ASTRIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000325453
Numer REGON: 200255047
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/212911/20/552]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-03-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 2002550472009-03-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. SUWAŁKI gmina M. SUWAŁKI miejscowość SUWAŁKI2009-03-12 do dziś
2. Adresmiejscowość SUWAŁKI ulica ZIELONOGÓRSKA nr domu 4 kod pocztowy 16-400 poczta SUWAŁKI kraj POLSKA 2012-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.02.2009 R. W KN BOŻENNY BIEŃCZYK W SUWAŁKACH, REP. A NR 1120/2009 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-03-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaČERPAKS2009-03-12 do dziś
2. ImionaRAIMONDS2009-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH2009-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-03-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMININ2009-03-12 do dziś
2. ImionaSERGEY2009-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH2009-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-03-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 ZŁ2009-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2009-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaČERPAKS2009-03-12 do dziś
2. ImionaRAIMONDS2009-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMININ2009-03-12 do dziś
2. ImionaSERGEY2009-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 11 Z DRUKOWANIE GAZET2009-03-12 do dziś
246 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2009-03-12 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-03-12 do dziś
447 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-12 do dziś
547 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-12 do dziś
647 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-12 do dziś
747 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2009-03-12 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-03-12 do dziś
952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-03-12 do dziś
1052 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2009-03-12 do dziś
1179 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2009-03-12 do dziś
1218 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2009-03-12 do dziś
1379 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2009-03-12 do dziś
1479 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2009-03-12 do dziś
1579 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-03-12 do dziś
1652 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2009-03-12 do dziś
1752 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2009-03-12 do dziś
1862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-03-12 do dziś
1962 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-03-12 do dziś
2062 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-03-12 do dziś
2163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-03-12 do dziś
2295 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2009-03-12 do dziś
2358 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2009-03-12 do dziś
2472 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2009-03-12 do dziś
2572 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2009-03-12 do dziś
2673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-03-12 do dziś
2770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-03-12 do dziś
2864 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-03-12 do dziś
2971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-03-12 do dziś
3073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-03-12 do dziś
3178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2009-03-12 do dziś
3258 13 Z WYDAWANIE GAZET2009-03-12 do dziś
3358 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2009-03-12 do dziś
3446 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2009-03-12 do dziś
3546 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2009-03-12 do dziś
3646 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-03-12 do dziś
3746 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2009-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.05.2010 okres 12.02.2009-31.12.20092010-05-31 do dziś
2data złożenia 14.06.2011 okres 2010 ROK2011-06-22 do dziś
3data złożenia 26.03.2012 okres 2011 ROK2012-03-30 do dziś
4data złożenia 24.05.2013 okres 2012 ROK2013-06-04 do dziś
5data złożenia 12.06.2011 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
6data złożenia 01.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
7data złożenia 12.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
8data złożenia 07.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
9data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
10data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
11data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192009-03-12 do dziś
12data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego112.02.2009-31.12.20092010-05-31 do dziś
22010 ROK2011-06-22 do dziś
32011 ROK2012-03-30 do dziś
42012 ROK2013-06-04 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 01.01.20132014-07-24 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192009-03-12 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu112.02.2009-31.12.20092010-05-31 do dziś
22010 ROK2011-06-22 do dziś
32011 ROK2012-03-30 do dziś
42012 ROK2013-06-04 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 01.01.20132014-07-24 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów