ASTAT-METAL STALOWE KONSTRUKCJE PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000323590
Numer REGON: 020904602
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-02-13
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-07-09
Sygnatura akt[RDF/221492/20/389]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-02-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTAT-METAL STALOWE KONSTRUKCJE PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-02-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. LEGNICA gmina M. LEGNICA miejscowość LEGNICA2009-02-13 do dziś
2. Adresmiejscowość LEGNICA ulica POZNAŃSKA nr domu 29 kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA 2009-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.01.2009 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM ANNĄ RĄCZKOWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY PRZY UL. KOŚCIUSZKI 11, REPERTORIUM A NR 655/20092009-02-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-02-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTATKIEWICZ2009-02-13 do dziś
2. ImionaALBERT ARTUR2009-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.250,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2009-02-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-02-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTATKIEWICZ2009-02-13 do dziś
2. ImionaEWELINA DANUTA2009-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.750,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2009-02-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-02-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-02-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH, A WIĘC DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM WYWOŁUJĄCYCH SKUTKI PRAWNE UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2009-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTATKIEWICZ2009-02-13 do dziś
2. ImionaALBERT ARTUR2009-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-02-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy124 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO2009-02-13 do dziś
225 71 Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW2009-02-13 do dziś
325 72 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW2009-02-13 do dziś
425 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2009-02-13 do dziś
525 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2009-02-13 do dziś
625 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI2009-02-13 do dziś
725 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2009-02-13 do dziś
825 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB2009-02-13 do dziś
925 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-02-13 do dziś
1027 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2009-02-13 do dziś
1128 15 Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH2009-02-13 do dziś
1225 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2009-02-13 do dziś
1328 21 Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH2009-02-13 do dziś
1428 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW2009-02-13 do dziś
1528 24 Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH2009-02-13 do dziś
1628 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH2009-02-13 do dziś
1728 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-02-13 do dziś
1828 30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA2009-02-13 do dziś
1928 41 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU2009-02-13 do dziś
2028 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH2009-02-13 do dziś
2128 91 Z PRODUKCJA MASZYN DLA METALURGII2009-02-13 do dziś
2228 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA2009-02-13 do dziś
2325 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2009-02-13 do dziś
2428 93 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW2009-02-13 do dziś
2528 94 Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO2009-02-13 do dziś
2628 95 Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO2009-02-13 do dziś
2728 96 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW2009-02-13 do dziś
2828 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-02-13 do dziś
2932 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2009-02-13 do dziś
3033 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2009-02-13 do dziś
3133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-02-13 do dziś
3233 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2009-02-13 do dziś
3333 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-02-13 do dziś
3425 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2009-02-13 do dziś
3533 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-02-13 do dziś
3641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-02-13 do dziś
3741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-02-13 do dziś
3842 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2009-02-13 do dziś
3942 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2009-02-13 do dziś
4042 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2009-02-13 do dziś
4142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2009-02-13 do dziś
4242 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2009-02-13 do dziś
4342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-02-13 do dziś
4443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-02-13 do dziś
4525 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2009-02-13 do dziś
4643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-02-13 do dziś
4743 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2009-02-13 do dziś
4843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-02-13 do dziś
4943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-02-13 do dziś
5043 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-02-13 do dziś
5143 31 Z TYNKOWANIE2009-02-13 do dziś
5243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-02-13 do dziś
5343 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2009-02-13 do dziś
5443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2009-02-13 do dziś
5543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-02-13 do dziś
5625 30 Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ2009-02-13 do dziś
5743 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2009-02-13 do dziś
5843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-02-13 do dziś
5955 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-02-13 do dziś
6056 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-02-13 do dziś
6156 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2009-02-13 do dziś
6264 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-02-13 do dziś
6364 91 Z LEASING FINANSOWY2009-02-13 do dziś
6464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-02-13 do dziś
6566 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI2009-02-13 do dziś
6668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-02-13 do dziś
6725 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2009-02-13 do dziś
6868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-02-13 do dziś
6968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-02-13 do dziś
7069 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-02-13 do dziś
7170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-02-13 do dziś
7270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-02-13 do dziś
7371 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2009-02-13 do dziś
7471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-02-13 do dziś
7577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2009-02-13 do dziś
7677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-02-13 do dziś
7778 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2009-02-13 do dziś
7825 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2009-02-13 do dziś
7978 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2009-02-13 do dziś
8079 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-02-13 do dziś
8178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2009-02-13 do dziś
8295 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO2009-02-13 do dziś
8325 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2009-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2010 okres 03.02.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
2data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
3data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-16 do dziś
4data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-13 do dziś
5data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
6data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
7data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
8data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
9data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
10data złożenia 01.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
11data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego103.02.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-16 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-13 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu103.02.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-16 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-13 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów