ECO MARKET COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000326309
Numer REGON: 020924622
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-04-15
Sygnatura akt[RDF/376867/22/868]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-03-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020924622 NIP 89429689122010-12-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaECO MARKET COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2009-03-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica STANÓW ZJEDNOCZONYCH nr domu 4 kod pocztowy 54-403 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2009-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.02.2009 R., NOTARIUSZ BEATA GNIEWEK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. OŁAWSKIEJ 17/II, REPERTORIUM A NR 615/2009.2009-03-24 do dziś
214.12.2010 R., REPERTORIUM A NR 6220/2010, NOTARIUSZ DOROTA BELKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TRZEBNICY, UL. ŚWIETEJ JADWIGI 12, ZMIENIONO § 18 UMOWY SPÓŁKI2010-12-23 do dziś
324.09.2014 R., REP. A NR 4268/2014, NOTARIUSZ BEATA MIZIA-MUC, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO: § 2, § 7 UST. 1 (DODANO PKT. 27 ORAZ 28), § 23.2014-10-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0214262342018-08-24 do dziś
4. Numer KRS0000375605 2018-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 (SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60000 (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY) PLN2018-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-08-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2009-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA TO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.2009-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMANIK2018-08-24 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ANDRZEJ2018-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-08-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2021-04-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.02.2012 okres 27.02.2009 R. -31.12.2009 R.2012-02-28 do dziś
2data złożenia 07.02.2012 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-02-28 do dziś
3data złożenia 02.10.2014 okres OD 01.01.2011 DO 30.09.20122014-10-22 do dziś
4data złożenia 02.10.2014 okres OD 01.10.2012 DO 30.09.20132014-10-22 do dziś
5data złożenia 20.05.2015 okres OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-05-27 do dziś
6data złożenia 15.04.2016 okres OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-04-21 do dziś
7data złożenia 04.05.2017 okres OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-07-11 do dziś
8data złożenia 31.01.2018 okres OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-02-09 do dziś
9data złożenia 15.04.2019 okres OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-04-15 do dziś
10data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-07-15 do dziś
11data złożenia 15.04.2021 okres OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-04-15 do dziś
12data złożenia 15.04.2022 okres OD 01.10.2020 DO 30.09.20212022-04-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego127.02.2009 R. -31.12.2009 R.2012-02-28 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-02-28 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 30.09.20122014-10-22 do dziś
4OD 01.10.2012 DO 30.09.20132014-10-22 do dziś
5OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-05-27 do dziś
6OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-04-21 do dziś
7OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-07-11 do dziś
8OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-02-09 do dziś
9OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-04-15 do dziś
10OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-07-15 do dziś
11OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-04-15 do dziś
12OD 01.10.2020 DO 30.09.20212022-04-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu127.02.2009 R. -31.12.2009 R.2012-02-28 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-02-28 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 30.09.20122014-10-22 do dziś
4OD 01.10.2012 DO 30.09.20132014-10-22 do dziś
5OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-05-27 do dziś
6OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów