GS BUKOWINA TATRZAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000323097
Numer REGON: 120871561
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-02-10
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-06-21
Sygnatura akt[RDF/391354/22/554]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-02-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGS BUKOWINA TATRZAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-02-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TATRZAŃSKI gmina BUKOWINA TATRZAŃSKA miejscowość BUKOWINA TATRZAŃSKA2009-02-10 do dziś
2. Adresmiejscowość BUKOWINA TATRZAŃSKA ulica KOŚCIUSZKI nr domu 36 kod pocztowy 34-530 poczta BUKOWINA TATRZAŃSKA kraj POLSKA 2009-02-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBUDZ_JAN@POCZTA.ONET.PL2016-08-29 do dziś
4. Adres strony internetowejGSTATRY.PL2016-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.12.2008 R, NOT. JOANNA PASIERB W KANCELARII NOTARIALNEJ W ZAKOPANEM, REP. A NR 8054/2008 29.01.2009 R, NOT. JOANNA PASIERB W KANCELARII NOTARIALNEJ W ZAKOPANEM, REP. A NR 439/2009- ZMIANA PAR. 7, 23, 322009-02-10 do dziś
205.11.2009 R., REP. A NR 9099/09, NOTARIUSZ KRYSTYNA ZAŁUSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROŁĘCE -ZMIANA § 9 ORAZ § 112009-12-29 do dziś
313.05.2010 R. REPERTORIUM A NR 3112/2010, NOTARIUSZ KRYSTYNA ZAUŁUSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROŁĘCE PRZY UL. BOGUSŁAWICKIEGO NR 23, ZMIANA TREŚCI UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ ZMIANĘ § 9 I § 11, § 13, § 15, § 16, § 18, § 23 UST. 3, § 29, § 30, § 32 UST. 3, § 33 DODANO LIT. G, H, § 33 DODANIE UST. 7, § 37 UST. 1, § 38 DODANIE UST. 6, 7, 8, § 40, § 42 ZMIANA NUMERACJI NA § 43 ZMIANA NUMERACJI § 44 UMOWY SPÓŁKI2010-06-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-02-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-02-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego430000,00 ZŁ2010-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport110000,00 ZŁ2009-12-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-02-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA.2009-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZ2022-02-24 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2022-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-02-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLITERA2018-01-04 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ALEKSANDER2018-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU - II WICEPREZES ZARZĄDU2018-01-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZ2009-02-10 do dziś
2. ImionaJAN2009-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-02-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2009-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoFUDALA2018-07-30 do dziś
2. ImionaANNA2018-07-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-30 do dziś
21. NazwiskoKUCHTA2018-07-30 do dziś
2. ImionaMARIA2018-07-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-30 do dziś
31. NazwiskoPAWLAK2018-07-30 do dziś
2. ImionaANNA2018-07-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-30 do dziś
41. NazwiskoBUDZYŃSKI2009-02-10 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2009-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-02-10 do dziś
51. NazwiskoCHROMIK2009-02-10 do dziś
2. ImionaIWONA2009-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-02-10 do dziś
61. NazwiskoŚWIDZIŃSKA2009-02-10 do dziś
2. ImionaJANINA2009-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-02-10 do dziś
71. NazwiskoHAŁADYNA2009-02-10 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW JÓZEF2009-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-02-10 do dziś
81. NazwiskoŁAPKA2009-02-10 do dziś
2. ImionaDANUTA MAŁGORZATA2009-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-02-10 do dziś
91. NazwiskoKOBYLARCZYK2009-02-10 do dziś
2. ImionaJAN2009-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2009-02-10 do dziś
255 ZAKWATEROWANIE2009-02-10 do dziś
368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-02-10 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-02-10 do dziś
579 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2009-02-10 do dziś
682 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2009-02-10 do dziś
746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-02-10 do dziś
849 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2009-02-10 do dziś
952 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2009-02-10 do dziś
1047 11 Z HANDEL DETALICZNY Z WYŁĄCZENIEM HANDLI DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.05.2010 okres 10.02.2009 -31.12.2009 R.2010-05-27 do dziś
2data złożenia 03.04.2012 okres 01.01.2010-31.12.20102012-04-12 do dziś
3data złożenia 17.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-27 do dziś
4data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-22 do dziś
5data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
6data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
7data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
8data złożenia 26.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
9data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
10data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
11data złożenia 16.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
12data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2011-31.12.20112012-07-27 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-07-22 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.02.2009 -31.12.2009 R.2010-05-27 do dziś
201.01.2010-31.12.20102012-04-12 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-07-27 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-07-22 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu110.02.2009 -31.12.2009 R.2010-05-27 do dziś
201.01.2010-31.12.20102012-04-12 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-07-27 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-07-22 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów