AQ SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-05-28 godz. 09:57:31
Numer KRS: 0000323231
Numer REGON: 630260414
Numer NIP: 7781007896
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-02-09
Ostatni wpis Nr wpisu61Data dokonania wpisu2023-06-21
Sygnatura akt[RDF/502755/23/934]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2009-02-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQ SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI2023-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-02-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2022-07-15 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. ZAKOPIAŃSKA nr domu 72 kod pocztowy 30-418 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2022-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 STYCZNIA 2009 R. NOTARIUSZ PAULINA JABŁOŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. FREDRY 1/14, REP. A NR 488/2009.2009-02-09 do dziś
207.12.2011 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA ZIELIŃSKA-RICHTER, KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETA ZIELIŃSKA, IRENA ANTKOWIAK, AGNIESZKA ZIELIŃSKA-RICHTER SPÓŁKA CYWILNA, UL. LIBELTA 1/3, 61-706 POZNAŃ, REP. A NR 14636/2011. ZMIENIONO: § 23 PKT 4 STATUTU SPÓŁKI.2012-01-10 do dziś
311.12.2014R., REP. A NR 12.747/2014, NOTARIUSZ PAULINA JABŁOŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE STATUTU I UCHWALONO STATUT W NOWYM BRZMIENIU. 25.03.2015R., REP. A NR 3019/2015, NOTARIUSZ PAULINA JABŁOŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: §4, §7.2015-03-31 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.11.2018R., REP.A NR 6669/2018, NOTARIUSZ RADOSŁAW CHORABIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIENIONO: §22019-02-25 do dziś
511.12.2020R., REP. A NR 23076/2020, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - UCHYLENIE CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI STATUTU SPÓŁKI I NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA.2021-01-20 do dziś
628.04.2022R., REP. A NR 737/2022, NOTARIUSZ JULITA SZCZEPANIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIANA NAZWY SPÓŁKI (§1 UST. 1 I 2 STATUTU) I ZMIANA SIEDZIBY (§2)2022-07-15 do dziś
713.09.2022 R., REP. A NR 1535/2022, NOTARIUSZ JULITA SZCZEPANIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIANA §7 STATUTU2022-10-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-02-09 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2009-02-09 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2009-02-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2009-02-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ W DRODZE PODJĘCIA UCHWAŁY PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W DNIU 22.01.2009 R. (REP. A NR 488/2009 NOTARIUSZ PAULINA JABŁOŃSKA W POZNANIU).2009-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAQUAFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-02-09 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2009-02-09 do dziś
3. Numer w rejestrze0000077160 2009-02-09 do dziś
5. Numer REGON6302604142009-02-09 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓT FIRMY: ARMATURA KRAKÓW S.A.2015-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3513764202015-12-11 do dziś
4. Numer KRS0000068409 2015-12-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego4770720,26 ZŁ2022-10-12 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji125545272022-10-12 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0, 38 ZŁ2009-02-09 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego4770720,26 ZŁ2022-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2009-02-09 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii100000002009-02-09 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-02-09 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2022-10-12 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii25545272022-10-12 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-10-12 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2009-02-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2009-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOLUT2020-06-04 do dziś
2. ImionaMARZENA2020-06-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-04 do dziś
21. NazwiskoMROCZEK2017-03-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2017-03-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-03-28 do dziś
31. NazwiskoMROZIK2018-09-24 do dziś
2. ImionaTOMASZ2018-09-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2015-03-31 do dziś
223 12 Z KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO2015-03-31 do dziś
325 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2015-03-31 do dziś
425 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-31 do dziś
533 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2015-03-31 do dziś
646 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2015-03-31 do dziś
731 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2015-03-31 do dziś
846 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2015-03-31 do dziś
995 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2015-03-31 do dziś
1046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-28 do dziś
2data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
3data złożenia 26.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-06 do dziś
4data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-08 do dziś
5data złożenia 01.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
6data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
7data złożenia 23.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
8data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
9data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
10data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
11data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
12data złożenia 30.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
13data złożenia 30.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
14data złożenia 21.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-28 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-06 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-08 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-28 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-06 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-08 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-28 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-06 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-08 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 12.12.2022, NOTARIUSZ JULITA SZCZEPANIK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, REP. A NR 1981/2022 ,2023-02-13 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI W LIKWIDACJI2023-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFAŃCZYK2023-02-13 do dziś
2. ImionaBARBARA2023-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 12.12.2022, NOTARIUSZ JULITA SZCZEPANIK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, REP. A NR 1981/2022, 12.12.2022 ,2023-02-13 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2023-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów