BUFECIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000323101
Numer REGON: 320618092
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-03-15
Sygnatura akt[RDF/280290/21/21]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-02-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3206180922009-02-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUFECIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2017-04-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-02-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFIŃSKI gmina GRYFINO miejscowość GRYFINO2017-03-23 do dziś
2. Adresmiejscowość GRYFINO ulica 1 MAJA nr domu 9 nr lokalu 24 kod pocztowy 74-100 poczta GRYFINO kraj POLSKA 2017-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128 STYCZNIA 2009 R. NOTARIUSZ LECH KRZYWDA POGORZELSKI, KN W GRYFINIE, REPERTORIUM A NR 696/2009.2009-02-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-02-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-02-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMADAJCZAK2010-09-09 do dziś
2. ImionaMARTA2010-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ2010-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSWĘDROWSKA2010-09-09 do dziś
2. ImionaJANINA2010-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ2010-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2009-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-06 do dziś
247 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-06 do dziś
347 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-06 do dziś
447 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-06 do dziś
547 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-06 do dziś
647 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-06 do dziś
747 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-06 do dziś
847 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-06 do dziś
947 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-06 do dziś
1047 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-06 do dziś
1147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-06 do dziś
1247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-06 do dziś
1347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-06 do dziś
1447 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-06 do dziś
1547 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-06 do dziś
1647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-06 do dziś
1747 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-06 do dziś
1847 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2009-02-06 do dziś
1947 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2009-02-06 do dziś
2047 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2009-02-06 do dziś
2147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-02-06 do dziś
2210 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-02-06 do dziś
2347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-02-06 do dziś
2455 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-02-06 do dziś
2555 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2009-02-06 do dziś
2655 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2009-02-06 do dziś
2755 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2009-02-06 do dziś
2856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-02-06 do dziś
2956 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-02-06 do dziś
3056 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2009-02-06 do dziś
3156 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2009-02-06 do dziś
3256 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2009-02-06 do dziś
3310 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2009-02-06 do dziś
3447 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-06 do dziś
3547 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-02-06 do dziś
3647 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-06 do dziś
3747 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-06 do dziś
3847 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-06 do dziś
3947 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.09.2010 okres 2 LUTEGO 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-11-30 do dziś
2data złożenia 27.05.2013 okres 2010 R.2013-06-04 do dziś
3data złożenia 27.05.2013 okres 2011 R.2013-06-04 do dziś
4data złożenia 07.02.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-03-23 do dziś
5data złożenia 07.02.2017 okres OD 01.01.2013 DO 28.10.20132017-03-23 do dziś
6data złożenia 07.02.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-23 do dziś
7data złożenia 07.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-23 do dziś
8data złożenia 07.02.2017 okres OD 29.10.2013 DO 31.12.20132017-03-29 do dziś
9data złożenia 09.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-09 do dziś
10data złożenia 09.05.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-09 do dziś
11data złożenia 22.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
12data złożenia 15.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-15 do dziś
13data złożenia 15.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12 LUTEGO 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-11-30 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-03-23 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 28.10.20132017-03-23 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-23 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-23 do dziś
6OD 29.10.2013 DO 31.12.20132017-03-29 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-09 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-09 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-15 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12 LUTEGO 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-11-30 do dziś
22010 R.2013-06-04 do dziś
32011 R.2013-06-04 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-03-23 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 28.10.20132017-03-23 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-23 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-23 do dziś
8OD 29.10.2013 DO 31.12.20132017-03-29 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-09 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji29.10.2013 R. UCHWAŁA NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SP BUFECIK Z DNIA 29.10.2013 R. O LIKWIDACJI SPÓŁKI, SPORZĄDZONA W POSTACI AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ JAN MILKO W GRYFINIE, REP. A NR 1300/2013 Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2013 R.2017-03-23 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNE SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIE W IMIENIU SPÓŁKI2017-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSWĘDROWSKA2017-03-23 do dziś
2. ImionaJANINA2017-03-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności29.10.2013 R. UCHWAŁA NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SP BUFECIK Z DNIA 29.10.2013 R. O LIKWIDACJI SPÓŁKI, SPORZĄDZONA W POSTACI AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ JAN MILKO W GRYFINIE, REP. A NR 1300/2013 Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2013 R.2017-03-23 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2017-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów