APTEKA ŚW. JÓZEFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000324192
Numer REGON: 301056683
Numer NIP: 7781461738
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-02-24
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2024-03-14
Sygnatura akt[RDF/585570/24/572]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2009-02-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA ŚW. JÓZEFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2009-02-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-02-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2009-02-24 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica MOSTOWA nr domu 14 nr lokalu 17A kod pocztowy 61-854 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2009-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuAPTEKA ŚW. JÓZEFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W OPALENICY2017-10-25 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat NOWOTOMYSKI gmina OPALENICA miejscowość OPALENICA2017-10-25 do dziś
3. Adresmiejscowość OPALENICA ulica UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH nr domu 2B kod pocztowy 64-330 poczta OPALENICA kraj POLSKA 2017-10-25 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.01.2009 R., NOTARIUSZ JAGODA JANICKA KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 74, 50-020 WROCŁAW, REP. A NR 238/2009.2009-02-24 do dziś
2UMOWA O ZMIANIE UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z DNIA 08.06.2009 R., REP. A NR 2057/2009, NOTARIUSZ JAGODA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. PIŁSUDSKIEGO 74 -ZMIENIONO § 6 USTĘP 2 -ZMIENIONO § 6 USTĘP 3 -ZMIENIONO § 7 USTĘP 22009-09-14 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.04.2021 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM RENATĄ MIKULEWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH, REP. A NR 1080/2021, ZMIENIONO § 6 I § 10.2021-07-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-02-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPTEKA ŚW. JÓZEFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3009804372009-02-24 do dziś
4. Numer KRS0000319235 2009-02-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2009-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRAJZER2009-09-14 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2009-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-09-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-09-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-09-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-09-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2009-09-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej22.207,00 ZŁ2009-09-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego22.207,00 ZŁ2009-09-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2009-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego22.207,00 ZŁ2009-09-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2009-09-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRAJZER2021-07-14 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARIA2021-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-07-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-07-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-07-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-02-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.2021-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRAJZER2021-07-14 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARIA2021-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPTEKA ŚW. JÓZEFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3009804372009-02-24 do dziś
4. Numer KRS0000319235 2009-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2009-02-24 do dziś
246 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2009-02-24 do dziś
347 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-24 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-02-24 do dziś
521 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2021-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.11.2010 okres 20092010-12-29 do dziś
2data złożenia 18.07.2011 okres 2010 ROK2011-08-11 do dziś
3data złożenia 14.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
4data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
5data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
6data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
7data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
8data złożenia 11.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-10 do dziś
9data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
11data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
12data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
13data złożenia 22.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
14data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
15data złożenia 21.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-21 do dziś
16data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
17data złożenia 14.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
18data złożenia 14.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120092010-12-29 do dziś
22010 ROK2011-08-11 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-10 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-21 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
18OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów