SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BASZTA” W KRASNEM

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000325165
Numer REGON: 130195224
Numer NIP: 5661002116
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-06
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-06-22
Sygnatura akt[RDF/391965/22/595]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2009-03-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 130195224 NIP 56610021162009-03-06 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BASZTA” W KRASNEM2009-03-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze RS -392 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CIECHANOWIE, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY2009-03-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRZASNYSKI gmina KRASNE miejscowość KRASNE2009-03-06 do dziś
2. Adresmiejscowość KRASNE ulica ADAMA MICKIEWICZ nr domu 31 nr lokalu 15 kod pocztowy 06-408 poczta KRASNE kraj POLSKA 2009-03-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMBASZTA@O2.PL2021-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu18 LISTOPADA 1994 R.; 31.07.2008 R. -UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU.2009-03-06 do dziś
218.07.2009 R., PAR. 14 UST. 2, UST. 32009-10-22 do dziś
321.05.2011 R., PAR. 4 PKT 1 UST. 7, PAR. 4 PKT 2 UST. 9, PAR. 5 PKT 4, PAR. 186 PKT 1, PAR. 186 PKT 2; PAR. 186, PAR. 187, PAR. 188, PAR. 189, PAR. 190, PAR. 191, PAR. 192 OTRZYMUJĄ KOLEJNE OZNACZENIA PAR. 187, PAR. 188, PAR. 189, PAR. 190, PAR. 191, PAR. 192, PAR. 1932011-07-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-03-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2009-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKONIECKOWICZ2021-05-24 do dziś
2. ImionaANNA2021-05-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-24 do dziś
21. NazwiskoOLEKSIAK2021-05-24 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW MARIAN2021-05-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-24 do dziś
31. NazwiskoMILEWSKA2016-07-12 do dziś
2. ImionaTERESA ELŻBIETA2009-10-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-10-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-10-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2009-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSOWSKA2021-05-24 do dziś
2. ImionaWANDA2021-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZEWIECKI2021-05-24 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2021-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERCZ2021-05-24 do dziś
2. ImionaHANNA2021-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-03-06 do dziś
268 10 Z ZAGOSPODAROWANIE, SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-03-06 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-03-06 do dziś
468 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-03-06 do dziś
593 29 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACYJNĄ I SPORTEM2009-03-06 do dziś
635 30 Z WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII CIEPLNEJ2011-07-25 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2022-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-05-26 do dziś
2data złożenia 03.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-10 do dziś
3data złożenia 21.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
4data złożenia 05.05.2021 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-05-05 do dziś
5data złożenia 06.05.2021 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-05-06 do dziś
6data złożenia 06.05.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-05-06 do dziś
7data złożenia 18.05.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-05-18 do dziś
8data złożenia 18.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-18 do dziś
9data złożenia 20.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-20 do dziś
10data złożenia 22.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12009 R.2010-05-26 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-10 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-04 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-04 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-18 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152022-06-18 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-18 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-06-18 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162022-06-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 -31.12.2009 R.2010-05-26 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-10 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-04 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-04 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-18 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152022-06-18 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-18 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-06-18 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162022-06-18 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów