARIALNA JACEK RZĄCZYŃSKI PIOTR BANDERSKI SPÓŁKA CYWILNA W LUBLINIE; REPERTORIUM A NUMER 2344/20092009-03-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁODA2009-03-27 do dziś
2. ImionaDAMIAN2009-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10500,00 ZŁ2011-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-03-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁODA2009-03-27 do dziś
2. ImionaJACEK MARIAN2009-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10500,00 ZŁ2011-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-03-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKI2009-03-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MARIUSZ2009-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10500,00 ZŁ2011-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-03-27 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJTOWICZ2009-03-27 do dziś
2. ImionaJERZY PIOTR2009-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10500,00 ZŁ2011-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-03-27 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAŁAGA2011-02-15 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA RENATA2011-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10500,00 ZŁ2011-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-02-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego63000,00 ZŁ2011-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W STOSUNKU ZAŚ DO POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU -DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI -UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2009-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJTOWICZ2009-03-27 do dziś
2. ImionaJERZY PIOTR2009-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-03-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-03-27 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-03-27 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2009-03-27 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2009-03-27 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-03-27 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-03-27 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
2data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
3data złożenia 29.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-09 do dziś
4data złożenia 01.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-15 do dziś
5data złożenia 14.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
6data złożenia 22.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
7data złożenia 15.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
8data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
11data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
12data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-09 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-15 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-09 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-15 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów