„BUDMIX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000323041
Numer REGON: 241105695
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-07-07
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/5861/21/495]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-02-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 241105695 NIP 55324430772013-08-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDMIX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2009-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-02-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻYWIECKI gmina ŻYWIEC miejscowość ŻYWIEC2009-02-06 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻYWIEC ulica UL. KOMOROWSKICH nr domu 27 kod pocztowy 34-300 poczta ŻYWIEC kraj POLSKA 2016-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.01.2009 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DARIUSZA WOJCIECHA RZADKOWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZY: DARIUSZA WOJCIECHA RZADKOWSKIEGO, JAROSŁAWA STEJSKALA I TOMASZA JANIKA PROWADZONEJ W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY ULICY CIESZYŃSKIEJ NR 8, REPERTORIUM A NUMER 513/2009.2009-02-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-02-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-02-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKVAŠŠAY2009-02-06 do dziś
2. ImionaIVAN2009-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 RÓWNYCH UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE ZA KWOTĘ 100.000,00 ZŁOTYCH2009-02-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-02-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2009-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-02-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI W SKŁAD ZARZĄDU POWOŁANO KILKU CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2009-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKVAŠŠAY2009-02-06 do dziś
2. ImionaIVAN2009-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI2009-02-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy109 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2009-02-06 do dziś
223 31 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK2009-02-06 do dziś
371 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2009-02-06 do dziś
471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-02-06 do dziś
577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-02-06 do dziś
677 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2009-02-06 do dziś
777 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2009-02-06 do dziś
877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2009-02-06 do dziś
923 32 Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY2009-02-06 do dziś
1023 51 Z PRODUKCJA CEMENTU2009-02-06 do dziś
1123 52 Z PRODUKCJA WAPNA I GIPSU2009-02-06 do dziś
1223 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2009-02-06 do dziś
1323 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2009-02-06 do dziś
1423 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2009-02-06 do dziś
1523 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2009-02-06 do dziś
1623 65 Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM2009-02-06 do dziś
1723 91 Z PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH2009-02-06 do dziś
1816 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2009-02-06 do dziś
1923 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-02-06 do dziś
2025 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2009-02-06 do dziś
2125 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2009-02-06 do dziś
2228 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA2009-02-06 do dziś
2333 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2009-02-06 do dziś
2433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-02-06 do dziś
2533 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2009-02-06 do dziś
2633 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-02-06 do dziś
2733 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-02-06 do dziś
2841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-02-06 do dziś
2916 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA2009-02-06 do dziś
3041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-02-06 do dziś
3142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2009-02-06 do dziś
3242 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2009-02-06 do dziś
3342 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2009-02-06 do dziś
3442 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2009-02-06 do dziś
3542 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2009-02-06 do dziś
3642 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-02-06 do dziś
3743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-02-06 do dziś
3843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-02-06 do dziś
3943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-02-06 do dziś
4016 22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH2009-02-06 do dziś
4143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-02-06 do dziś
4243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-02-06 do dziś
4343 31 Z TYNKOWANIE2009-02-06 do dziś
4443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-02-06 do dziś
4543 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2009-02-06 do dziś
4643 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2009-02-06 do dziś
4743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-02-06 do dziś
4843 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2009-02-06 do dziś
4943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-02-06 do dziś
5046 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-02-06 do dziś
5116 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2009-02-06 do dziś
5246 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2009-02-06 do dziś
5346 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2009-02-06 do dziś
5446 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2009-02-06 do dziś
5546 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2009-02-06 do dziś
5646 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2009-02-06 do dziś
5746 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2009-02-06 do dziś
5846 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-02-06 do dziś
5946 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-02-06 do dziś
6046 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2009-02-06 do dziś
6146 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2009-02-06 do dziś
6216 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2009-02-06 do dziś
6346 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2009-02-06 do dziś
6446 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-02-06 do dziś
6546 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2009-02-06 do dziś
6646 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2009-02-06 do dziś
6746 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2009-02-06 do dziś
6846 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2009-02-06 do dziś
6946 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-02-06 do dziś
7046 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2009-02-06 do dziś
7146 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2009-02-06 do dziś
7246 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2009-02-06 do dziś
7317 22 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH2009-02-06 do dziś
7446 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2009-02-06 do dziś
7546 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2009-02-06 do dziś
7646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-02-06 do dziś
7746 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2009-02-06 do dziś
7846 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-02-06 do dziś
7946 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2009-02-06 do dziś
8046 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2009-02-06 do dziś
8146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-02-06 do dziś
8247 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2009-02-06 do dziś
8347 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-06 do dziś
8417 24 Z PRODUKCJA TAPET2009-02-06 do dziś
8547 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-06 do dziś
8647 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-06 do dziś
8747 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-06 do dziś
8847 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-06 do dziś
8947 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-06 do dziś
9047 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-06 do dziś
9147 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-06 do dziś
9247 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-06 do dziś
9347 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-06 do dziś
9447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-02-06 do dziś
9522 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-02-06 do dziś
9647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-02-06 do dziś
9749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-02-06 do dziś
9852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-02-06 do dziś
9952 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2009-02-06 do dziś
10063 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-02-06 do dziś
10168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-02-06 do dziś
10268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-02-06 do dziś
10368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-02-06 do dziś
10468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-02-06 do dziś
10570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2010 okres 2009 R.2010-07-26 do dziś
2data złożenia 14.07.2011 okres 2010 R.2011-10-05 do dziś
3data złożenia 19.07.2012 okres 20112012-08-28 do dziś
4data złożenia 15.07.2013 okres 2012 R2013-08-09 do dziś
5data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
6data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
7data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
8data złożenia 07.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
9data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
10data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
11data złożenia 21.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12009 R.2010-07-26 do dziś
22010 R.2011-10-05 do dziś
320112012-08-28 do dziś
42012 R2013-08-09 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12009 R.2010-07-26 do dziś
22010 R.2011-10-05 do dziś
320112012-08-28 do dziś
42012 R2013-08-09 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-07-142021-07-07 do dziś