„APTEKA ZAMKOWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000323633
Numer REGON: 241063287
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-02-16
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-12-05
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/28053/23/401]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-02-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 241063287 NIP 64524799492009-05-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA ZAMKOWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-02-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-02-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2023-12-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻWIRKI I WIGURY nr domu 16A nr lokalu BIURO 315 kod pocztowy 02-092 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-12-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.11.2008 R. ASESOR NOTARIALNY MARCIN ONICHIMOWSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ŁUKASZA ROZTOCZYŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. „A” NR 29979/20082009-02-16 do dziś
229.07.2015 R., REP. A NR 7340/2015, ASESOR NOTARIALNY JOANNA BLUSZ ZASTĘPCA NOTARIUSZA ŁUKASZA ROZTOCZYŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W W KATOWICACH ZMIENIONO: § 62015-12-03 do dziś
310.04.2017R., NOTARIUSZ MARTA WRÓBEL-KONSEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 1806/2017 - PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI;2017-06-14 do dziś
407.09.2017R. - REP. A NR 4861/2017, NOTARIUSZ ALEKSANDRA RECK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH - ZMIANA POPRZEZ UCHYLENIE TEKSTU UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE JEGO NOWEGO BRZMIENIA.2017-12-08 do dziś
517.10.2018R.,AKT NOTARIALNY REP.A NR 5943/2018 NOTARIUSZ ALEKSANDRA REC PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KATOWICACH DODANIE §6A2018-11-15 do dziś
631.08.2023R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 7357/2023, NOTARIUSZ ALEKSANDRA RECK PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KATOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 9/1, ZMIANY: UCHYLENIE TEKSTU AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI W DOTYCHCZASOWYM BRZMIENIU ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU - STANOWIĄCYM JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY.2023-12-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-02-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-02-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEGAFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-12-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5238093372023-12-05 do dziś
4. Numer KRS0001005890 2023-12-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁOTYCH2023-12-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2023-12-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego90000,00 ZŁ2015-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-02-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE;2017-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAJTAŁA2023-12-05 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2023-12-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-12-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-12-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-12-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-12-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-12-08 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-12-08 do dziś
321 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2017-12-08 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2017-12-08 do dziś
578 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2017-12-08 do dziś
678 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2017-12-08 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-12-08 do dziś
886 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-12-08 do dziś
947 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-12-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2010 okres 28.02.2009 -31.12.20092010-09-27 do dziś
2data złożenia 11.10.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-11-07 do dziś
3data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-25 do dziś
4data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-26 do dziś
5data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-08 do dziś
6data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-03 do dziś
7data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
8data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
9data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
10data złożenia 24.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
11data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
12data złożenia 14.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
13data złożenia 21.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-21 do dziś
14data złożenia 28.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego128.02.2009 -31.12.20092010-09-27 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-11-07 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-09-25 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-09-26 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-03 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-21 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu128.02.2009 -31.12.20092010-09-27 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-11-07 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-09-25 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-09-26 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-08 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-03 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów