„BOLSTER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000325448
Numer REGON: 141732410
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-11
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-08-01
Sygnatura akt[RDF/411424/22/457]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-03-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141732410 NIP 75822864222009-03-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOLSTER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-03-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. OSTROŁĘKA gmina M. OSTROŁĘKA miejscowość OSTROŁĘKA2009-03-11 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTROŁĘKA ulica HALLERA nr domu 9A nr lokalu 22 kod pocztowy 07-410 poczta OSTROŁĘKA kraj POLSKA 2009-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.02.2009 R., NOTARIUSZ HANNA NAPIÓRKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROŁĘCE UL. MAZOWIECKA 5, REPERTORIUM A NR 621/20092009-03-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-11 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiTYGODNIK OSTROŁĘCKI2009-03-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-03-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaONYSZCZUK2009-03-11 do dziś
2. ImionaCEZARY2009-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ2009-03-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-03-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEPNOWSKI2009-03-11 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2009-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ2009-03-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-03-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-03-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2009-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaONYSZCZUK2011-01-28 do dziś
2. ImionaCEZARY2011-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-01-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-01-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEPNOWSKI2009-03-11 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2009-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-03-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy108 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2009-03-11 do dziś
217 11 Z PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ2009-03-11 do dziś
317 12 Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY2009-03-11 do dziś
423 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH2009-03-11 do dziś
523 51 Z PRODUKCJA CEMENTU2009-03-11 do dziś
623 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2009-03-11 do dziś
723 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2009-03-11 do dziś
823 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2009-03-11 do dziś
923 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2009-03-11 do dziś
1023 65 Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM2009-03-11 do dziś
1123 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2009-03-11 do dziś
1208 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2009-03-11 do dziś
1338 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2009-03-11 do dziś
1438 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2009-03-11 do dziś
1538 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2009-03-11 do dziś
1638 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2009-03-11 do dziś
1743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-03-11 do dziś
1843 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2009-03-11 do dziś
1945 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-03-11 do dziś
2045 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-03-11 do dziś
2145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-03-11 do dziś
2245 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-03-11 do dziś
2308 91 Z WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW2009-03-11 do dziś
2445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-03-11 do dziś
2546 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2009-03-11 do dziś
2646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-03-11 do dziś
2746 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2009-03-11 do dziś
2847 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2009-03-11 do dziś
2949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-03-11 do dziś
3052 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-03-11 do dziś
3152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2009-03-11 do dziś
3252 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2009-03-11 do dziś
3352 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2009-03-11 do dziś
3408 92 Z WYDOBYWANIE TORFU2009-03-11 do dziś
3552 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2009-03-11 do dziś
3668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-03-11 do dziś
3768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-03-11 do dziś
3868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-03-11 do dziś
3968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-03-11 do dziś
4077 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-03-11 do dziś
4108 99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-03-11 do dziś
4209 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2009-03-11 do dziś
4316 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2009-03-11 do dziś
4416 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2009-03-11 do dziś
4516 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2009-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.07.2010 okres 11.03.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-01 do dziś
2data złożenia 17.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-12 do dziś
3data złożenia 30.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-14 do dziś
4data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-27 do dziś
5data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
6data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
7data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
8data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
9data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
10data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
11data złożenia 08.12.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-12-08 do dziś
12data złożenia 07.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
13data złożenia 01.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego111.03.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-01 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-12 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-14 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-27 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-27 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12009 R.2010-09-01 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-12 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-14 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-27 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-27 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów