EMPORIUM TRAVEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000324058
Numer REGON: 141716226
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-02-24
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-09-23
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/39715/21/698]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-02-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141716226 NIP 53424232612016-12-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPORIUM TRAVEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-09-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-02-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-03-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. INDIRY GANDHI nr domu 35 nr lokalu 89 kod pocztowy 02-776 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-03.11.2008 R. -NOTARIUSZ ALINA NIEWCZAS-ZAJĄCZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 4316/2008; -09.01.2009 R. -NOTARIUSZ ALINA NIEWCZAS-ZAJĄCZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 57/2009, ZMIANA PAR. 5 I PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI.2009-02-24 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.02.2017R REPERTORIUM A NR 1586/2017 SPORZĄDZONYY PRZEZ NOTARIUSZ MARIUSZA SOCZYŃSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ MARIUSZ SOCZYŃSKI, HUBERT PERYCZ S.C. PRZY UL. RZYMOWSKIEGO 34, 02-697 WARSZAWA ZMIANA § 2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2017-03-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-02-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-02-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIERNIK2009-02-24 do dziś
2. ImionaARTUR MARIUSZ2009-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4900 ZŁOTYCH2016-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-02-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy179 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-02-24 do dziś
279 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2009-02-24 do dziś
379 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2009-02-24 do dziś
455 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-02-24 do dziś
555 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2009-02-24 do dziś
655 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2009-02-24 do dziś
755 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2009-02-24 do dziś
879 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2009-02-24 do dziś
979 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2009-02-24 do dziś
1079 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2016-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.11.2016 okres OD 03.11.2008 DO 31.12.20092016-12-30 do dziś
2data złożenia 21.11.2016 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-12-30 do dziś
3data złożenia 21.11.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-12-30 do dziś
4data złożenia 21.11.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-12-30 do dziś
5data złożenia 21.11.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-30 do dziś
6data złożenia 21.11.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-30 do dziś
7data złożenia 21.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-30 do dziś
8data złożenia 28.02.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-23 do dziś
9data złożenia 12.09.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-09-12 do dziś
10data złożenia 12.09.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-09-12 do dziś
11data złożenia 12.09.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-12 do dziś
12data złożenia 12.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-12 do dziś
13data złożenia 12.09.2021 okres OD 01.01.2021 DO 02.08.20212021-09-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.11.2008 DO 31.12.20092016-12-30 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-12-30 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-12-30 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-12-30 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-30 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-30 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-30 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.11.2008 DO 31.12.20092016-12-30 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-12-30 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-12-30 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-12-30 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-30 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-30 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiDNIA 3 SIERPNIA 2021 R. PRZED NOTARIUSZEM IWONĄ STARZYK-WOJNAR PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY SOLIDARNOŚCI 53 LOK. 24 W WARSZAWIE, PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, REPERTORIUM A NR 3319/2021., 03.08.2021 ,2021-09-23 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO LIKWIDATOR2021-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoMIERNIK2021-09-23 do dziś
2. ImionaARTUR MARIUSZ2021-09-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościDNIA 3 SIERPNIA 2021 R. PRZED NOTARIUSZEM IWONĄ STARZYK-WOJNAR PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY SOLIDARNOŚCI 53 LOK. 24 W WARSZAWIE, PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, REPERTORIUM A NR 3319/2021., 03.08.2021 ,2021-09-23 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-07-012021-09-02 do dziś